• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 19. januára 2019 (sobota) Vás srdečne pozývame do našej školy v čase od 9:00 do 12:00 hod..

      Nepremeškajte príležitosť pozhovárať sa so študentmi a učiteľmi a zúčastniť sa simulovaných prijímacich skúšok, ktoré Vám pomôžu získať prehľad o úrovni Vašich znalostí a predpokladov k štúdiu, na našom gymnáziu.

      Príďte včas a okrem príhovoru riaditeľky školy, Vás pozdravia aj naši študenti, ktorí si pre Vás pripravujú krátky kultúrny program.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke školy v časti - Pre záujemcov o štúdium.

     • "Best in English" - Angličtinár roka 2018

     • Naša škola, Gymnázium Park mládeže 5, sa zúčastnila medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutočnila
      30. 11. 2018

      Súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov.

      Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 123 škôl a 2 700 študentov. 

      Naša škola sa v celosvetovom meradle umiestnila na 37. mieste z 922 všetkých zúčastnených škôl.

      Na Slovensku sa naša škola umiestnila zo 123 škôl na 4. mieste. V kraji je naše gymnázium na 1. mieste!

      Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.

     • Súťaž "3P"

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach

      a predmetová komisia prírodovedných predmetov

       

      zorganizovala v školskom roku 2018 – 2019

      9. ročník celoškolskej súťaže „3P“

      Cieľom súťaže je:

       

      •  Zvýšiť záujem o prírodovedné predmety a rozširovanie prírodovedného vzdelávania

      •  Rozvíjať kreatívne myslenie žiakov a podporovať ich samostatnosť

      •  Viesť žiakov k tvorivej, cieľavedomej a plnohodnotnej práci

      •  Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov (FYZ – CHE – BIO)

      •  Rozvíjať environmentálne postoje žiakov, viesť ich k zdravému životnému štýlu

       

      Garantom súťaže „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková

     • Regionálne kolo v hádzanej

     • Naše  reprezentantky v hádzanej sa zúčastnili regionálneho kola, ktoré. sa konalo  na SOŠ Ostrovského 10.-11.1.2019, nenašli premožiteľky. Obhájili prvenstvo s predošlých rokov.

      Postupujú  na krajské kolo v zostave: kapitánka Erika Vargová 3C, Hilda Mikulová 3A, Lucia Lazarová 3C, Emma 1, Natalia , Mirka Sedláková 2C, Gumanová Dominika 3A,  Zuzka Šebová 3C, Dia Telepčáková , Ema Krajčiová 4A.

     • Vianočný turnaj vo florbale

     • XII.ročník Vianočného turnaja vo florbale o „Putovný pohár riaditeľky školy“ , ktorý sa konal 20.12.2018 je za nami . Počas turnaja v telocvični bola krásna  vianočno - športová nálada . Stovka študentov videla úžasné športové zápolenie medzi ročníkmi. U chlapcov zvíťazili reprezentanti štvrtého ročníka, na  2. mieste - 3. ročník,  3. miesto  -  5. ročník.

      Dievčatá mali najsilnejšie družstvo v 3. ročníku - 1.miesto, na 2. mieste - 5. ročník, 3 .miesto - 4. ročník. Už teraz sa tešíme na XIII. ročník.  Ale zatiaľ   prajeme  všetkým, nie len priaznivcom florbalu, veľa, veľa zdravia a šťastia počas celého  roka 2019.

    • Predvianočná pohoda
     • Predvianočná pohoda

     • 21. decembra 2018 sa uskutočnilo stretnutie študentov a zamestnancov školy v rámci Predvianočnej pohody. Vystúpenie Folklórného súboru Železiar bolo hlavným programom predsviatočného dopoludnia. Po búrlivom aplauze, ktorí odznel pri výkonoch členov súboru, ako aj slovného sprievodu počas koncertu v podaní pána Vladimíra Urbana, sa všetci príjemne zabávali.

      Študentská JA firma Logoro, si vyžiadala pozornosť vďaka aktivite – Vianoce ako v španielsku, keď vyzvala prítomných, aby si prišli vybrať výhry z vianočnej lotérie, ktorá je pre Španielsko, taká typická práve počas vianočných sviatkov.

      Záver stretnutia patril príhovoru riaditeľky školy. RNDr. Alena Bobáková, ktorá všetkých pozdravila a zaželala okrem iného aj pokojné sviatočné dní a príjemné prázdniny bol znamením, že posledný deň kalendárneho roka 2018 v školskom prostredí sa končí.

      Poslednou pesničkou, ktorou sa študenti rozlúčili s kalendárnym rokom 2018 bola pieseň spievaná v jazykoch typických pre naše gymnázium.

     • Vianočný turnaj vo florbale

     • V telocvični našej školy sa 20.12.2018 uskutoční XII.ročník vianočného turnaja vo florbale medzi ročníkmi školy o "Putovný pohár riaditeľky školy". Organizátormi je kabinet TVaŠ. Začiatok turnaja je o 8:00 hod. Hrá sa 2 x 8 minút striedavo družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Predpokladané ukončenie turnaja cca 12:30 hod.

     • Výsledky anglických jazykových súťaží

     • V uplynulých týždňoch sa dovŕšili školské kolá anglických jazykových súťaží. Všetci zúčastnení sa zhostili svojich zadaní so cťou a sme veľmi radi, že máme medzi našimi študentmi nádejné talenty. Pozývame všetkých ktorí dosiahli pódiové priečky v súťažiach Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka (Best in English), Juvenes Translatores (anglická) a English Essay Competition, do zborovne v stredu 19. decembra, aby si prevzali diplomy a zaslúžené odmeny.

      Súťaž English Essay Competition:
      kategória Junior:
        1. miesto Zuzana Madarasová I.AA
        2. miesto Sára Slovinská I.AA
        3. miesto Alexander Kundrát II.AA
      kategória Senior:
        1. miesto Damian Baranik V.SA
        2. miesto Rastislav Daník IV.B
        3. miesto Eszter Natália Prékopová V.SB

      Súťaž Juvenes Translatores:
      kategória Junior:
        1. miesto Matej Minarik II.AA
        (2. a 3. miesto neudelené)
      kategória Senior:
        1. miesto Marek Gaľa V.SA
        2. miesto Lucia Daniel-Szabóová IV.SB a Marta Miroslava Kitová V.SA
        3. miesto Veronika Krzáková IV.SA a Eszter Natália Prékopová V.SB