• O predmetoch

    • Školské kolo  súťaže PPP

     7.12.2010sa uskutočnilo nulté kolo súťaže PPP (Projekty z
     Prírodovedných Predmetov).Súťaž bola organizovaná v rámci "Týždňa vedy
     a techniky",ktorý predmetová komisia prírodovedných predmetov
     organizuje už niekoľko rokov.Čo je cieľom súťaže? Hlavne poukázať na
     to,že bez vedomostí z oblastí prírodovedných predmetov,by životná
     úroveň ľudstva nebola na takej úrovni ako je dnes.Skúste si položiť
     len pár otázok.
     -Ako sa cestovalo pred pár desiatkami rokov a dnes? A čo tak cesta na Mesiac?
     -Ako by vyzeral náš život bez elektriny?
     -Ako sa zmenil životný štýl od vynájdenie televízora, mobilu
     ,internetu? A čo tak domáce spotrebiče?
     Podobných otázok by som mohla položiť niekoľko stoviek.
      Nás učiteľov prírodovedných predmetov trápi,že počet vyučovacích
     hodín v rámci školskej prestavby na Slovensku klesá aj napriek tomu,že
     je tak zapotreby fundovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky,
     informatiky, strojárenstva,medicíny,farmácie, dopravy,
     poľnohospodársta, výživy,.....
     Aj táto súťaž poukázala na dôležitosť a význam vzdelávania v
     prírodovedných predmetoch.Projekty, ktoré boli prezentované bolo veľmi
     zaujímave. Od životopisov významných vedcov,cez aplikáciu prírodných
     zákonov v rôznych oblastiach života, až po alternatívne zdroje
     energie, ekológiu či kozmológiu.
     Komisia nemala ľahkú úlohu pri určovaní poradia z 13 kvalitných prác
     .Každý zo zúčastnených je víťazom.Svoj voľný čas zmysluplne využil a
     obohatil svoje vedomosti.Aj keď víťazstvo ženie jednotlivca aj
     spoločnosť stále vyššie a vyššie, my sme sa držali olympijského hesla
     :" Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastni sa!"

     Umiestnenie súťažiacich

      I.miesto:      - POD HLADINOU MORA      Daniela Demčišáková    III.C
                          -TELOMERÁZY                    Daniela Lacková a Lucia Tomková   IV.A

     II. miesto:     -TOMOGRAFIA                     Igor Michalčík    III.B
                         -N.TESLA                             Michal Kubovič    IV.A
                         - KMEŇOVÉ  BUNKY            Simona Sotáková a Tibor Kolesnáč   IV.B


     Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme!
     Za konzultantky, porotkyne a vedenie školy organizátorka súťaže G. Čurková

     FOTOGRAFIE Z PODUJATIA

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo