• Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naša škola sa aj tohto roku stala organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Z celého okresu sme privítali 66 študentov zo 40 škôl, ktorí súťažili v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Po gramatickom teste študenti predviedli svoje konverzačné kompetencie, pri ktorých opisovali obrázky, vytvárali k nim príbehy, a s dávkou brilantnosti tvorili dialógy s odbornou porotou. Naše žiačky, Soňa Suchá z 2.SB a Martina Mosejová zo 4.SB, sa umiestnili na 4. a 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že študenti si okrem diplomov a cien odniesli aj to najcennejšie - nové priateľstvá.

    • Matematický klokan 2020
     • Matematický klokan 2020

     • Do 10. februára 2020 je možné sa prihlásiť do matematickej súťaže "Matematický klokan", ktorý na škole pravidelne realizujeme. Súťaž, je určená študentom všetkých ročníkov a prihlásiť sa môžte u RNDr. Františky Tarabčákovej v kab. č. 213, prípadne u svojej vyučujúcej matematiky. Súťaž sa uskutoční 23. marca 2020. Štartovné je vo výške 4 € a je potrebné ho zaplatiť spolu s prihlásením do 10. februára 2020.

      Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke: www.matematickyklokan.sk

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 18. 1. 2020 sa u nás konal deň otvorených dverí. Po programe a príhovore pána riaditeľa v telocvični mali naši záujemcovia možnosť obzrieť si priestory školy a vyskúšať si simulované prijímacie skúšky.

      Veríme, že sa s viacerými uvidíme v septembri!

      FOTO: SL

     • Umelá inteligencia - elearningový kurz

     • Záver roka 2019 priniesol aj informáciu o dostupnosti základného kurzu k umelej inteligencii.

      Celková dĺžka kurzu predstavuje približne 6 týždňov a jednotlivé sekcie trvajú 5 až 10 hodín. Pre používateľov sú k dispozícii krátke testy, ktoré pokrývajú celý rad tém, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť umelej inteligencii. Okrem teórie sú však k dispozícii aj praktické príklady zo života. Po úspešnom absolvovaní kurzu bude úspešným absolventom zaslaný aj oficiálny diplom z University of Helsinki.

      Informácie sú čerpané z článku, ktorý nájdete na tomto odkaze -  stránke.

      Na konci roka 2019 sme už mali minimálne jedného študenta z našej školy, ktorý získal aj certifikát!

      Kto bude ďalši!?

      AI course in english language: https://www.elementsofai.com/eu2019fi

      "Our goal is to educate 1% of European citizens in the basics of AI"

      Pár slov od nášho študenta, ktorý už kurz absolvoval:

      "Počas prázdnin mi prišla na email správa od učiteľa informatiky, že univerzita v Helsinkách zverejnila kurz o umelej inteligencii, ktorý bol doteraz sprístupnený len študentom Fínska. Povedal som si, že si to vyskúšam a uvidím ako to pôjde. Odhadovaný čas na dokončenie kurzu predstavuje 5 týždňov. Kurz sa skladá zo 6 kapitol a každá má tri podkapitoly. Každá kapitola obsahuje pár testov, ktoré sa týkajú daného textu. Riešenie kurzu mi trvalo len 4 dni (každý deň cca 2 - 3 hodiny), takže tých 5 týždňov bolo z môjho pohľadu predimenzovaných.

      Kurz hodnotím pozitívne, keďže mi zväčšil rozhľad v tejto oblasti a získal som aj certifikát."


      Daniel Dzurík, študent II.B

    • Výsledky súťaže Best in English
     • Výsledky súťaže Best in English

     • 29.11.2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English. Do súťaže sa prihlásilo 624 stredných škôl a 16 462 žiakov z 25 štátov. Z našej školy sa do tejto súťaže prihlásilo 71 žiakov.  V tabuľke je zoznam 10 najlepších žiakov. Všetkým žiakom blahoželáme.

      Naša škola sa spomedzi všetkých 624 škôl umiestnila na 158. mieste. Zo škôl na Slovensku sme sa umiestnili na 25. mieste a v kraji na 4. mieste.

     • Vianočná pohoda 2019

     • Tradičná rozlúčka s kalendárnym rokom sa uskutočnila aj v roku 2019. V piatok 20. decembra sa študenti stretli v telocvični školy, aby ústami riaditeľa školy zaspomínali na udalosti roku 2019.

      V kultúrnom programe vystúpili speváci, tanečníčky i školská kapela a záver stretnutia patril typickej španielskej vianočnej tombole, ktorú realizovala študentská JA Firma Ej Bysťu.

     • Ocenenie prekladateľov

     • Naši talentovaní žiaci majú každoročne príležitosť zmerať si sily v rôznych jazykových súťažiach. Autori najlepších esejí v súťaži English Essay Competition a prekladov v súťaži Juvenes Translatores si prevzali diplomy a ocenenia od školy v stredu 18. decembra 2019.

      Blahoželáme!

    • Návšteva americkej veľvyslankyne
     • Návšteva americkej veľvyslankyne

     • V utorok 17. decembra 2019 nás navštívila  veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku, pani Bridget A. Brink. Študenti z bilingválnej slovensko-anglickej sekcie, ako aj študenti tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sa počas stretnutia s pani veľvyslankyňou dozvedeli zaujímavosti z jej osobného života diplomatky, a keďže sa beseda niesla v príjemnom duchu, vypočuli si  odpovede aj na zvedavé otázky, ktoré sa jej opýtali.

      Návšteva bola veľmi príjemná a my len dúfame, že sa jej u nás páčilo a že sa úspešne rozbehne vzájomná spolupráca na chystaných projektoch.

      Foto: Samuel  Sabol

     • Výsledky školského kola olympiády v španielskom jazyku

     •  

      Kategória A

      1. miesto - Alexa Kalináčová  I.B
      2. miesto - Ivo Rusinko  I.B
      3. miesto - Michaela Bohúšová III.AA


      Kategória B

      1. miesto - Richard Vlk III.B
      2. miesto - Samuel Sabol  III.B
      3. miesto - Emma Miklovičová III.B


      Kategória C

      1. miesto - Paulina Kubinová  IV.C
      2. miesto - Marianna Kušnierová  IV.C
      3. miesto - Frederik Rajkovič  IV.A


      Kategória D

      1. miesto - Jana Kopkášová  IV.SA
      2. miesto - Natália Čižmárová  III.SA
      3. miesto - Sofia Schlosarová  IV.SA

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a preukázané vedomosti a schopnosti.