• Dominar un idioma extranjero nos abre muchas puertas, es un sobrepoder que nos hace más libres y más independientes y como ha dicho Nelson Mandela  «Si hablas a un hombre en un idioma que comprenda, eso llega a su cabeza. Si hablas con él en su idioma, eso llega a su corazón».


    DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

    Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES v špan. jazyku 26. október 2018

    Kategória začiatočník

    1. miesto Bajusová Soňa
    2. miesto Poláková Lea 
    3. miesto MiadokováRebeca

    Kategória pokročilý            

    1. miesto Grácová Kristína
    2. miesto Schmotzerová Adriana
    3. miesto Magerová Alexandra

    Olympiáda v španielskom jazyku

    Krajské kolo 11. 2. 2019

    Kategória A: 1.miesto – Richard Vlk

    Kategória B: 1.miesto – Paulina Kubinová

    Kategória D: 1.miesto – Kristína Grácová

     

    Celonárodné kolo 19.-20.3.2019

    Kategória D: 4.miesto – Kristína Grácová

    Kategória B: 5.miesto – Paulina Kubinová


    Matematická olympiáda v španielskom jazyku

    Celonárodné kolo 12.4.2019: 3. miesto: Sebastián Kurila


    INÉ AKTIVITY PK ŠPANIELSKEHO JAZYKA 2019/2020

    • Realizácia bilingválnej formy štúdia
    • Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov
    • Vypracovanie maturitných zadaní, práca s lektormi
    • Realizácia simolovanej písomnej maturitnej skúšky - bilingválne štúdium
    • Školský časopis v španielskom jazyku En el foco
    • Spolupráca so španielskou ambasádou na Slovensku
    • Spolupráca s Aula Cervantes v Bratislave
    • Príprava žiakov na skúšky DELE
    • Príprava žiakov na súťaže (Juvenes translatores, Garcilaso de la Vega, Ruta Quetzal, Fotomontaje, Recital de poesía)
    • Príprava žiakov na olympiády (španielsky jazyk, matematika)
    • Organizácia olympiád
    • Práce na medzinárodných projektoch
    • Besedy
    • Kultúrno-poznávacie zájazdy do Španielska
    • Prevádzkovanie knižnice v španielskom jazyku
    • Španielske divadlo
    • Spolupráca pri organizácií aktivít: Dni španielskej kultúry, Európsky deň jazykov, Deň Európy
    • Organizácia Vianočnej lotérie podľa španielkej tradície
    • Krúžková a konzultačná činnosť

    KONZULTAČNÉ HODINY ČLENOV PK ŠPANIELSKEHO JAZYKA

    • Mgr. Martina Töröková   PONDELOK 7.vyuč.hodina
    • Mgr. Alexandra Barriová STREDA 14-15hod.
    • Mgr. Katarína Mako-Martonová UTOROK 7.vyuč.hodina
    • Mgr. Tomáš Chromčo PONDELOK 0.vyuč. hodina
    • Ldo. Agustís Murillo López PIATOK 8.vyuč.hodina
    • Ldo. Ernesto García Noriega UTOROK 7.vyuč.hodina
    • Lda. Susana Zurrunerro Romero PONDELOK 7.vyuč.hodina
    • Ldo. Antonio Carrillo Blanco PONDELOK 7.vyuč.hodina
    • Ldo. Eugenio Riego Santos ŠTVRTOK 6.vyuč.hodina

    PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

    • TALLER DE PREPARACIÓN DELE Lda. Susana Zurrunero Romero
    • TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL  Ldo.Antonio Ginés Blanco Carrillo
    • DEBATES SOBRE LA ACTUALIDAD SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE ESPANA  Ldo. Eugenio Riego Santos
    • ŠKOLSKÝ ČASOPIS V ŠPANIELSKOM JAZYKU Mgr. Martina Töröková
    • ŠPANIELČINA 1 Mgr. Alexandra Bariová
    • AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES. (ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV) Ldo. Agustín López Murillo
    • TRADUCCIÓN (PREKLADANIE) Ldo. Agustín López Murillo
    • CINE EN ESPAÑOL (FILMY PO ŠPANIELSKY) Ldo. Agustín López Murillo

    Aktualizované 13.11. 2019