• Exhibičná debata

     • Debatný klub GPM sa v minulom školskom roku pekne rozbehol a jeho členovia sa rozhodli predviesť možným novým záujemcom z radov prvákov exhibičnú debatu.

      Keďže sme nemohli prvákov zhromaždiť v jednej triede, jednotlivé exhibičné debaty prebehli v každej triede zvlášť. Na našu veľkú radosť sa našlo záujemcov viac než dosť.

      Dúfame, že sa im v debate bude dariť. (LA)

    • SAUDEK
     • SAUDEK

     • Študenti predmetu dejiny umenia spolu so svojou učiteľkou dnes (22. 9. 2020) navštívili výstavu fotografií kontroverzného českého umelca Jana Saudeka, ktorý v tomto roku oslávil 85. narodeniny. Jednou zo zastávok putovnej výstavy jeho diel je aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, čo sme veľmi radi využili a neoľutovali sme. Mohli sme sa konfrontovať s tvorbou svojského, škandalózneho a naozaj originálneho fotografa, ktorého tvorba aj osobný život už desaťročia vzbudzujú veľký záujem verejnosti.

      Výstava bola krásna. Čiernobiele aj kolorované fotografie nás veľmi oslovili a miestami sa doslova dotkli našich duší. V tichu a prítmí sme si obzerali výjavy na stenách a zatajovali sme dych. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie filmu o Janovi Saudekovi a o práci v jeho ateliéri. Napriek tomu, že v ňom odzneli aj vyjadrenia, ktoré niektorých z nás veľmi zaskočili, pomohol nám dotvoriť si celkový obraz o starnúcom, ale aj tak stále kreatívnom umelcovi, ktorý uzatvára svoju kariéru fotografa.

      Sme radi, že sme to mohli zažiť a odporúčame každému, aby sa na výstavu poponáhľal, pretože sa už o pár dní sťahuje do Prešova. (SL)

    • Súťažná výstava fotografií
     • Súťažná výstava fotografií

     •  

      Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií


      O čo ide?
      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?
      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu s nasledujúci-mi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu dsk.gpm@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 26. 9. 2020, kedy je uzávierka súťaže.


      Začiatkom októbra bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a súťažné práce následne slávnostne vyhodnotíme.

      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov
      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. Najviac 9 výhercov bude odmenených poukážkami v hodnote 10, 15 a 20 eur pri slávnostnom vyhodnotení fotosúťaže v zasadačke GPM v rámci Dní španielskej kultúry v októbri 2020.
       

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!


      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52), p. prof. Mgr. Renátu Škárovú (č. kab. 201), p. prof. RNDr. Lýdiu Plačkovú (č. kab. 9), p. prof. PhDr. Pavla Andrejčáka (č. kab. 55), alebo emailom na dsk.gpm@gmail.com.

      2020_09_21_propozicie-foto-sutaze.pdf    

      Titulný obrázok od Dominick Vietor

     • DofE - Kvalifikačná expedícia

     • Naše DofE účastníčky bronzovej a striebornej úrovne ( Ľuďmila Halušková- V.SA, Ema Palčová- 4AA, Alexandra Fekete- 4AA, Veronika Dlugošová - 3AA ) sa začiatkom septembra zúčastnili na kvalifikačnej expedícii na Sivec a do okolia Volovských vrchov.


      Bez mobilov, s ťažkými batohmi na chrtbte, v ktorých mali všetko na prežitie im neraz nebolo všetko jedno. Trojdňovú expedíciu však napriek zraneneniu jedného kolena zvládli takmer bravúrne.

      Blahoželáme dievčatá!!

    • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE
     • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE

     • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE  je prestížny medzinárodný projekt založený Princom Filipom za účelom motivovať mladých ľudí ku športu, voľnočasovým aktivitám,  dobrovoľníctvu a spoznávaniu prírodných krás vo svojom rodnom kraji.

      Tento projekt sa rozbehol na našej škole tohto školského roku (2019/2020), pričom sa doň zapojilo 9 študentov, piati s veľkou pravdepodobnosťou majú šancu ukončiť úspešne svoj cyklus na bronzovej a striebornej úrovni.

      Úspešní “dofáci” nielen získajú neoceniteľné skúsenosti pri prekonávaní samého seba, cenu odovzdanú významnými osobnosťami zo sveta športu a kultúry, ale aj výhody, ktoré sú spojené s umiestnením sa na univerzity doma aj v zahraničí.

      Do projektu sú zapojení:

      • Veronika Dlugošová, Alexandra Feketa, Laura Genčúrová - bronzová úroveň,
      • Ľudmila Haluškova, Ema Palčova- strieborná úroveň,

      Učitelia:

      • Andrea Crawley - vedúca účastníkov,
      • Viera Kišeľaková - vedúca účastníkov,
      • Andrea Spišáková - expedičná školiteľka,
      • Tatiana Fedorková - expedičná hodnotiteľka,
      • Jarmila Šimonová - koordinátorka projektu.

      Tešíme sa na nových účastníkov! :)