• Košické „EL CLÁSICO“
     • Košické „EL CLÁSICO“

     • Futbalový turnaj o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstvao pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal,VIP, Španielski učitelia..) sa uskutočnil v Športovej hale SOŠ železničná, Palackého 14, Košice. Fotografie

    • Omša celebrovaná v španielčine
     • Omša celebrovaná v španielčine

     •      Kostol Ducha Svätého na Južnej triede bol miestom, kde sa dňa 3. októbra konala tradične svätá omša v španielskom jazyku, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou Dní španielskej kultúry. Svätú omšu celebroval brat Andrej Valent z Radu bosých Karmelitánov, ktorému ako miništrant vypomáhal Oliver Pahulyi z II.SA triedy.

           Nádherný duchovný zážitok obohatili  hudbou a spevom  Jozef Mikloš, Lea Cápová, Tamara Kriváková a Jakub Ṻberlauer. Naši študenti sa tiež aktívne zapájali čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov. Fotografie

    • La Rambla
     • La Rambla

     •      Začiatok októbra v Košiciach je už nerozlučne spätý s emblémovou akciou DŠK, a tou je naša milovaná La Rambla. Na Hlavnej ulici bolo rušno ako na pravej barcelonskej promenáde, po ktorej sme akciu pred trinástimi rokmi pomenovali. Apropo, trinástka! Priniesla nám trochu smoly, skúšala našu vytrvalosť aj odhodlanie, vyháňala nás z ulice do sucha a do tepla. Ale nezlomila nás ani chladom, ani dažďom, zostali sme až do konca, hoci pod dáždnikmi.

            Košická La Rambla bola napriek zlým poveternostným podmienkam vydarenou akciou. Viac ako 600 študentov v maskách a kostýmoch sa hmýrilo v útrobách samotného centra nášho mesta. Prišli ako rozprávkové či iné fantastické bytosti, u okoloidúcich vzbudzovali pobavenie aj strach. Nie jedno dieťa sa schovávalo za maminu sukňu a vytriešťalo ustráchané oči. Niet divu, veď pristátie mimozemšťanov na Hlavnej sa nedeje každý deň.

           Ako každý rok doteraz, aj v utorok 2. októbra 2018 sa na našu La Ramblu prišli okrem obyvateľov mesta pozrieť aj nami pozvaní hostia: zastupujúci primátor mesta Košice Martin Petruško, poradkyňa ministra vnútra pre vzdelávanie Soňa Hanzlovičová, prednosta OÚ Jozef Lazár, vedúci odboru školstva OÚ Jozef Javorka a zástupca španielskeho konzulátu v SR Mário Herrera Ramírez. Všetci menovaní sa spolu s našou pani riaditeľkou a jej zástupcami prešli po Hlavnej ulici, zastavili sa pri každej soche a so zaujatím aj pobavením reagovali na to, čo si naši študenti pripravili.

           Celé podujatie malo mať pôvodne veľké finále na pódiu pri Dolnej bráne, kde sa väčšina účinkujúcich a všetci hostia napokon aj stretli. Finále bolo z dôvodu neutíchajúceho dažďa skresané na minimum, ale aj tak stálo za to. Po krátkych, ale o to srdečnejších príhovoroch hostí sa na pódiu roztancovalo množstvo študentov a zopár učiteľov. Dancing in the rain... Úžasné! Zase raz sme na seba hrdí. A pani Trinástka nech si trhne nohou! Fotografie

    • Popoludnie so španielskou kultúrou
     • Popoludnie so španielskou kultúrou

     •      Úvodné podujatie 13. ročníka Dní španielskej kultúry sa nieslo najmä v znamení hudby a tanca. Žiaci, učitelia, rodičia a hostia našej školy si v priestoroch SOŠ automobilovej pozreli pestrý program, v ktorom zazneli španielske piesne v podaní školskej kapely aj sólistov. Zároveň však publikum videlo aj latinskoamerické tance či flamenco. Zazneli aj španielske básničky a ukážka z tvorby nášho úspešného divadelného súboru.

      V programe sme privítali aj hosťujúcich účinkujúcich – hispánsku kultúru si prišli svojím vystúpením uctiť členovia Dychového orchestra mladých, ktorý pôsobí pri ZUŠ Bernolákova, a svojimi choreografiami aj členky tanečného súboru ABC, rovnako pod krídlami ZUŠ Bernolákova.

