• Divadelný festival slovensko-španiel. bilingválnych sekcií na Slovensku 2021

    - sa kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnil, divadelná skupina pracovala v online priestore, uskutočnili sa tieto videokonferecie:

    • Rozhovor s Gloriou Prietovou, herečkou a autorkou divadelných hier. Hosť predstavil svoju profesionálnu kariéru, herecké výzvy, divadelnú scénu v Texase a skúsenosti s online divadlom.
    • Rozhovor s Jesúsom Carazom, autorom hry Lejos de Broadway. Ocenený spisovateľ Jesús Carazo porozpráva o svojej profesionálnej kariére a hre Ďaleko od Broadway.
    • Rozhovor s Pere Anglashercom, režisérom, scénaristom a spisovateľom. Konferencia mala dve časti: v prvej autor zhrnul svoju profesijnú kariéru a predstavil divadelný žáner z pohľadu spisovateľa a herca; v druhej časti účastníci rozoberali ukážku textu „El amante“ (Milenec) od Harolda Pintera.

    V rámci bilingválnej, španielskej-slovenskej sekcie na Gymnáziu Park mládeže 5 aktívne pracuje divadelná skupina, ktorá funguje už 5 rokov bez prestávky. Na konte má dve účasti na Európskom školskom festivale divadiel v španielskom jazyku (Valladoid, 2006 a Bukurešť, 2009) a jednu účasť na Festivale španielskeho divadla bilingválnych sekcií na Slovensku (Trstená, 2010), na ktorom jeden z hercov získal Cenu španielskeho veľvyslanca za najlepší herecký výkon. Okrem toho od roku 2006 divadelná skupina každoročne prezentuje svoje pripravované hry na Dňoch španielskej kultúry v Košiciach, ktoré organizuje Gymnázium Park mládeže 5.

    Na Festivale španielskeho divadla bilingválnych sekcií na Slovensku organizovanom v Trstenej sa  predstavili s hrou „Usted tiene ojos de mujer fatal“, ktorú napísal Enrique Jardiel Poncela. Je to komédia o láske, ktorá poukazuje na život a hrdinské skutky profesionálneho dobyvateľa žien – Sergia, ktorého sprevádza Oshidori, jeho verný majordóm, ktorý Sergiove milenky v noci privíta a nadránom vyprevadí. Jedného dňa sa Sergio zahľadí do Inés a bezhlavo sa do nej zamiluje. Tá ho však odmieta a tak je prinútený opätovne si získať jej srdce.

    V súčasnosti existujú 3 nezávislé divadelné skupiny pracujúce na bilingválnom gymnáziu. Študenti, ktorí sa zúčastnili na Festivale španielskeho divadla bilingválnych sekcií na Slovensku, boli žiakmi štvrtého ročníka bilingválnej sekcie.

    Títo študenti boli obsadení v hre „Usted tiene ojos de mujer fatal“.

     

    OSOBY A OBSADENIE

    • Patrik Turošík – Sergio
    • Dominik Šimčo – Oshidori
    • Szabina Némethová – Inés
    • Monika Nagyová -Tkáčová – Francisca Montánchez
    • Martin Ďurčanský – Barón Reginaldo de Pantecosti
    • Júlia Samošiová – Adelaida
    • Mariana Huštatiová – Beatriz
    • Veronika Gacíková – Julia

    Žiaci nižších ročníkov pripravovali hru “El cadáver del señor García”, ktorú napísal Enrique Jardiel Poncela. Prvé kroky v divadelnom svete znamenajú pre žiakov prvého ročníka naštudovanie si hry “¡Sorpresa...!”, ktorej autorom je Rafael Portillo.

