• Vianočná zbierka - odovzdaná
     • Vianočná zbierka - odovzdaná

     • Aj vďaka Vám sa 14. decembra 2018 podarilo potešiť tých, ktorým aj pre Vás už nepotrebné veci dostanú druhú šancu. Pán Mgr. Ľubomír Soľák, vedúci zariadenia krízového bývania prevzal za pomoci svojích spolupracovníčiek na Adlerovej 4 v Košiciach zbierku vecí, ktoré ste počas uplynulých dní doniesli do školy.

      Všetkým, ktorí sa zapojili v mene pracovníkov krízového centra ďakujeme a pripájame milú fotodokumentáciu z milých darčekov, ktoré sme dostali.

     • POĎAKOVANIE

     • Milí študenti, milí pedagógovia!

      Vážení rodičia, vážená verejnosť!

      Chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu včerajšiu účasť na protestnom pochode. Svojím vystupovaním ste preukázali Vaše vysoké morálne kvality, kultivovanosť, ale aj schopnosť zvládať nepredvídateľné situácie a reagovať na nepravdivé informácie. Vážim si Vašu neoceniteľnú podporu škole, ktorú ste na pochode i zhromaždení demonštrovali. Duch súdržnosti a spolupatričnosti, ktorý nás včera spojil, bol dojímavý nielen pre mňa, ale podľa reakcií, ktoré sa k nám hrnú, aj pre všetkých zúčastnených.

      Verím, že včerajší deň bol pre Vás nielen unikátnym zážitkom, ale aj skúsenosťou, dôležitou pre Váš ďalší život. Držme si palce, aby táto naša spoločná snaha viedla k úspechu a aby ovplyvnila rozhodovanie MŠ v náš prospech. Ešte raz Vám ďakujem a prajem Vám všetkým len to najlepšie.

      Riaditeľka Vašej školy Alena Bobáková

      Zverejnené 13. 12. 2018

     • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

     • Organizačný štáb a vedenie školy oznamuje, že

      dňa  12. 12. 2018  (streda)

      sa uskutoční

      PROTESTNÝ  POCHOD

      proti rozhodnutiu predsedu KSK o zrušení 4-ročného študijného odboru
      na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice.

      Pochodu sa zúčastnia učitelia, rodičia a žiaci školy.
      Zhromaždenie podporí Gymnázium M.R.Štefánika, L.Novomeského 4 v Košiciach.

       

      Účasť na pochode je dobrovoľná.

      Trasa:

      13.30 hod. – odchod spred budovy Gymnázia, Park mládeže 5 cez Hlinkovu ulicu
      13.30 – 14.15 hod. – Komenského ulica
      14.15 – stretnutie pred KSK na Nám. Maratónu mieru

       

      Vítaný je každý občan, ktorý chce podporiť školu v proteste proti rozhodnutiu KSK.

       

      Program: začína cca 14.15 hod.

      • vystúpenie organizátorov pochod
      • Hymna školy
      • vystúpenia študentov, rodičov, bývalého učiteľa, riaditeľky školy
      • podporné stanoviská
      • prečítanie otvoreného listu predsedovi KSK
      • Gaudeamus Igitur
      • odovzdanie otvoreného listu predsedovi KSK

      Veríme, že sa aj Vy zúčastníte tohto protestného zhromaždenia a podporíte našu školu.

      Organizačný štáb: Mgr. Eva Lacková, Mgr. Martina Šoltysová, RNDr. Františka Tarabčáková, Mgr. Zuzana Tomečková, Mgr. Slavomíra Janovská, Mgr. Andrea Spišáková, Jozef Mikloš

      Za vedenie školy: RNDr. Alena Bobáková, Mgr. Milan Marinčák, RNDr. Zuzana Furárová

     • Petícia

     • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

      Adresa elektronickej petície: https://www.peticie.com/gpm_ke_2018

       

      Vážení rodičia, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci našej školy, vážená verejnosť,

      na základe rozhodnutia KSK  z dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor. Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií.

      4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 25-ročnú tradíciu. Rovnako dlhodobo si zachováva vysokú kvalitatívnu úroveň, o čom svedčí aj umiestnenie v zverejňovaných rebríčkoch škôl, výsledky externých častí maturitnej skúšky, úspechy dosahované na olympiádach a rôznych súťažiach. Záujem uchádzačov o toto štúdium dlhodobo troj- a viacnásobne presahuje možnosti prijatia. Dokazuje to aj fakt, že pre školský rok 2018/2019 bol počet záujemcov o štúdium na našej škole 2. najväčší v rámci gymnázií na celom Slovensku. Kvalitu školy potvrdzuje aj vysoká úspešnosť prijatia absolventov gymnázia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Domnievame sa, že je vo verejnom záujme, aby tento študijný odbor ostal na našej škole zachovaný.

