• Vianočný turnaj vo florbale

     • XII.ročník Vianočného turnaja vo florbale o „Putovný pohár riaditeľky školy“ , ktorý sa konal 20.12.2018 je za nami . Počas turnaja v telocvični bola krásna  vianočno - športová nálada . Stovka študentov videla úžasné športové zápolenie medzi ročníkmi. U chlapcov zvíťazili reprezentanti štvrtého ročníka, na  2. mieste - 3. ročník,  3. miesto  -  5. ročník.

      Dievčatá mali najsilnejšie družstvo v 3. ročníku - 1.miesto, na 2. mieste - 5. ročník, 3 .miesto - 4. ročník. Už teraz sa tešíme na XIII. ročník.  Ale zatiaľ   prajeme  všetkým, nie len priaznivcom florbalu, veľa, veľa zdravia a šťastia počas celého  roka 2019.

    • Predvianočná pohoda
     • Predvianočná pohoda

     • 21. decembra 2018 sa uskutočnilo stretnutie študentov a zamestnancov školy v rámci Predvianočnej pohody. Vystúpenie Folklórného súboru Železiar bolo hlavným programom predsviatočného dopoludnia. Po búrlivom aplauze, ktorí odznel pri výkonoch členov súboru, ako aj slovného sprievodu počas koncertu v podaní pána Vladimíra Urbana, sa všetci príjemne zabávali.

      Študentská JA firma Logoro, si vyžiadala pozornosť vďaka aktivite – Vianoce ako v španielsku, keď vyzvala prítomných, aby si prišli vybrať výhry z vianočnej lotérie, ktorá je pre Španielsko, taká typická práve počas vianočných sviatkov.

      Záver stretnutia patril príhovoru riaditeľky školy. RNDr. Alena Bobáková, ktorá všetkých pozdravila a zaželala okrem iného aj pokojné sviatočné dní a príjemné prázdniny bol znamením, že posledný deň kalendárneho roka 2018 v školskom prostredí sa končí.

      Poslednou pesničkou, ktorou sa študenti rozlúčili s kalendárnym rokom 2018 bola pieseň spievaná v jazykoch typických pre naše gymnázium.

     • Vianočný turnaj vo florbale

     • V telocvični našej školy sa 20.12.2018 uskutoční XII.ročník vianočného turnaja vo florbale medzi ročníkmi školy o "Putovný pohár riaditeľky školy". Organizátormi je kabinet TVaŠ. Začiatok turnaja je o 8:00 hod. Hrá sa 2 x 8 minút striedavo družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Predpokladané ukončenie turnaja cca 12:30 hod.

     • Výsledky anglických jazykových súťaží

     • V uplynulých týždňoch sa dovŕšili školské kolá anglických jazykových súťaží. Všetci zúčastnení sa zhostili svojich zadaní so cťou a sme veľmi radi, že máme medzi našimi študentmi nádejné talenty. Pozývame všetkých ktorí dosiahli pódiové priečky v súťažiach Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka (Best in English), Juvenes Translatores (anglická) a English Essay Competition, do zborovne v stredu 19. decembra, aby si prevzali diplomy a zaslúžené odmeny.

      Súťaž English Essay Competition:
      kategória Junior:
        1. miesto Zuzana Madarasová I.AA
        2. miesto Sára Slovinská I.AA
        3. miesto Alexander Kundrát II.AA
      kategória Senior:
        1. miesto Damian Baranik V.SA
        2. miesto Rastislav Daník IV.B
        3. miesto Eszter Natália Prékopová V.SB

      Súťaž Juvenes Translatores:
      kategória Junior:
        1. miesto Matej Minarik II.AA
        (2. a 3. miesto neudelené)
      kategória Senior:
        1. miesto Marek Gaľa V.SA
        2. miesto Lucia Daniel-Szabóová IV.SB a Marta Miroslava Kitová V.SA
        3. miesto Veronika Krzáková IV.SA a Eszter Natália Prékopová V.SB

    • Vianočná zbierka - odovzdaná
     • Vianočná zbierka - odovzdaná

     • Aj vďaka Vám sa 14. decembra 2018 podarilo potešiť tých, ktorým aj pre Vás už nepotrebné veci dostanú druhú šancu. Pán Mgr. Ľubomír Soľák, vedúci zariadenia krízového bývania prevzal za pomoci svojích spolupracovníčiek na Adlerovej 4 v Košiciach zbierku vecí, ktoré ste počas uplynulých dní doniesli do školy.

      Všetkým, ktorí sa zapojili v mene pracovníkov krízového centra ďakujeme a pripájame milú fotodokumentáciu z milých darčekov, ktoré sme dostali.

     • POĎAKOVANIE

     • Milí študenti, milí pedagógovia!

      Vážení rodičia, vážená verejnosť!

      Chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu včerajšiu účasť na protestnom pochode. Svojím vystupovaním ste preukázali Vaše vysoké morálne kvality, kultivovanosť, ale aj schopnosť zvládať nepredvídateľné situácie a reagovať na nepravdivé informácie. Vážim si Vašu neoceniteľnú podporu škole, ktorú ste na pochode i zhromaždení demonštrovali. Duch súdržnosti a spolupatričnosti, ktorý nás včera spojil, bol dojímavý nielen pre mňa, ale podľa reakcií, ktoré sa k nám hrnú, aj pre všetkých zúčastnených.

      Verím, že včerajší deň bol pre Vás nielen unikátnym zážitkom, ale aj skúsenosťou, dôležitou pre Váš ďalší život. Držme si palce, aby táto naša spoločná snaha viedla k úspechu a aby ovplyvnila rozhodovanie MŠ v náš prospech. Ešte raz Vám ďakujem a prajem Vám všetkým len to najlepšie.

      Riaditeľka Vašej školy Alena Bobáková

      Zverejnené 13. 12. 2018

     • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

     • Organizačný štáb a vedenie školy oznamuje, že

      dňa  12. 12. 2018  (streda)

      sa uskutoční

      PROTESTNÝ  POCHOD

      proti rozhodnutiu predsedu KSK o zrušení 4-ročného študijného odboru
      na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice.

      Pochodu sa zúčastnia učitelia, rodičia a žiaci školy.
      Zhromaždenie podporí Gymnázium M.R.Štefánika, L.Novomeského 4 v Košiciach.

       

      Účasť na pochode je dobrovoľná.

      Trasa:

      13.30 hod. – odchod spred budovy Gymnázia, Park mládeže 5 cez Hlinkovu ulicu
      13.30 – 14.15 hod. – Komenského ulica
      14.15 – stretnutie pred KSK na Nám. Maratónu mieru

       

      Vítaný je každý občan, ktorý chce podporiť školu v proteste proti rozhodnutiu KSK.

       

      Program: začína cca 14.15 hod.

      • vystúpenie organizátorov pochod
      • Hymna školy
      • vystúpenia študentov, rodičov, bývalého učiteľa, riaditeľky školy
      • podporné stanoviská
      • prečítanie otvoreného listu predsedovi KSK
      • Gaudeamus Igitur
      • odovzdanie otvoreného listu predsedovi KSK

      Veríme, že sa aj Vy zúčastníte tohto protestného zhromaždenia a podporíte našu školu.

      Organizačný štáb: Mgr. Eva Lacková, Mgr. Martina Šoltysová, RNDr. Františka Tarabčáková, Mgr. Zuzana Tomečková, Mgr. Slavomíra Janovská, Mgr. Andrea Spišáková, Jozef Mikloš

      Za vedenie školy: RNDr. Alena Bobáková, Mgr. Milan Marinčák, RNDr. Zuzana Furárová