      Všetkých divákov privítala a pozdravila naša pani riaditeľka, Alena Bobáková, ktorá zároveň otvorila 13. ročník DŠK. Podporiť nás prišli aj vzácni hostia v publiku – Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice, Marián Gaj, starosta mestskej časti Košice-Sever, ktorý nad celým podujatím prevzal záštitu, Jozef Javorka, vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice a ďalší zástupcovia Okresného úradu Košice.

      Účinkujúci aj diváci si toto popoludnie naozaj veľmi užili a na atmosféru, ktorá v sále vládla vo finále programu, budú určite všetci dlho spomínať. Fotografie

    • Otvorenie anglickej knižnice
     • Otvorenie anglickej knižnice

     • V stredu, 26. septembra, bola otvorená nová anglická knižnica, ktorá sa nachádza na druhom poschodí vedľa učebne č. 258. Všetci ste srdečne vítaní, aby ste si vybrali z knižných titulov ako je napríklad Krstný otec od Maria Puzza, Hra o tróny od G.R.R Martina, ale i klasiku Othello od Shakespeara. Vybratú knihu je potrebné po prečítaní vrátiť.

      On Wednesday, September 26, came the long awaited opening of the new English library located on the second floor next to the classroom 258. You are all welcome to come and choose from many interesting titles such as Godfather by Mario Puzzo, A Game of Thrones by G.R.R. Martin but also classics including Othello by Shakespeare. All you have to do is R&R; read and return.

    • Fyzikálna exkurzia
     • Fyzikálna exkurzia

     • V utorok 25.septembra 2018, sa žiaci II.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Vo vedecko-technickom centre si vyskúšali 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou, ktorá prezentuje základy vedy a techniky, mechaniku, magnetizmus  a zmyslové vnemy.

      Taktiež ich zaujali optické a akustické javy, zákonitosti a experimenty. Nadobudli veľa  nových poznatkov z oblasti fyziky a určite by si to prišli vyskúšať ešte raz.

      Text a foto: Š.Balážová

       

     • Rotary klub

     • V pondelok, 24. septembra, sa na našej škole uskutočnila prednáška pána Juraja Mička, ktorý študentov druhého ročníka oboznámil s možnosťami štúdia v zahraničí cez ROTARY klub v Košicach. Spolu s ním nás navštívili dvaja zahraniční študenti (Florida, Argentína), ktorí momentálne v rámci tohto projektu študujú na gymnáziu v Košiciach. Bude nás tešiť, ak sa do tohto projektu zapojíte aj Vy. Potrebné informácie Vám budú poskytnuté na stránke www.rotarykosice.sk

     • Úžasný úspech nášho študenta

     • Žiak IV.SA Filip Kucka sa môže pochváliť obrovským úspechom – v konkurencii starších súperov vybojoval na Majstrovstvách Slovenskej republiky mužov do 23 rokov striebornú medailu v hode kladivom.

      Srdečne blahoželáme!!!

    • Otvorenie nového školského roka 2018/2019
     • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

     • Tak ako na celom Slovensku aj u nás sa 3. septembra 2018 otvorili brány našej školy. Najprv do školy zavítali jej už dobre známi obyvatelia – žiaci druhých, tretích, štvrtých ale aj piatych ročníkov. O 10.30 na Slávnostnom otvorení v telocvični naša škola privítala nových členov. Tento školský rok máme päť prváckych tried, a to tri bilingválne (I.AA – bilingválna anglická, I.SA  - bilingválna španielska, I. SB – bilingválna španielska) a dve klasické triedy (I. B – s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, I. C – klasická trieda).

      Našich prvákov sme privítali krátkym programom v podaní našich druhákov a prvým zvonením a povzbudivými slovami školský rok otvorila pani riaditeľka  našej školy RNDr. Alena Bobáková. Milé slová sme si vypočuli aj od Ing. Magdalény Vitkovičovej, vedúcej oddelenia odborných a metodických činností Okresného úradu  Košice, ktorý je naším zriaďovateľom.

      Slávnostné otvorenie školského roka pre vyššie ročníky, na ktorom pani riaditeľka privítala všetkých žiakov a popriala im úspešný štart v novom školskom roku sa uskutočnilo 4. 9. 2018 v telocvični školy. Fotoalbum z otvorenia školského roka.