      Žiadame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby prehodnotilo rozhodnutie KSK a aby rozhodlo o zachovaní 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže.

      Žiadame pre školský rok 2019/2020 povolenie otvoriť triedy uvedeného odboru.

      Petičný výbor:

      1. Mgr. Zuzana Krajcárová, Sokoľany 88, 044 57 Košice
      2. Ing. Albín Sakal, Letná 22, 040 01 Košice
      3. Mgr. Martina Töröková, Orechová 4, 040 01 Košice
      4. Mgr. Viera Kišeľáková, Orná 19, 040 18 Košice-Krásna
      5. RNDr. Zuzana Majerčáková, Štefánikova 46, 040 01 Košice
      6. Bc. Melánia Repovská, Tatranská 17, 040 01 Košice
      7. Jozef Mikloš, Čingovská 9, 040 12 Košice

      Adresa elektronickej petície: https://www.peticie.com/gpm_ke_2018

      Tu si môžete stiahnúť súbor na vytlačenie v  PDF verzii, pre podpis papierovej verzie petície.

     • Stanovisko

     • Vyjadrenie stanoviska GPM týkajúce sa rozhodnutia KSK k prerozdeleniu počtov žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020

      Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s prerozdelením počtov žiakov pre 1. ročník gymnázií v školskom roku 2019/2020 v Košickom samosprávnom kraji.

      Vzhľadom na rozhodnutie KSK, ktoré pridelilo pre 1.ročník 4-ročného klasického štúdia v školskom roku 2019/20020 pre našu školu 0 žiakov, nie je možné akceptovať vyjadrenie predsedu KSK, Rastislava Trnku, v stanovisku uverejnenom 30.11.2018 na stránke KSK, že kritériom pre určovanie počtu žiakov pre jednotlivé školy je kvalita vzdelávania a záujem o štúdium. Na základe tohto kritéria je naša škola v rebríčkoch stredných škôl v rámci Košického kraja dlhoročne na popredných miestach, preto je zrejmé, že KSK pri rozhodovaní o našej škole toto kritérium nezohľadnilo.

     • OZNAM RIADITEĽSTVA GPM

     • Na základe zistenia, že na verejnosti sa objavili rôzne nepravdivé informácie týkajúce sa počtu žiakov, ktorých môže naša škola prijať do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku 2019/2020, oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole a celej širokej verejnosti, že

      v školskom roku 2019/2020 otvárame študijné odbory:

      • bilingválne slovensko-španielske 5-ročné štúdium (7902 J 74) – 2 triedy
      • bilingválne slovensko-anglické 5-ročné štúdium (7902 J 74) – 1 trieda
      • klasické 4-ročné štúdium (7902 J) – počet tried zverejníme ihneď po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je naplánované na druhú polovicu januára 2019.

      Súčasní žiaci 1. až 5. ročníka pokračujú v ďalších školských rokoch v štúdiu na Gymnáziu, Park mládeže bez zmeny.

    • ŠPANIELSKA ZIMNÁ ROZPRÁVKA
     • ŠPANIELSKA ZIMNÁ ROZPRÁVKA

     • GPM V RÁMCI KOŠICKÝCH ROZPRÁVKOVÝCH VIANOC NA HLAVNEJ

      uviedla program našej školy v rámci
      Košických rozprávkových Vianoc
      na Hlavnej ulici na pódiu pri Immaculate – 
      v pondelok,

      10. 12. 2018 o 17:30.

      Mohli ste vidieť  skvelé tanečné či hudobné čísla, v ktorých vystúpilo  viac ako 50 účinkujúcich z našej školy
      a ďalší hostia.

      Primátorský punč ste si mohli kúpiť od našej pani riaditeľky Aleny Bobákovej.

      Fotoalbum

     • "Naša študentka najlepšia na Slovensku"

     • V Bratislave dňa 06.12.2018 naša študentka Bibiána Kudláčová z III.C vyhrala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare´s Memorial v kategórii próza.

      Bibiáne gratulujeme a z jej úspechu sa veľmi tešíme.