• LA NOCHE ESPAŇOLA
     • LA NOCHE ESPAŇOLA

     • Dni španielskej kultúry sa začali originálnym španielskym večerom nesúcim sa  v znamení flamenca. Tento hudobno-tanečný žáner, ktorý je neoddeliteňou súčasťou španielskej kultúry, nám predstavila profesionálna slovenská  skupina Remedios v Historickej radnici.

      Žiaci našej školy, ich rodičia i hostia s úžasom obdivovali talent hudobníkov i tanečníčky pri predvádzaní jednotlivých žánrov flamenca. 

      Večer španielskej kultúry dotvorili aj žiaci nášho Gymnázia recitáciou španielskych básní a divadlom – ako dopadne svadba, keď  sa na nej ocitne detektor lží :-).

      Večerom nás sprevádzal  známy Košičan - Milan Kolcun a nechýbali ani vzácni hostia – veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku Luis Belzuz los Rios s manželkou,  primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová, technický poradca pre vzdelávanie Rubén López Pérez, prednosta Okresného úradu v Košiciach Jozef Lazar, vedúci odboru školstva OÚ Jozef Javorka, zástupca honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mario Herrera Ramírez a riaditeľ Gymnázia, Poštová Otto Révész.

      14. ročník Dní španielskej kultúry sa nemohol začať lepšie!

      Foto: Michaela Zajacová

    • Košice – Slovensko 30.9. – 6. 10. 2019 – 3. cirkulácia výmeny žiakov Erasmus+
     • Košice – Slovensko 30.9. – 6. 10. 2019 – 3. cirkulácia výmeny žiakov Erasmus+

     • Strategické partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, so súhlasom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej Agentúry pre program Erasmus+

      Hostiteľská škola: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

      Na projekte participovali školy:

      • IES San Roque, Badajoz – hlavný koordinátor projektu
      • Portugalské gymnázium Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covihla
      • Maďarsko-španielske bilingválne gymnázium Kispesti Károlyi Mihály, Budapest

      Dorozumievací a komunikačný jazyk: španielsky jazyk

      3. fáza medzinárodného projektu ERAZMUS+ bola v réžii nášho gymnázia. Učitelia a žiaci bilingválnej slovensko-španielskej sekcie pripravili bohatý a zaujímavý program, ktorý nadchol všetkých prítomných. Účastníci projektu obdivovali nielen krásy východoslovenského regiónu, ale spoznávali aj našu slovenskú kultúru, kuchyňu a tradície. Zároveň participovali na niektorých aktivitách v rámci Dní španielskej kultúry.
      Navštívené krásy Východného Slovenska a jeho vodného bohatstva boli dôkladne zdokumentované a zaznamenané na webe, tzv. „Digitálnej mape“. Príjemným bonusom navyše bolo upevňovanie priateľstiev, ktoré sa zrodili vďaka tejto medzinárodnej spolupráci.

      V poradí 4. cirkulácia projektu ERAZMUS+ bude v apríli 2020 v Portugalsku.

     • Naši študenti zaujali, napísal o nich Korzár!

     • "Vyše 600 študentov zabávalo návštevníkov Košíc živými sochami a atrakciami", takýmto titulkom uviedli noviny článok, ktorého text si môžete prečítať na nižššie uvedenom odkaze.

      Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/

     • Košická "La Rambla" 2019

     • 14. ročník Dní španielskej kultúry vo štvrok 3. októbra 2019 sa ukutočnila prezentácia študentov nášho Gymnázia na Hlavnej ulici v Košiciach.

      Fotografie: Archív Kancelárie primátora mesta Košice

     • Cezpoľný beh

     • Naše dievčatá dosiahli na prvej súťaži stredných škôl v tomto šk. roku vynikajúce výsledky. V regionálnom kole  - 20. 9. 2019 si vybojovala zlatú medailu Sandra Ivanková, družstvo strieborné medaily. 

      V krajskom kole - 30. 9. 2019 Sandra skončila na 2. mieste, družstvo získalo 3. miesto. Dievčatá Ivanková Sandra - 3. C, Sálová Alexandra - 5. SB, Sviteková Sophia - 5. SB, Mihaličová Simona - 1. SB bojovali na ťažkom rozmočenom teréne a siahli si až na dno svojich síl.

