• O predmetoch

    • Školské kolo súťaže PPP


     7. 12. 2010 sa uskutočnilo nulté kolo súťaže PPP (Projekty z Prírodovedných Predmetov).Súťaž bola organizovaná v rámci "Týždňa vedy a techniky",ktorý predmetová komisia prírodovedných predmetov organizuje už niekoľko rokov.Čo je cieľom súťaže? Hlavne poukázať na to,že bez vedomostí z oblastí prírodovedných predmetov,by životná úroveň ľudstva nebola na takej úrovni ako je dnes.Skúste si položiť len pár otázok:

     • Ako sa cestovalo pred pár desiatkami rokov a dnes? A čo tak cesta na Mesiac?
     • Ako by vyzeral náš život bez elektriny?
     • Ako sa zmenil životný štýl od vynájdenie televízora, mobilu,internetu? A čo tak domáce spotrebiče?
     • Podobných otázok by som mohla položiť niekoľko stoviek.

     Nás učiteľov prírodovedných predmetov trápi,že počet vyučovacích hodín v rámci školskej prestavby na Slovensku klesá aj napriek tomu,že je tak zapotreby fundovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky, informatiky, strojárenstva,medicíny,farmácie, dopravy, poľnohospodársta, výživy,.....

     Aj táto súťaž poukázala na dôležitosť a význam vzdelávania v prírodovedných predmetoch.Projekty, ktoré boli prezentované bolo veľmi zaujímave. Od životopisov významných vedcov,cez aplikáciu prírodných zákonov v rôznych oblastiach života, až po alternatívne zdroje energie, ekológiu či kozmológiu.

     Komisia nemala ľahkú úlohu pri určovaní poradia z 13 kvalitných prác. Každý zo zúčastnených je víťazom.Svoj voľný čas zmysluplne využil a obohatil svoje vedomosti.Aj keď víťazstvo ženie jednotlivca aj spoločnosť stále vyššie a vyššie, my sme sa držali olympijského hesla: " Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastni sa!"

     Umiestnenie súťažiacich

     1. miesto:
      • POD HLADINOU MORA - Daniela Demčišáková    III.C
      • TELOMERÁZY - Daniela Lacková a Lucia Tomková   IV.A
     2. miesto:
      • TOMOGRAFIA - Igor Michalčík    III.B
      • N.TESLA - Michal Kubovič    IV.A
      • KMEŇOVÉ BUNKY - Simona Sotáková a Tibor Kolesnáč   IV.B

     Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme!
     Za konzultantky, porotkyne a vedenie školy organizátorka súťaže G. Čurková

     FOTOGRAFIE Z PODUJATIA