• Národná súťaž HIV/AIDS prevencie
     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

     • Dňa 11.11.2019 sme sa žiaci I.B triedy Laura Laubertová, Ivo Rusinko a Nina Viznerová zúčastnili na súťaži online kola Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie

      Cieľom súťaže je zapojiť mládež na celom Slovensku, aby boli oboznámení  o chorobe AIDS a víruse HIV.

      Počas 20 minút sme mali riešiť otázky, ktoré sme ale vďaka príprave zvládli vyriešiť za kratší čas! Dúfame, že aj správne.

      Držíme si palce, aby sme sa dostali do druhého kola, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2019 v Bratislave.

     • IT SHOW

     • V dňoch 8 - 9. 11. 2019 sa uskutočnila IT Show, ktorú navštívili aj naši maturanti so záujmom o informatiku. Exkurziu pre vybraných študentov organizačne zabezpečovala Mgr. Magdaléna Vacková.

     • Halloween party

     • Dňa 28. 10. 2019 sa uskutočnila Halloween Party, a musíme uznať, že ste nás opäť prekvapili svojimi tvorivými nápadmi. Bolo teda veľmi ťažké rozhodnúť sa o oceneniach tých najtvorivejších.

      • Prvé miesto za "Najstrašidelnejšiu výzdobu " získala 2. SB,
      • za tvorivú gastronomickú paletu si prvenstvo odniesla 1.SB,
      • "Hororovou tekvicou" sa tohto roku stala tekvica č. 13 z 2.SB
      • príbehom si nás získala 1.B.
      • Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme za úžasnú atmosféru a už teraz sa tešíme na ďaľší ročník.
    • Prekladateľská súťaž
     • Prekladateľská súťaž

     • V piatok 25. októbra 2019 sa uskutočnila španielsko-slovenská prekladateľská súťaž Juvenes Translatores.  Súťažíaci boli rozdelení do troch kategórií: začiatočník, stredne pokročilý a pokročilý.  Výhercom srdečne blahoželáme.

      Kategória začiatočník

      1. miesto Luczy Sebastián II.SB
      2. miesto Kulcsárová Krizstína II.SB

       

      Kategória stredne pokočilý

      1. miesto Guman Dávid III.SB
      2. miesto Grelnethová Katarína III.SA

       

      Kategória pokročiký

      1. miesto Kapitánčik Roland IV.SB
      2. miesto Schlosárová Sofia IV.SA
     • Plazy

     • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice umožnila naším študentom absolvovať prednášku na tému: „Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode“


      Dňa 23.10.2019 sa trieda III.AA zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov.

      Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby.

      Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a zaujímavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.


      Prednášku zabezpečila: Mgr. Iveta Nemcová

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Na škole realizujeme už niekoľko rokov súťaž, ktorá má uzavíerku prihlášok práve 23. 10. 2019 u pani učiteľky Tarabčákovej. kab. č. 213. Viac informácií o súťaži na stránke https://sutazexpert.sk/.

      Súťaž sa uskutoční 28. 11. 2019.

    • Ekotopfilm - envirofilm festival
     • Ekotopfilm - envirofilm festival

     • Dňa 17.10.2019 sa všetci študenti 2. ročníka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy Ekotopfilm – Envirofilm festivalu v Kulturparku v Košiciach.  

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Tento rok to boli filmy aj o ohrození korytnačiek, o mužovi, ktorý vysadil les...

      O ekológii nám vtipne porozprával youtuber zlý zajo.

      Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde predstaví vyše 60 dokumentárnych filmov. Následne celoročne navštevujeme krajské a okresné mestá Slovenska s víťaznými snímkami ocenenými medzinárodnou porotou v rámci regionálnej festivalovej TOUR

      Viac info o festivale kliknite tu

    • Súťaž o návrh na maskota školy
     • Súťaž o návrh na maskota školy

     • Si umelecky nadaný?

      Baví ťa práca s počítačom?

      Vedenie školy a Žiacka školská rada GPM vyhlasujú

      Súťaž o návrh na maskota školy

      Namaľuj alebo na počítači vytvor návrh na maskota GPM, najlepšie návrhy budú ocenené

      Svoju prácu odovzdaj členom Žiackej školskej rady do 4.11.2019.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na Instagrame @ziacka_rada_gpm alebo zrgpm5@gmail.com