• ROTARY klub

     • Vo štvrtok 4. 4. 2019 nás opäť navštívili študenti, ktorí sú v Košiciach na výmennom študijnom pobyte z ROTARY klubu. Svojimi prezentáciami nás obohatili Finn z Austrálie, Lauren z Floridy a Joaquin z Argentíny. Veľmi pekne im týmto ďakujeme.

    • NAŠI ŽIACI ÚČASTNÍKMI SÚDNEHO SPORU!
     • NAŠI ŽIACI ÚČASTNÍKMI SÚDNEHO SPORU!

     • V súčastnej dobe považujeme schopnosť orientovať sa v právnej problematike za nesmierne dôležitú. Aj preto sa na našej škole snažíme poskytnúť žiakom čo najkomplexnejšie informácie z tejto oblasti nielen na hodinách občianskej náuky, ale aj prostredníctvom rôznorodých mimoškolských aktivít.

      Po besedách so sudkyňou, ktoré na našej škole organizujeme už niekoľko rokov a po návštevách reálnych súdnych pojednávaní sa tento týždeň študenti nášho Právnického krúžku stali už po piaty krát hlavnými aktérmi simulovaného súdneho pojednávania, ktoré sa dňa 4.4.2019 uskutočnilo na Okresnom súde  Košice II.

      V neľútostnom argumentačnom súboji si naši študenti overili svoje znalosti z oblasti práva a svoje argumentačné schopnosti pred  skúseným sudcom. Ich protivníkmi boli študenti z Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach a odmenou za ich odvahu, vynaložené úsilie a zodpovednú prípravu bolo získanie Certifikátu o absolvovaní Právnického vzdelávania od Právnickej fakulty UPJŠ.

    • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     • Úžasný štvornásobný strieborný úspech sa podaril našom recitátorom – Barbore Jarabákovej z II. SB, Danielovi Kuchárovi z II. C, Marianne Kušnierovej z III. C a Soni Juhásziovej z III. A.

      Začiatkom apríla nás všetci štyria reprezentovali v regionálnom kole 65. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Všetci štyria sa svorne umiestnili na 2. mieste a rovnako všetci štyria s návrhom na postup do krajského kola súťaže.

      SRDEĆNE BLAHOŽELÁME!!!

     • Krajské kolo florbalu dievčat

     • Naše florbalistky  v  tomto školskom roku mali krásnu šnúru športových úspechov. Cez regionálne kolo sa prebojovali na kraj, ktorý sa konal 2.4.2019,  kde obhájili tretie miesto. Tešíme sa tiež a  dievčatám maturantkám- Ungvolgyiová, Arkaiová 5SA, Krajčiová 4A, Moleková, Fedičová 5SB prajeme šťastnú ruku pri výbere otázok na maturitách. 

     • BUDAPEŠŤ – Maďarsko 17. – 24. 03. 2019 - 2. fáza

     • Strategické partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, so súhlasom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej Agentúry pre program Erasmus+

      Logo_projektu_Erasmus_.jpg​​​​​​​

      Hostiteľskou školou bolo Maďarsko-španielske bilingválne gymnázium Kispesti Károlyi Mihály, Budapest 

      Projektu sa zúčastnili opäť žiaci druhého ročníka bilingválnej slovensko – španielskej sekcie, ktorých úlohou bola fotografická dokumentácia navštívených miest zameraných na vodné bohatstvo a kultúru krajiny. Žiaci svoje fotografie ukladajú na špeciálne vytvorený web, tzv. „Digitálna mapa“.

      Na projekte participovali  školy:

      IES San Roque, Badajoz – hlavný koordinátor projeketu

      Portugalské gymnázium Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covihla

      Dorozumievací a komunikačný jazyk:        španielsky jazyk

      V poradí 3. fáza cirkulácie projektu ERAZMUS + bude na jeseň 2019 v októbri, kedy naša škola pripraví bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého predstavíme prírodné bohatstvo východoslovenského regiónu.

      Koordinátor projektu:            PhDr. Pavol Andrejčák

      PG dozor so žiakmi:             RNDr. Alena Bobáková, Mgr. Tomáš Chromčo, Mgr. Iveta Nemcová

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 14. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci najmä spomedzi prvákov a druhákov predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      KONEČNÉ VÝSLEDKY:

      POÉZIA                                                                               

      1. miesto - Daniel Kuchár II. C                          
      2. miesto - Veronika Dlugošová I. AA               
      3. miesto - Ela Palaščáková I. SA                      

      PRÓZA

      1. miesto - Barbora Jarabáková II. SB
      2. miesto - Natália Krupárová I. SA
      3. miesto - Barbora Buchnerová II. SA

      V regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 3. apríla, nás budú reprezentovať Daniel Kuchár a Barbora Jarabáková a zároveň aj skúsené recitátorky Soňa Juhásziová a Marianna Kušnierová, ktoré si minuloročnými výkonmi vybojovali priamy postup.

      DRŽÍME PALCE!

     • XIII. ročník školského kola matematickej olympiády

     • V stredu 13. 3. 2019 na našej škole uskutočnil XIII. ročník školského kola matematickej olympiády v španielčine pre študentov bilingválnej sekcie na Slovensku.

      Táto súťaž sa koná každý rok. Školské kolo na jednotlivých bilingválnych sekciách, ktorých je spolu sedem na celom Slovensku je prvým v poradí. Traja najlepší z prvých miest, z každej školy postupujú do národného kola, a tento rok majú česť byť organizátorom práve naše Gymnázium v Košiciach. Bude sa konať 12 apríla, a našu školu a naše mesto navštívia osemnásti mladí študenti z ostatných škôl a tiež šiesti španielski učitelia.

      Na školské kolo sa prihlásilo 8 študentov - milovníkov matematiky:

      • Tomaš Hlucly  II.SA
      • Simona Kallová   II.SA
      • Oliver Pahulyi  II.SA
      • David Guman  II.SB
      • Sebastián Kurila II.SB
      • Nina Mravčáková III.SA
      • Jaroslav Pajkoš III.SA
      • Ema Ruñaninová III.SA

       

      Z nich sa umiesnili na:

      1. mieste: Sebastián Kurila II.SB
      2. mieste: Ema Ruňaninová III.SA
      3. mieste: Tomáš Hluchý  II.SA

      Hlavný organizátor profesor Eduardo a profesorka matematiky Margarita postupujúcim gratulujú a želajú im úspech na národnom kole.

    • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike
     • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike

     • Dňa 13.03.2019 sme sa zúčastnili na prednáške o jadrovej a subjadrovej fyzike, ktorá sa konala v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa napríklad o tom, že protóny nie sú elementárne častice, pretože sú zložené z ešte menších častíc – leptónov a kvarkov.

      Po obede sme sa venovali praktickej časti, v ktorej sme pozorovali zrážku 2 protónov v urýchľovači častíc v Cerne. Našou úlohou bolo nájsť mióny, fotóny, elektróny a nakoniec aj Higgsov bozón. Prednáška bola ukončená videohovorom priamo z Cernu.

      Akcia bola súčasťou medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“.

      M.Šuranová, L. Daniel-Szabóová, V. Krzáková, R. Helcmanovský.