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      WJ

    • Licenčná známka ISIC preukazu 09/2020
     • Licenčná známka ISIC preukazu 09/2020

     • 30.9. skončila licenčná platnosť tých preukazov ISIC, ktoré nemajú označenie (známku) 09/2020.

      Na našej škole si zatiaľ predlžilo platnosť preukazu 315 žiakov, ale ešte 190 žiakov nemá uhradený členský príspevok (kúpenú známku ISIC) a nemôže ďalej využívať výhody preukazu a členstva v medzinárodnom združení ISIC.

      Cez školu je možné známky objednať do konca októbra 2019

      Potom si budú môcť žiaci objednať známku len samostatne cez www.objednaj-preukaz.sk aj s poštovným 2,80€ navyše.

      Preto je pre žiakov výhodnejšie objednávať známky cez školu.

    • Oxford University Press Pretesting Research
     • Oxford University Press Pretesting Research

     • Od školského roka 2019/2020 sa stala naša škola partnerom programu Oxford University Press Pretesting Research, ktorý zahŕňa 450 škôl v 70 krajinách.

      Ako prví sa zapojili žiaci bilingválnej anglickej tretej AA triedy. Na najvyššej možnej úrovni C2 dosiahli v testovaní posluchu a používania jazyka priemernú úspešnosť 57%, čo svedčí o ich talente, vedomostiach aj usilovnom štúdiu anglického jazyka.

      Tešíme sa z dosiahnutého výsledku a želáme im veľa ďalších úspechov.

    • Exhibičná debata
     • Exhibičná debata

     • Majú to ženy vo vzťahu ľahšie ako muži?

      Podnetnú debatu na túto tému zviedli medzi sebou exhibične dva debatné tímy, ktoré tvorili členovia debatných klubov z viacerých košických gymnázií - z Gymnázia, Park mládeže, Šrobárova, Poštová a Gymnázia sv. Edity Steinovej.

      Ťažko posúdiť, ktorý tím argumentoval presvedčivejšie, no isté je, že exhibičná debata určite presvedčila viacerých z prítomných divákov (ktorých bolo viac ako 120) z radov našich žiakov, aby sa pridali do debatného klubu a možno už o rok v septembri budú oni predvádzať debatu ďalším potencionálnym členom.

    • Výsledky volieb do Rady školy
     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 12. 9. 2019 o 16.30 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Na voľbách sa zúčastnilo 335 rodičov, z toho svoj hlas odovzdalo 324 rodičov. Platných bolo 316 hlasovacích lístkov, neplatných 8 hlasovacích lístkov. V abecednom poradí uverejňujeme mená troch kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov:

      • JUDr. Martin Balčík
      • Mgr. Peter Jeník
      • Ing. Zuzana Kalináčová
    • Súťažna výstava fotografií
     • Súťažna výstava fotografií

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje

      Súťažnú výstavu fotografií: BOL SOM V ŠPANIELSKU

      O čo ide?
      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. Prihlásené fotografie po uzavretí súťaže zverejníme na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?
      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu s nasledujúcimi údajmi: názov fotografie, dátum a miesto jej vyhotovenia, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie (najlepšie v rozmere 13x18 cm, príp. ich potom na tento rozmer upravíme) na adresu dsk.gpm@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 23. 9. 2019, kedy je uzávierka súťaže.
      Začiatkom októbra bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a 11. 10. 2019 sa uskutoční vernisáž výstavy nášho hosťa, fotografa, spolu s vyhodnotením súťaže.

      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov
      Hodnotiaca komisia v zložení pedagóg školy, fotograf a žiak školy vyhodnotí súťaž fotografií. 5 výhercov bude odmenených poukážkami v hodnote 10, 20, 30, 40 a 50 eur v zasadačke GPM 11. 10. 2019.

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      KONTAKT: S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Šoltysovú (č. kab. 201), p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52) alebo ich  adresujte na  dsk.gpm@gmail.com.