Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Matematika

Základné informácie

Namiesto úvodu motto:   

                        "Medzi slobodnými náukami zaujímajú popredné miesto vedy
  matematické. Tieto vedy sa grécky nazývajú matchésis alebo 
matchémata.  Ako by si povedal -  VEDY K UČENIU."

 

A to z troch dôvodov:

  1. Pretože je potrebné sa im učiť viac ako ostatným vedám.
  2. Pretože je potrebné sa im len učiť. Tu totiž nie je miesto predišputácie, pretože všetko je isté a zrejmé, uplatňuje sa len očividný dôkaz.
  3. Pretože obsahujú základy ostatných odborov, apreto rozhodli starší, že sa má  matematika učiť pred ostatnými odbormi. Sú opravdu brusom a skúšobným  kameňom nadania, pretože objavujú ostrov nadania a robia ho ostrejším.

J .A. Komenský

 

Matematika teda nie je len súhrn poznatkov o kvalitatívnych vzťahoch a priestorových formách reálneho sveta,  ale aj spôsobom myslenia, jazykom a metódou skúmania materiálnych objektov a abstraktných štruktúr a vzťahov medzi nimi.

 

Matematiku  vyučujú:

 

RNDr. Alena Bobáková– riaditeľka gymnázia

Mgr. Milan Marinčák – zástupca riaditeľky školy

Mgr. Anna Lechmanová – kab. č.256

RNDr. Lýdia Plačková - kab. č. 213

RNDr. Františka Tarabčáková - kab. č. 213

Agustin Murillo López – kab.č. 57 – v španielskom jazyku

 

 

MATURITA 2017/18

 

 PF EČ MS :    2018

 IČ MS :                máj 2018

Dôležité dokumenty, podľa ktorých sú vypracované úlohy v EČ MS  ( maturitnej písomke )

a maturitné zadania  IČ MS ( ústna časť MS  ) a ktorými sa študenti môžu riadiť pri príprave na MS :

-  CIEĽOVÉ POŽIADAVKY na  maturantov z MATEMATIKY

 

-  Testy EČ MSv minulých školských rokov (u väčšiny z nich sú aj kľúče správnych odpovedí ) :

MIG_-GS_2004_-_MA_-_pisomna_zlozka_internej_casti_MS_ICAST.pdf

MIG_-_GS_-_2004_-_MAA-_1062.pdf

MIG_-_GS_2004_-_MAB_-_1150.pdf

MIG_-_MNITOR_2001_-_kluce_spravnych_odpovedi_M-1_a_M-2.pdf

MIG_-_MONITOR_2000-_test_MA_-_A.pdf

MIG_-_MONITOR_2001-_Test_M-1_2._cast.pdf

MIG_-MONITOR_2000-_test_MA_-_2C.pdf

MIG_-_GS_2004-_MAA_-_1070.pdf

MIG_-_GS_2004_-_MAB_-_1169.pdf

MIG_-_MONITOR_2000-_test_MA_-_1A.pdf

MIG_-_MONITOR_2001-_Test_M-1_1._cast.pdf

MIG_-_MONITOR_2001-_Test_MA1___2.cast_A.pdf

                                                                                                                                              

 

      

Ako je vidieť z obrázku, rozsah učiva je väčší, ako učivo určené Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. Pre úspešné zvládnutie MS bude nutné rozšíriť a doplniť vedomosti  na Cvičeniach z matematiky a aj samoštúdiom.

 

Súťaže, do ktorých sa študenti môžu zapojiť:

 

                     

                                                                                         

 Expert- celoslovenská súťaž                                  Matematická olympiáda

    www.sutazexpert.sk                                                                        www.iuventa.sk     

                                                                      

              MAKS                                                         

     www.maks.sk                                                 Matematický klokan- medzinárodná  

                                                                                                      matematická súťaž

      www.geniuslogicus.eu                                               www.matematickyklokan.sk