• Petícia

     • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

      Adresa elektronickej petície: https://www.peticie.com/gpm_ke_2018

       

      Vážení rodičia, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci našej školy, vážená verejnosť,

      na základe rozhodnutia KSK  z dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor. Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií.

      4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 25-ročnú tradíciu. Rovnako dlhodobo si zachováva vysokú kvalitatívnu úroveň, o čom svedčí aj umiestnenie v zverejňovaných rebríčkoch škôl, výsledky externých častí maturitnej skúšky, úspechy dosahované na olympiádach a rôznych súťažiach. Záujem uchádzačov o toto štúdium dlhodobo troj- a viacnásobne presahuje možnosti prijatia. Dokazuje to aj fakt, že pre školský rok 2018/2019 bol počet záujemcov o štúdium na našej škole 2. najväčší v rámci gymnázií na celom Slovensku. Kvalitu školy potvrdzuje aj vysoká úspešnosť prijatia absolventov gymnázia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Domnievame sa, že je vo verejnom záujme, aby tento študijný odbor ostal na našej škole zachovaný.

      Žiadame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby prehodnotilo rozhodnutie KSK a aby rozhodlo o zachovaní 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže.

      Žiadame pre školský rok 2019/2020 povolenie otvoriť triedy uvedeného odboru.

      Petičný výbor:

      1. Mgr. Zuzana Krajcárová, Sokoľany 88, 044 57 Košice
      2. Ing. Albín Sakal, Letná 22, 040 01 Košice
      3. Mgr. Martina Töröková, Orechová 4, 040 01 Košice
      4. Mgr. Viera Kišeľáková, Orná 19, 040 18 Košice-Krásna
      5. RNDr. Zuzana Majerčáková, Štefánikova 46, 040 01 Košice
      6. Bc. Melánia Repovská, Tatranská 17, 040 01 Košice
      7. Jozef Mikloš, Čingovská 9, 040 12 Košice

      Adresa elektronickej petície: https://www.peticie.com/gpm_ke_2018

      Tu si môžete stiahnúť súbor na vytlačenie v  PDF verzii, pre podpis papierovej verzie petície.

     • Stanovisko

     • Vyjadrenie stanoviska GPM týkajúce sa rozhodnutia KSK k prerozdeleniu počtov žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020

      Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s prerozdelením počtov žiakov pre 1. ročník gymnázií v školskom roku 2019/2020 v Košickom samosprávnom kraji.

      Vzhľadom na rozhodnutie KSK, ktoré pridelilo pre 1.ročník 4-ročného klasického štúdia v školskom roku 2019/20020 pre našu školu 0 žiakov, nie je možné akceptovať vyjadrenie predsedu KSK, Rastislava Trnku, v stanovisku uverejnenom 30.11.2018 na stránke KSK, že kritériom pre určovanie počtu žiakov pre jednotlivé školy je kvalita vzdelávania a záujem o štúdium. Na základe tohto kritéria je naša škola v rebríčkoch stredných škôl v rámci Košického kraja dlhoročne na popredných miestach, preto je zrejmé, že KSK pri rozhodovaní o našej škole toto kritérium nezohľadnilo.

     • OZNAM RIADITEĽSTVA GPM

     • Na základe zistenia, že na verejnosti sa objavili rôzne nepravdivé informácie týkajúce sa počtu žiakov, ktorých môže naša škola prijať do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku 2019/2020, oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole a celej širokej verejnosti, že

      v školskom roku 2019/2020 otvárame študijné odbory:

      • bilingválne slovensko-španielske 5-ročné štúdium (7902 J 74) – 2 triedy
      • bilingválne slovensko-anglické 5-ročné štúdium (7902 J 74) – 1 trieda
      • klasické 4-ročné štúdium (7902 J) – počet tried zverejníme ihneď po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je naplánované na druhú polovicu januára 2019.

      Súčasní žiaci 1. až 5. ročníka pokračujú v ďalších školských rokoch v štúdiu na Gymnáziu, Park mládeže bez zmeny.

    • ŠPANIELSKA ZIMNÁ ROZPRÁVKA
     • ŠPANIELSKA ZIMNÁ ROZPRÁVKA

     • GPM V RÁMCI KOŠICKÝCH ROZPRÁVKOVÝCH VIANOC NA HLAVNEJ

      uviedla program našej školy v rámci
      Košických rozprávkových Vianoc
      na Hlavnej ulici na pódiu pri Immaculate – 
      v pondelok,

      10. 12. 2018 o 17:30.

      Mohli ste vidieť  skvelé tanečné či hudobné čísla, v ktorých vystúpilo  viac ako 50 účinkujúcich z našej školy
      a ďalší hostia.

      Primátorský punč ste si mohli kúpiť od našej pani riaditeľky Aleny Bobákovej.

      Fotoalbum

     • "Naša študentka najlepšia na Slovensku"

     • V Bratislave dňa 06.12.2018 naša študentka Bibiána Kudláčová z III.C vyhrala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare´s Memorial v kategórii próza.

      Bibiáne gratulujeme a z jej úspechu sa veľmi tešíme. 

     • Mikuláš na GPM

     • 6. december je deň, keď sa na sladkosti i male darčeky tešia všetci. Malí, veľkí, žiaci i zamestnanci školy stretávali práve v tento deň aj na našej škole v typických kostýmoch skupinu, ktorá je práve pre tento deň vítaná a rozdávala sladkosti a úsmev. Sme radi, že deň bol o niečo veselší!

     • Mikulášsky beh 2018

     • Naši študenti si aj tento rok zabehali na Mikulášskom behu 2018, čím podporili neziskovú organizáciu Svetielko pomoci, ktorá pomáha detským onkologickým pacientom. Ďakujeme za ich účasť.

     • Medzinárodný veľtrh vzdelávania

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje akcie

      „Medzinárodný veľtrh vzdelávania – PRO EDUCO 2018,“

      ktoré sa uskutočnilo 05. – 06.12.20187

      v priestoroch Steel Arény v Košiciach.

       

      12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni stabilnou platformou pre prezentáciu aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na rôznych úrovniach.

       

      Naši žiaci podávali  informácie o možnostiach rôznych foriem štúdia,

      tradičných aktivitách realizovaných žiakmi našej školy,

      o poznávacích zájazdoch do zahraničia a mnohých aktivitách,

      ktoré sa na našej škole realizujú.

       

      Veľmi nás potešilo, že záujem žiakov zo základných škôl o štúdium na našej škole bol aj tento rok veľký.

       

      PRO EDUCO 2018 organizačne zabezpečila Mgr. Iveta Nemcová

      so žiakmi IV.SB triedy

     • Olympiáda v španielskom jazyku

     • V stredu 5. 12. 2018 v našej škole prebehlo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Prihlásilo sa 34 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.

      Výsledky jedlotlivých kategorii sú nasledovné:

      Kategória A:
      1. Richard Vlk
      2. Šimon Šwarz

      Kategória B:
      1. Marianna Kušnierová
      2. Simona Jastrabová

      Kategória C:
      1. Veronika Lenhardtová
      1. Zuzana Raczová

      Kategória D:
      1. Kristína Gracová
      2. Róbert Helcmanovský 

     • SUMA

     • V matematickej súťaži SUMA, ktorú tradične usporadúva predmetová komisia MIGTV - učitelia matematiky  pre žiakov končiacich tried, sa v decembri v tomto školskom roku stali víťazmi: Michal Stričko zo IV.A a Dominik Husz zo IV.C.

      Blahoželáme.