• XIII. ročník školského kola matematickej olympiády

     • V stredu 13. 3. 2019 na našej škole uskutočnil XIII. ročník školského kola matematickej olympiády v španielčine pre študentov bilingválnej sekcie na Slovensku.

      Táto súťaž sa koná každý rok. Školské kolo na jednotlivých bilingválnych sekciách, ktorých je spolu sedem na celom Slovensku je prvým v poradí. Traja najlepší z prvých miest, z každej školy postupujú do národného kola, a tento rok majú česť byť organizátorom práve naše Gymnázium v Košiciach. Bude sa konať 12 apríla, a našu školu a naše mesto navštívia osemnásti mladí študenti z ostatných škôl a tiež šiesti španielski učitelia.

      Na školské kolo sa prihlásilo 8 študentov - milovníkov matematiky:

      • Tomaš Hlucly  II.SA
      • Simona Kallová   II.SA
      • Oliver Pahulyi  II.SA
      • David Guman  II.SB
      • Sebastián Kurila II.SB
      • Nina Mravčáková III.SA
      • Jaroslav Pajkoš III.SA
      • Ema Ruñaninová III.SA

       

      Z nich sa umiesnili na:

      1. mieste: Sebastián Kurila II.SB
      2. mieste: Ema Ruňaninová III.SA
      3. mieste: Tomáš Hluchý  II.SA

      Hlavný organizátor profesor Eduardo a profesorka matematiky Margarita postupujúcim gratulujú a želajú im úspech na národnom kole.

    • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike
     • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike

     • Dňa 13.03.2019 sme sa zúčastnili na prednáške o jadrovej a subjadrovej fyzike, ktorá sa konala v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa napríklad o tom, že protóny nie sú elementárne častice, pretože sú zložené z ešte menších častíc – leptónov a kvarkov.

      Po obede sme sa venovali praktickej časti, v ktorej sme pozorovali zrážku 2 protónov v urýchľovači častíc v Cerne. Našou úlohou bolo nájsť mióny, fotóny, elektróny a nakoniec aj Higgsov bozón. Prednáška bola ukončená videohovorom priamo z Cernu.

      Akcia bola súčasťou medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“.

      M.Šuranová, L. Daniel-Szabóová, V. Krzáková, R. Helcmanovský.

     • Русское слово

     • 8. marca 2019 sa naši študenti zúčastnili súťaží - Ruské slovo v  prednese prózy, poézie a speve v ruskom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika  v Košiciach.

      Lucia Takáčová (III.A) obsadila 2. miesto v kategórii  „Próza – študenti stredných škôl“

      Daniel Kuchár  (II.C)  obsadil 2. miesto v kategórii „Poézia – študenti stredných škôl“

      Angelika Sofia Selepková vyhrala 1. cenu v kategórii „Sólový spev“ a postupuje do celoslovenského kola.

      Gratulujeme naším študentom k víťazstvám a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

      В Международный женский день 8 Марта, который широко празднуют в России, здесь в Кошице проходил областной тур конкурса Русское слово. Трое наших студентов приняли в нем участие и очень успешно!

      Ангелика София Селепкова (2.Б) выиграла первое место в категории «Сольное пение» и будет участвовать в республиканском конкурсе в апреле.  Луция Такачова (3.А) и Даниел Кухар (2.Б) заняли 2- е места в категориях «Проза» и «Поэзия» среди студентов средних школ.

      Мы гордимся нашими студентами и желаем им дальнейших успехов в школе и в жизни!

     • Basketbal - krajské kolo u nás

     • V školskom roku 2018/2019 naša škola organizuje basketbal dievčat stredných škôl regionálne aj krajské kolo / nič nové, pretože  už minimálne 5 rokov organizujeme tieto kolá/.

      Vyhlasovateľom je Okresný úrad Košice – odbor školstva. Regionálne kolo už prebehlo vo februári a naše reprezentantky postúpili z prvého miesta do krajského kola.

      6. 3. 2019 v stredu sa v INFINITI  ARÉNE  v Košiciach uskutoční  krajské kolo,  kde nebudú chýbať naše dievčatá. Majú ťažkú úlohu „obhájiť prvenstvo z minulého roku“. Podarí sa?

      Dievčatám prajeme veľa športových úspechov, nech im to padá.

      Príď aj ty povzbudiť, všetci ste vítaní!

     • Dobre nám to padlo

     • Seminár pre mladých prekladateľov, organizovaný Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie, nám urobil radosť.
      Náš študent Matej Minarik z anglickej bilingválnej triedy II.AA na ňom získal ocenenie za kvalitu prekladu, ktoré mu odovzdala pani Emília Andrejová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
      Na záver seminára sa s našimi študentmi aj odfotila.

      Ich vyjadrenie?
      Matej: "Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto seminára."
      Rastislav: "Skutočne dobrý seminár. Pekne vysvetlené a zaujímavé cvičenia."
      Veronika: "Zistila som, že si musím prehlbovať slovnú zásobu, a to nielen anglickú."

      Bol to vlastne taký pekný záver jedného bežného týždňa na našej škole.

     • Vyučovanie histórie

     • Vo februári roku 2019 sa stretli študenti našej školy s históriou trochu inak. Klasické vzdelávanie aspoň na jednu vyučovaciu hodinu vystriedala autentická ukážka minulosti v podaní nášho študenta Mateja Bakšiho z III.SA, ktorý dokázal na hodine dejepisu vykúzliť nefalšovanú atmosféru tridsaťročnej vojny.

     • Správa

     • Dnes je pre nás výnimočný deň. Správna vec sa podarila.

      Dňa 30.01.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke tabuľku s upraveným počtom žiakov 1.ročníka pre budúci školský rok 2019/2020.

      Žiaci 9. ročníka ZŠ sa týmto môžu prihlásiť na štúdium na našej škole aj do

      4 - ročného študijného odboru 7902 J,

      kde v budúcom školskom roku 2019/2020 otvoríme 2 triedy po 30 žiakov,spolu 60 žiakov.

      Srdečne ďakujeme
      všetkým rodičom, žiakom, učiteľom našej školy, ale aj všetkým priaznivcom, ktorí nás v snahe o zachovanie uvedeného študijného odboru akýmkoľvek spôsobom podporovali a veríme, že tým prispeli k rozhodnutiu MŠVVaŠ SR zmeniť rozhodnutie KSK aj v náš prospech.

      S prianím všetkého dobrého

      RNDr. Alena Bobáková
      riaditeľka školy


      Pre záujemcov o štúdium na našej škole kliknite TU
      Prajeme Vám veľa úspechov pri správnom výbere strednej školy.