• Majsterky Slovenska v basketbale
     • Majsterky Slovenska v basketbale

     • Našim študentkám sa tento rok zadarilo a získali 1. miesto v basketbale, čiže sa stali majsterkami Slovenska stredných škôl. 

      Srdečne blahoželáme :)

    • Úspechy v atletike
     • Úspechy v atletike

     • V tomto školskom roku sa nám darí aj v ľahkej atletike. Do krajského kola sme sa prebojovali v guli a disku - Filip Miroslav Kucka z 3.SA, v 800m beh Ivanková Sandra z 1.C, v disku  Zelizňáková Lea z 3.SA. Kucka  hodil najlepší výkon 35,90m a postupuje na MS SŠ do Nových Zámkov 16.6.20018 mu budeme držať palce /samozrejme naše palce, on svoje potrebuje na hod/. Sandra dobehla druhá  a Lea hodila disk na tretie miesto. Sú to veľmi pekné úspechy.

      Gratulujeme !!!

     • Strieborné vo volejbale v kraji

     • Veľmi krásny úspech dosiahli naše volejbalistky.  Z regionálneho kola sa prebojovali na kraj kde našli len jedného premožiteľa v SNV. Na hrudi sa im preto ligotala  strieborná medaila. Veď byť  druhý najlepší v kraji zo stredných škôl je fantastické. Tešíme sa s nimi.

    • Charitatívny beh VSE CITY RUN
     • Charitatívny beh VSE CITY RUN

     • Ďakujeme všetkým študentom našej školy, ktorí sa zapojili už do 11. ročníka charitatívneho behu VSE CITY RUN a podporili občianske združenie Usmej sa na mňa, ktoré sa venuje výnimočným deťom.

    • Regionálne kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Regionálne kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Veľmi nás teší, že na našej škole máme čoraz viac skvelých interpretov umeleckého slova. V regionálnom kole nás úspešne reprezentovali víťazi školského kola a aj žiačky, ktoré sem priamo postúpili vďaka vynikajúcim výsledkom v minulom ročníku.

       

      Marianna Kušnierová z II. C obsadila 1. miesto v kategórii poézia,

      Soňa Juhásziová z II. A obsadila 2. miesto v kategórii próza,

      Nina Lalkovičová z I. AA obsadila 3. miesto v kategórii poézia a

      Daniel Kuchár z I.C obsadil 3. miesto v kategórii próza.

      Mariannka Kušnierová a Sonička Juhásziová zároveň postúpili do krajského kola.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tak ako každý rok, aj tento rok,  sa naši študenti dňa 13.4.2018 zúčastnili charitatívnej zbierky „Deň narcisov“  organizovanej organizáciou Liga proti rakovine.  V meste rozdávali narcisy žiačky so 4 pokladničkami.  O našej úspešnosti v zbierke Vás určite informujeme neskôr J

    • Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“
     • Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“

     • 8.ročník celoškolskej súťaže „3P“ sa konal 21.3.2018. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov s  19 prácami. Súťažiacich pripravovali p. Majerčáková, p. Nemcová,  p. Čurková a jednou prácou prispela aj p. Šimková. 

      Oceňujeme, že sa do súťaže zapojili aj prváci a získali cenné skúsenosti. 

      Súťažiaci v dotazníku kladne hodnotili, že práce mali:

      -  dôležitý osvetový a informačný charakter

      - dozvedeli sa veľa poznatkov, ktoré im môžu pomôcť k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali lepšie

      - aby vnímali fyzikálne, chemické a biologické deje ako súčasť bežného života.

       

      K súťaži sa vyjadrovali veľmi kladne. Ocenili dobrú organizáciu, milú porotu, príjemnú atmosféru a možnosť zúčastniť sa hodnotenia. Súťaž bola pre nich inšpiratívna a boli by radi, keby sa podobné súťaže konali  z prírodovedných predmetov aj častejšie.

      Na hodnotení prác sa podieľali aj žiaci. Hodnotenie žiakov brala porota na vedomie.

       

      Výherná listina (umiestnenie):

      I.miesto:   Michal STRIČKO  III.A,  Má kyselina mliečna vplyv na svalovú hmotu? (p. Nemcová)

                       Natália ŽELEZNÍKOVÁ  III.SB,   Ako docieliť hypertrofiu svalovej hmoty (p. Nemcová)

      II. miesto: Jozef MIKLOŠ a Erik JAŠKO  IV.SB, Zvuk hudobných nástrojov (p. Čurková)

      III.miesto: Lesia SCHREIBEROVÁ III.SB,  Biotechnologický potenciál endofytických húb (p. Nemcová)

       

      Špeciálne ocenenia:

      Mariana KUŠNIEROVÁ   II.C,  Prvých 1000 minút v živote dieťaťa  (Význam pre celý ďalší život)                                                                    (p. Nemcová)

      Dávid FORGON  I.B,  Raketové motory  (Význam pre programy NASA a spoznávanie vesmíru) (p. Čurková)

      Zuzana HENNELOVÁ  II.B, Doba plastová  (Životné prostredie a budúcnosť našej planéty) (p. Čurková)

      Marek GAĽA a Viktor SLÁVIK  IV.SA,  Fonograf   (Prvé záznamy zvuku, vzťah fyzikálnych závislosti a techniky) (p. Čurková)

      Michal STRIČKO a Peter MAKLARY III.A,    Halogénderiváty  (Rub a líc chemických látok) (p. Čurková)

        

      Garantom prírodovednej súťaže „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková

       

    • Rotary klub
     • Rotary klub

     • 10. apríla navštívili našu školu dve študentky, Sara z Kolumbie a McCathney z Pensylvanie, aby nás informovali o výmennom študijnom programe, ktoré zastrešuje Rotary klub. Ich prezentácie a následné diskusie si naši študenti vypočuli v anglickom a španielskom jazyku.