• Odborná práca v angličtine? Áno!

     • Naši anglickí bilingválni druháci sa podujali vypracovať svoju prvú odbornú prácu v živote. Jej  základom boli diela z predmetu English and American Literature. Pri jej obhajobe však neboli len žiakmi, boli aj hosťami našej originálnej talkshow. Pred hodnotiacou komisiou preukázali kritické myslenie, inovatívnosť a stále sa zlepšujúcu angličtinu. Nebolo to len zážitkové vyučovanie, bol to proste zážitok.

      https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
      Mgr. Miroslav Kočiš

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 19. 1. 2019 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Potenciálni budúci  študenti si spolu s rodičmi mohli pozrieť krátky program a vypočuť si príhovor pani riaditeľky s najdôležitejšími informáciami týkajúcimi  sa štúdia. V učebniach boli pre nich pripravené simulované prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky. Návštevníci  si  mohli poobzerať jednotlivé učebne, porozprávať sa so španielskymi lektormi, učiteľmi i žiakmi, ktorí im ochotne poskytli odpovede na všetky ich otázky.

      Ďakujeme, že ste spolu s nami zažili slnečný, príjemný deň v našej škole. Želáme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch.

     • Krajské kolo v plávaní

     • 18.1.2019 v Šaci  na plavárni SOŠ  sa uskutočnilo  krajské kolo v plávaní,  ktoré organizuje RCM  Strojárenska 3. Naše plavkyne  SabolováGajdošová z 1SA brali len popredné miesta v disciplínach ako 200 metrov polohový pretek, 100 prsia, 50 metrov  voľný spôsob. Chlapci , Balog 4A, Kaid 4B, Molnár 5SA, Kapráľ 2C boli druhí najlepší v štafete 4x50vsp .  Róbert Kaid 4B  motýlik zaplával druhý najlepší čas a 50 vsp skončil na  3 mieste,  Molnár 5 SA na 4. mieste a Balog 4A  na 5. mieste. 

      Dúfame , že chlapci tak dobre preplávajú aj  maturitnou skúškou v máji. Držíme im palce.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 19. januára 2019 (sobota) Vás srdečne pozývame do našej školy v čase od 9:00 do 12:00 hod..

      Nepremeškajte príležitosť pozhovárať sa so študentmi a učiteľmi a zúčastniť sa simulovaných prijímacich skúšok, ktoré Vám pomôžu získať prehľad o úrovni Vašich znalostí a predpokladov k štúdiu, na našom gymnáziu.

      Príďte včas a okrem príhovoru riaditeľky školy, Vás pozdravia aj naši študenti, ktorí si pre Vás pripravujú krátky kultúrny program.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke školy v časti - Pre záujemcov o štúdium.

     • "Best in English" - Angličtinár roka 2018

     • Naša škola, Gymnázium Park mládeže 5, sa zúčastnila medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutočnila
      30. 11. 2018

      Súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov.

      Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 123 škôl a 2 700 študentov. 

      Naša škola sa v celosvetovom meradle umiestnila na 37. mieste z 922 všetkých zúčastnených škôl.

      Na Slovensku sa naša škola umiestnila zo 123 škôl na 4. mieste. V kraji je naše gymnázium na 1. mieste!

      Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.

     • Súťaž "3P"

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach

      a predmetová komisia prírodovedných predmetov

       

      zorganizovala v školskom roku 2018 – 2019

      9. ročník celoškolskej súťaže „3P“

      Cieľom súťaže je:

       

      •  Zvýšiť záujem o prírodovedné predmety a rozširovanie prírodovedného vzdelávania

      •  Rozvíjať kreatívne myslenie žiakov a podporovať ich samostatnosť

      •  Viesť žiakov k tvorivej, cieľavedomej a plnohodnotnej práci

      •  Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov (FYZ – CHE – BIO)

      •  Rozvíjať environmentálne postoje žiakov, viesť ich k zdravému životnému štýlu

       

      Garantom súťaže „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková

     • Regionálne kolo v hádzanej

     • Naše  reprezentantky v hádzanej sa zúčastnili regionálneho kola, ktoré. sa konalo  na SOŠ Ostrovského 10.-11.1.2019, nenašli premožiteľky. Obhájili prvenstvo s predošlých rokov.

      Postupujú  na krajské kolo v zostave: kapitánka Erika Vargová 3C, Hilda Mikulová 3A, Lucia Lazarová 3C, Emma 1, Natalia , Mirka Sedláková 2C, Gumanová Dominika 3A,  Zuzka Šebová 3C, Dia Telepčáková , Ema Krajčiová 4A.