     

    Divadelná produkcia prezentovaná divadelnou skupinou na bilingválnom gymnáziu:

    • “Madre, el drama padre” - Enrique Jardiel Poncela (2005-2006)
    • “Cuatro corazones con freno y marcha atrás” - Enrique Jardiel Poncela (2006-2007)
    • “Pic-nic“ - Fernando Arrabal  (2006-2007)
    • “Tres sombreros de copa“ - Miguel Mihura (2007-2008)
    • “ La fuga de Acapulco“ de María Jesús Bajo (2007-2008)
    • “Un marido de ida y vuelta“ - Enrique Jardiel Poncela (2008-2009)
    • “Melocotón en almíbar“ - Miguel Mihura (2008-2009)
    • “Usted tiene ojos de mujer fatal“ (2009-2010) - Enrique Jardiel Poncela
    • “El cadáver del señor García“ - Enrique Jardiel Poncela (PRIPRAVUJE SA)
    •  “¡Sorpresa...!” - Rafael Portillo (PRIPRAVUJE SA)

    El instituto bilingüe eslovaco- español Park mládeže 5 cuenta con un activo grupo teatral que ha venido trabajando ininterrumpídamente desde hace cinco años. Cuenta con dos participaciones en el Festival Escolar Europeo de Teatro en Lengua Española (Valladolid 2006 y Bucarest en 2009) y una en el Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia (Trstená, 2010), donde uno de sus actores consiguió el Premio Embajador de España a la Mejor Actuación. Además, desde el año 2006 el grupo de teatro presenta anualmente sus producciones en los Días de la Cultura Española de Kosice, que organiza el Instituto bilingüe Park mládeže 5.

    Este año han presentado en el Festival de Teatro en Español de la Secciones Bilingües en Eslovaquia, celebrado en Trstená el 10 y 11 de febrero, la obra de Enrique Jardiel Poncela “Usted tiene ojos de mujer fatal.“ Se trata de una comedia sobre el amor que nos muestra la vida y hazañas de un conquistador profesional, Sergio, acompañado de su fiel mayordomo Oshidori, que recibe a las amantes por la noche y las despide por las mañanas. Un día Sergio cae en brazos de Inés, de la que se enamora perdidamente. Ella lo rechazará y Sergio se verá obligado de nuevo a conquistarla.

     

    En la actualidad existen tres grupos haciendo teatro en el instituto bilingüe. Los alumnos que participaron en el Festival  de Teatro en Español en Trstená llevan estudiando cuatro años en el Bachillerato Bilingüe. Estos son los  alumnos que participaron en la obra:

     

    REPARTO

    • Patrik Turošík – Sergio
    • Dominik Šimčo – Oshidori
    • Szabina Némethová – Inés
    • Mónika Nagyová -Tkáčová – Francisca Montánchez
    • Martín Ďurčanský – Barón Reginaldo de Pantecosti
    • Júlia Samošiová – Adelaida
    • Marianna Huštatiová – Beatriz
    • Veronika Gacíková – Julia

    Los alumnos de tercero y segundo preparan, además, otra obra de Enrique Jardiel Poncela titulada “El cadáver del señor García”. Los estudiantes de primero están dando sus primeros pasos en el mundo del teatro con la obra “¡Sorpresa...!” de Rafael Portillo.

     

    Estas son las producciones teatrales presentadas por el Grupo de Teatro del instituto bilingüe:

    • “Madre, el drama padre” de Enrique Jardiel Poncela (2005-2006)
    • “Cuatro corazones con freno y marcha atrás” de Enrique Jardiel Poncela (2006-2007)
    • “Pic-nic“ de Fernando Arrabal  (2006-2007)
    • “Tres sombreros de copa“ de Miguel Mihura (2007-2008)
    • “ La fuga de Acapulco“ de María Jesús Bajo (2007-2008)
    • “Un marido de ida y vuelta“ de Enrique Jardiel Poncela (2008-2009)
    • “Melocotón en almíbar“ de Miguel Mihura (2008-2009)
    • “Usted tiene ojos de mujer fatal“ (2009-2010) de Enrique Jardiel Poncela
    • “El cadáver del señor García“ de Enrique Jardiel Poncela (EN PREPARACIÓN)
    •  “¡Sorpresa...!” de Rafael Portillo (EN PREPARACIÓN)