• Výstava v technickom múzeu

     • My, žiaci 4.SB, sme dňa 12.11.2018 navštívili technické múzeum kvôli prednáške spojenej s interaktívnou výstavou týkajúcej sa magnetizmu, elektrických javov a prístrojov, ktoré fungovali na princípe elektromagnetickej indukcie. Videli sme historické prístroje (niektoré majú vyše 150 rokov), ktoré nie sú bežne prístupné, ale sú stále ešte funkčné. Dozvedeli sme sa informácie o princípe ich činnosti. Taktiež nám pán, ktorý prehliadku riadil, povedal rôzne zaujímavosti zo života vedcov aj konštrukcie samotných prístrojov. Boli nám ponúknuté informácie, ktoré rozširovali znalosti v oblasti preberaného učiva na hodinách fyziky. Za celú triedu môžem povedať, že prehliadka bola viac ako zaujímavá.

      text: A. Dvořák, foto: Z. Majerčáková

     • Festival španielskej poézie

     • Festival španielskej poézie, ktorého sa zúčastnili žiaci z celého Slovenska sa uskutočnil na Gymnáziu Párovská 1 v Nitre.  Tento rok bola téma festivalu: "Báseň o smrti". Deň pred festivalom sa uskutočnila videokonferencia so španielskou autorkou poézie. Nebola núdza ani o zábavu, mali sme možnosť zahrať si rôzne hry. Samotná súťaž sa uskutočnila v piatok. Z nášej školy sa festivalu zúčastnili: Dávid Popovič a Kristína Grácová.

      Autor textu: Dávid Popovič

     • Už sú naši!!!

     • Po jesenných prázdninách sme začali zhurta. 6. 11. 2018 sa v Dome umenia na najúžasnejšiu Galaxiu GPM dostali noví členovia. Mystickosť bola prítomná už od začiatku. Slnko, Zem i Mesiac našej galaxie po celý čas pozorne sledovali schopnosti nováčikov. Naši prváci splnili všetky zadané úlohy a tak získali ako právoplatní obyvatelia našej galaxie supergalaktický pas.

      Počas večera sa nedali zahanbiť ani  druháci, ktorí na svoju planétu prijali nových prisťahovalcov. Ich tanečné, dramatické ale i spevácke čísla vyvolali pozitívne emócie nielen u prvákov, ale aj u starších obyvateľov Galaxie GPM.

      Večer plný zábavy a prekvapení bol ukončený krásnym gestom. Náš spolužiak Erik Jaško (V. SB), ktorý získal v tombole 1. cenu – vodičský preukaz typu B od autoškoly Grendel, ju venoval svojmu dlhoročnému spolužiakovi a kamarátovi Patrikovi Goliašovi (V. SB). Všetci sme boli dojatí a tento prejav priateľstva si veľmi vážime. FOTO: Michal Obšatník.

     • 100. výročie založenia 1. ČSR

     • Aj na našej školy si pripomíname významné výročie pre ČSR. V dňoch od 12. 11. do 15. 11. sa uskutočnia aktivity, ktoré sú pre študentov školy pripravené.

    • Halloween
     • Halloween

     • Dňa 26. novembra na našej škole prebiehala Halloween party, do ktorej sa zapojili všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníkov, ktorí súťažili v štyroch kategóriach. Bolo naozaj veľmi náročné vybrať zo spleti kreatívnych výtvorov, ktoré triedy prezentovali. Prvé miesto v  „Písaní strašidelného príbehu“ vyhrala trieda 3.B s príbehom " The Pool", za  „ Hororovú tekvicu“ s číslom 29. hlasovalo najviac žiakov; tú vytvorila trieda 3.C. V kategórii „Strašidelná maškrta“ vyhrala trieda 2.SA, a prvé miesto za  „Halloweensku dekoráciu“ získala trieda 1.SB. Výhercom a všetkým zúčastnením veľmi pekne ďakujeme za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry.

     • Po stopách Karpatských Nemcov

     • V stredu 24. 10. 2018 sa napriek vetru a dažďu (miestami aj snehu) vybralo 40 žiakov – nemčinárov po stopách Karpatských Nemcov – „Zipser Deutschen“– pôvodných nemeckých obyvateľov, ktorí osídľovali oblasť Spiša. Mnoho zaujímavých artefaktov na nás čakalo pri obhliadke Kežmarského hradu, no veľmi nás zaujala najmä Lyceálna knižnica, v ktorej sme videli mimoriadne vzácne knihy a dozvedeli sme sa niečo o živote študentov tunajšieho lýcea, medzi ktorými bol aj Pavol Országh Hviezdoslav.

    • Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu
     • Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje podujatia pre základné školy

      „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu,“

      ktoré sa uskutočnilo 23. – 24. 10.2018 v priestoroch SOŠ Ostrovského v Košiciach.

      Žiaci zo IV.SB triedy podávali bohaté informácie o možnostiach štúdia na našej škole

      a mnohých aktivitách, ktoré sa na našej škole realizujú.

      Akciu zabezpečila

      Mgr. Iveta Nemcová

     • Exkurzia

     • V stredu 17. 10. sa študenti 3.A triedy zúčastnili exkurzie v čističke odpadových vôd v Kokšov - Bakši. Po úvodnom oboznámení sa s miestnou arómou sa študenti oboznámili aj s celým areálom a aj s princípmi na ktorých čistička funguje. Prednáška zaujala celý kolektív a výsledkom toho bolo hrobové ticho pri slovách erudovaného majstra. Dozvedeli sa niekoľko zaujímavých a užitočných informácii a tak sa napokon rozpŕchli do svojich príbytkov s pocitmi krásne stráveného dopoludnia a s očakávaniami, kde povedie ich najbližšia poznávacia exkurzia.
      Celý kolektív 3.A túto exkurziu vrelo odporúča aj ostatným triedam.

      Jakub Nemčík

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dńa 6. 10. 2018 od 9:00 do 12:00 sa uskutočnil deň otvorených dverí v rámci DŠK. Fotografie

    • Spoznaj regióny Španielska a Mexika
     • Spoznaj regióny Španielska a Mexika

     • Dňa 5. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnili prezentácie španielskych a latinskoamerických regiónov. Študenti nášho gymnázia sa zhostili úlohy sprievodcov a svojim spolužiakom priblížili kultúru, históriu a gastronómiu regiónov Asturias, Andalúzie, Kastílie-León, Madridu a kultúru a gastronómiu Mexika. Vďaka zanietenej práci všetkých lektorov sa študenti bilingválnej sekcie naučili pripraviť niektoré z typických jedál španielskej a mexickej gastronómie. Areál školského dvora sa v piatok naplnil rozmanitými vôňami, smiechom, tancom, hudbou a hrami. Všetci študenti nášho gymnázia tak mali možnosť nasať autentickú atmosféru hispánskeho sveta. Fotografie