• Magneticko-múzejná hodinka

     • Dňa 15.11.2019 sa žiaci I.C zúčastnili komentovanej výstavy Magneticko-múzejná hodinka v Technickom múzeu v Košiciach. Súčasťou výstavy bolo vysvetlenie základných vlastností magnetov a ich využitie v mnohých technických zariadeniach. Žiaci si mohli obzrieť motor, ktorý bol skonštruovaný pred 200 rokmi, a stále je ešte funkčný. Skonštruoval ho Štefan Jedlík. Bol prvým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú aj otáčajúcu časť tvorili elektromagnety, pričom použil ortuťový komutátor.

      V ďalšej časti výstavy si mohli študenti interaktívnou formou vyskúšať činnosť vystavených exponátov, čo sa stretlo s veľkým záujmom. Spoznali aj možnosti využitia tenkých magnetických vlákien pri ochrane bankoviek a p. Hodinka s magnetizmom predstavovala veľmi príjemné a náučné stretnutie s fyzikou.

     • Návšteva z ambasády USA

     • Našu školu navštívil diplomat z ambasády USA, pán Bradley Gardner. Žiakom našich bilingválnych anglických tried predstavil svoj zaujímavý životný príbeh a odpovedal na ich zvedavé otázky.

      Pochválil úroveň správania a vedomostí našich študentov a dúfame, že bude pani veľvyslankyni USA na Slovensku tlmočiť aj pozvanie čoskoro nás navštíviť.

     • iBobor - Junior

     • Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor 2019 v kategórii Junior. Reprezentovali nás vybraní študenti druhých ročníkov.

      Celkovo na Slovensku vo štvrtok súťažilo 7 994 Juniorov, úspešných riešiteľov bolo 2 646 (33,1%), maximum bodov dosiahli 90. Dúfame, že medzi nimi boli úspešní aj naši študenti. Výsledky budú zverejnené po sumarizácií.

    • Informačný bulletin č. 20
     • Informačný bulletin č. 20

     •  

      Milí študenti, aj tento školský rok si máte možnosť zakúpiť INFORMAČNÝ BULLETIN s poradovým číslom 20, plný informácii o našej škole. Cena: 0,50€, kontaktná osoba: Mgr. Jana Fečková, (kabinet č. 155, 1. poschodie, trakt B).

      Bulletin bol vytlačený rešpektujúc životné prostredie ako výrobok z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov www.pefc.sk

    • Kubánska veľvyslankyňa navštívila našu školu
     • Kubánska veľvyslankyňa navštívila našu školu

     • Dňa 13. 11. 2019 navštívila našu školu jej Excelencia veľvyslankyňa Kuby, pani Yamila Sonia Pita Montes. V škole ju privítala pani riaditeľka Alena Bobáková a kultúrnym programom sa predstavili aj študenti, ktorí pozdravili pani veľvyslankyňu slovom, spevom i tancom. Pani veľvyslankyna po svojom príhovore odpovedala na zvedavé otázky študentov o Kube.

      Foto: Michaela Zajacová

     • Imatrikulácia

     • 5. novembra 2019 sa uskutočnila imatrikulácia. Pozrite si ako sme sa zabávali!

    • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie
     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

     • Dňa 11.11.2019 sme sa žiaci I.B triedy Laura Laubertová, Ivo Rusinko a Nina Viznerová zúčastnili na súťaži online kola Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie

      Cieľom súťaže je zapojiť mládež na celom Slovensku, aby boli oboznámení  o chorobe AIDS a víruse HIV.

      Počas 20 minút sme mali riešiť otázky, ktoré sme ale vďaka príprave zvládli vyriešiť za kratší čas! Dúfame, že aj správne.

      Držíme si palce, aby sme sa dostali do druhého kola, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2019 v Bratislave.

     • IT SHOW

     • V dňoch 8 - 9. 11. 2019 sa uskutočnila IT Show, ktorú navštívili aj naši maturanti so záujmom o informatiku. Exkurziu pre vybraných študentov organizačne zabezpečovala Mgr. Magdaléna Vacková.

     • Halloween party

     • Dňa 28. 10. 2019 sa uskutočnila Halloween Party, a musíme uznať, že ste nás opäť prekvapili svojimi tvorivými nápadmi. Bolo teda veľmi ťažké rozhodnúť sa o oceneniach tých najtvorivejších.

      • Prvé miesto za "Najstrašidelnejšiu výzdobu " získala 2. SB,
      • za tvorivú gastronomickú paletu si prvenstvo odniesla 1.SB,
      • "Hororovou tekvicou" sa tohto roku stala tekvica č. 13 z 2.SB
      • príbehom si nás získala 1.B.
      • Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme za úžasnú atmosféru a už teraz sa tešíme na ďaľší ročník.