• Naši na snehu!

     • Druhý turnus, teda presne žiaci I.AA, I.SA a I.SB od pondelka 10. do piatku 14. februára 2020 si užívajú naše veľhory. Podľa fotodokumentácie si užívajú sneh! Prajeme im ho lebo v Košiciach je príjemných a skôr jarných 7 stupňov Celsia.

     • Grafiky impresionistov

     • V utorok 11. 2. 2020 sa študenti dejín umenia zúčastnili na výstave Grafiky impresionistov vo Východoslovenskom múzeu.

      Najprv si vypočuli krátku prednášku o impresionizme a jeho predstaviteľoch, neskôr sa roztrúsili po dvoch miestnostiach výstavy a obzreli si zblízka 140 originálov grafík z dielne slávnych umelcov. Druhú časť programu - kreatívny workshop - absolvovali študenti v malých skupinách.

      Pomocou farbičiek a pasteliek vytvorili svoje vlastné, originálne verzie známych impresionistických a postimpresionistických obrazov, ktoré na záver ukázali celej skupine. Bol to príjemne a užitočne strávený čas a už teraz sa tešíme na ďalšiu príležitosť si to zopakovať.

      Mgr. Šoltysová

    • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 6. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci najmä spomedzi prvákov a druhákov predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      KONEČNÉ VÝSLEDKY:

      POÉZIA

      1. miesto Daniel Šenkovič I. C            
      2.  miesto Kristína Daduľáková I. SB

      PRÓZA:

      1. miesto Matúš Krajcár I. AA
      2. miesto Laura Genčúrová II. B

      V regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli, nás budú reprezentovať Daniel Šenkovič a Matúš Krajcár a zároveň aj skúsený recitátor Daniel Kuchár. DRŽÍME PALCE!

     • Lyžiarsky kurz

     • V termíne 27.1. - 31.1.2020 dve triedy prvákov absolvovali lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici. Lyžovali sme na Štarte, Čučoriedkach a Skalnatom plese. Okrem lyžovania sme sa aj boli vykúpať v Aquacity Poprad, pozrieť si ľadové sochy na Hrebienku a zabaviť sa na diskotéke v Humne.

      Všetko bez zranení :)

    • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20
     • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20

     • Vaši rodičia dostávajú za svoju prácu odmenu najčastejšie formou výplaty. Vašou odmenou za polročnú prácu sú známky, ktoré dostávate práve dnes. Takéto slová riaditeľa školy Mgr. Milana Marinčáka otvorili stretnutie vedenia školy, učiteľov a žiakov v telocvični školy.

      Po krátkom príhovore nasledovalo vyhlásenie najlepších študentov prvého polroka v školskom roku 2019/20 pričom  sa hodnotil  prospech a dochádzka do školy. Zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová za potlesku, čítala mená najlepších žiakov.

      Kreativitu, súdržnosť a spoluprácu v tíme ocenil riaditeľ školy prostredníctvom prezentácie jednotlivých účastníkov aktivity – „Košická La Rambla 2019“, kde vyhlásil v rôznych kategóriách ocenených jednotlivcov či skupiny žiakov. 2019_10_La_Rambla. Oficiálne  bol predstavený maskot školy a v závere i povzbudenie do druhého polroka s cieľom zlepšenia študijných výsledkov predovšetkým  u tých žiakov, kde ešte boli identifikované rezervy.

      Príjemné polročné prázdniny!

      Foto: Samuel Sabol

      Maskot školy - predstavený 30. 1. 2020.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naša škola sa aj tohto roku stala organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Z celého okresu sme privítali 66 študentov zo 40 škôl, ktorí súťažili v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Po gramatickom teste študenti predviedli svoje konverzačné kompetencie, pri ktorých opisovali obrázky, vytvárali k nim príbehy, a s dávkou brilantnosti tvorili dialógy s odbornou porotou. Naše žiačky, Soňa Suchá z 2.SB a Martina Mosejová zo 4.SB, sa umiestnili na 4. a 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že študenti si okrem diplomov a cien odniesli aj to najcennejšie - nové priateľstvá.

    • Matematický klokan 2020
     • Matematický klokan 2020

     • Do 10. februára 2020 je možné sa prihlásiť do matematickej súťaže "Matematický klokan", ktorý na škole pravidelne realizujeme. Súťaž, je určená študentom všetkých ročníkov a prihlásiť sa môžte u RNDr. Františky Tarabčákovej v kab. č. 213, prípadne u svojej vyučujúcej matematiky. Súťaž sa uskutoční 23. marca 2020. Štartovné je vo výške 4 € a je potrebné ho zaplatiť spolu s prihlásením do 10. februára 2020.

      Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke: www.matematickyklokan.sk

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 18. 1. 2020 sa u nás konal deň otvorených dverí. Po programe a príhovore pána riaditeľa v telocvični mali naši záujemcovia možnosť obzrieť si priestory školy a vyskúšať si simulované prijímacie skúšky.

      Veríme, že sa s viacerými uvidíme v septembri!

      FOTO: SL