• Naša Lucka na Majstrovstvách Slovenska v Aerobicu
     • Naša Lucka na Majstrovstvách Slovenska v Aerobicu

     • Po postupe z regionálneho, následne z krajského kola Lucka Reisová (III.B) reprezentovala GPM aj košický kraj na Majstrovstvách SVK v Trenčíne 10. februára 2020.

      Po piatich náročných hodinovkách - 1. Basic aerobik, 2. Piloxing, 3. Salsation, 4. Zumba, 5. Yoga Aysii sa síce neumiestnila na stupňoch víťazov, ale podala pekný výkon a bojovala ako levica. Podľa záznamov SAŠŠ sa všetkých kôl zúčastnilo 510 súťažiacich na celom Slovensku v drvivej väčšine aktívnych aerobičiek a aerobikov.

      Ďakujeme Lucke za vzornú reprezentáciu GPM.

    • Pretek v slalome
     • Pretek v slalome

     • Na lyžiarskom kurze konaného 10.02.2020 v Tatranskej Lomnici sa konal pretek v slalome začiatočníkov aj pokročilých.

      Výsledky u začiatočníkov:

      1. miesto Matej Tomčo 1.AA
      2. miesto Júlia Michaliková 1.SA
      3. miesto Matej Bamburák 1.SA

      Výsledky u pokročilých dievčat:

      1. miesto Drábová Paula 1.SA
      2. miesto Daduľáková Kristína 1.SB
      3. miesto Gorecká Romana 1.SA

      Výsledky u chlapcov:

      1. miesto Takáč Juraj 1SB
      2. miesto Krajcar Matúš 1.AA
      3. miesto Lindvay Matej 1.SB

       

    • VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • 10. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Pozrite si výsledky za jednotlivé kategórie:

      Kategória A

      1. Rochová Adriána Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
      2. Ondriašová Júlia Gymnázium Park mládeže 5, Košice
      3. Poľáková Rita SSOŠ, Postupimská 37, Košice

      Kategória B

      1. Čiefová Klára Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

      2. Jakubová Lucia Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

      3. Sabol Samuel Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      Kategória C

      1. Mackovjaková Andrea Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

      2. Kubinová Paulína Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      3. Kušnierová Marianna Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      Kategória D

      1. Čižmárová Natália Gymnázium Park mládeže 5, Košice
      2. Kopkášová Jana Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      30. ročník Olympiády v španielskom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční na základe Organizačného poriadku Olympiády v španielskom jazyku č. 2017-13229:7-10B0 s účinnosťou od 1. januára 2018 a v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

     • Naši na snehu!

     • Druhý turnus, teda presne žiaci I.AA, I.SA a I.SB od pondelka 10. do piatku 14. februára 2020 si užívajú naše veľhory. Podľa fotodokumentácie si užívajú sneh! Prajeme im ho lebo v Košiciach je príjemných a skôr jarných 7 stupňov Celsia.

     • Grafiky impresionistov

     • V utorok 11. 2. 2020 sa študenti dejín umenia zúčastnili na výstave Grafiky impresionistov vo Východoslovenskom múzeu.

      Najprv si vypočuli krátku prednášku o impresionizme a jeho predstaviteľoch, neskôr sa roztrúsili po dvoch miestnostiach výstavy a obzreli si zblízka 140 originálov grafík z dielne slávnych umelcov. Druhú časť programu - kreatívny workshop - absolvovali študenti v malých skupinách.

      Pomocou farbičiek a pasteliek vytvorili svoje vlastné, originálne verzie známych impresionistických a postimpresionistických obrazov, ktoré na záver ukázali celej skupine. Bol to príjemne a užitočne strávený čas a už teraz sa tešíme na ďalšiu príležitosť si to zopakovať.

      Mgr. Šoltysová

    • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 6. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci najmä spomedzi prvákov a druhákov predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      KONEČNÉ VÝSLEDKY:

      POÉZIA

      1. miesto Daniel Šenkovič I. C            
      2.  miesto Kristína Daduľáková I. SB

      PRÓZA:

      1. miesto Matúš Krajcár I. AA
      2. miesto Laura Genčúrová II. B

      V regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli, nás budú reprezentovať Daniel Šenkovič a Matúš Krajcár a zároveň aj skúsený recitátor Daniel Kuchár. DRŽÍME PALCE!

     • Lyžiarsky kurz

     • V termíne 27.1. - 31.1.2020 dve triedy prvákov absolvovali lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici. Lyžovali sme na Štarte, Čučoriedkach a Skalnatom plese. Okrem lyžovania sme sa aj boli vykúpať v Aquacity Poprad, pozrieť si ľadové sochy na Hrebienku a zabaviť sa na diskotéke v Humne.

      Všetko bez zranení :)

    • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20
     • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20

     • Vaši rodičia dostávajú za svoju prácu odmenu najčastejšie formou výplaty. Vašou odmenou za polročnú prácu sú známky, ktoré dostávate práve dnes. Takéto slová riaditeľa školy Mgr. Milana Marinčáka otvorili stretnutie vedenia školy, učiteľov a žiakov v telocvični školy.

      Po krátkom príhovore nasledovalo vyhlásenie najlepších študentov prvého polroka v školskom roku 2019/20 pričom  sa hodnotil  prospech a dochádzka do školy. Zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová za potlesku, čítala mená najlepších žiakov.

      Kreativitu, súdržnosť a spoluprácu v tíme ocenil riaditeľ školy prostredníctvom prezentácie jednotlivých účastníkov aktivity – „Košická La Rambla 2019“, kde vyhlásil v rôznych kategóriách ocenených jednotlivcov či skupiny žiakov. 2019_10_La_Rambla. Oficiálne  bol predstavený maskot školy a v závere i povzbudenie do druhého polroka s cieľom zlepšenia študijných výsledkov predovšetkým  u tých žiakov, kde ešte boli identifikované rezervy.

      Príjemné polročné prázdniny!

      Foto: Samuel Sabol

      Maskot školy - predstavený 30. 1. 2020.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naša škola sa aj tohto roku stala organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Z celého okresu sme privítali 66 študentov zo 40 škôl, ktorí súťažili v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Po gramatickom teste študenti predviedli svoje konverzačné kompetencie, pri ktorých opisovali obrázky, vytvárali k nim príbehy, a s dávkou brilantnosti tvorili dialógy s odbornou porotou. Naše žiačky, Soňa Suchá z 2.SB a Martina Mosejová zo 4.SB, sa umiestnili na 4. a 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že študenti si okrem diplomov a cien odniesli aj to najcennejšie - nové priateľstvá.