• ISIC preukaz - predlženie platnosti

     • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (kabinet č. 209) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Obnovenie platnosti licencie (Zľavy)

    • Informácie pre žiakov
     • Informácie pre žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 16. 6. 2020 o otváraní stredných škôl bude od 22. 6. 2020 vzdelávanie na našej škole pokračovať nasledovne:

      22. 6. 2020 – 24. 6. 2020 – dištančné vzdelávanie (online hodiny podľa rozvrhu)

      24. 6. 2020 - uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (do 14.30 – ukončenie vyučovania)

      25. 6. 2020 – klasifikačná konferencia za 2. polrok šk. roka 2019/2020

      26. 6. 2020 a 29. 6. 2020 – nástup žiakov do školy podľa rozpisu:

      26. 6. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - IV. SA, IV. SB,
      • 8:30 - III. AA, III. B, III. C, III. SA, III. SB,
      • 9:30 - II. SA, II. SB

      29. 6. 2020 - odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - II. AA, II. B, II. C,
      • 9:00 - I. AA, I. B, I. C, I. SA, I. SB

      30. 6. 2020 – výdaj vysvedčení

      •  8:30 – 1. ročníky
      •  9:00 – 2. ročníky
      •  9:30 – 3. ročníky
      • 10:00 – 4. ročníky.

      Školská jedáleň zostane zatvorená.

    • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20
     • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20

     • Rozlúčili sme sa s našimi absolventmi za školský rok 2019/20 v dňoch 8. až 10. júna 2020.

      "Odmalička sme počúvali, že škola je náš druhý domov a ako malí rebeli sme si mysleli svoje. Školu som spočiatku vnímala, ako miesto, kam sa jednoducho musí chodiť, učivo bolo treba vedieť, aj keď nebolo vždy zaujímavé a dospelí stojaci pred tabuľou sa zdali na míle vzdialení môjmu svetu."

    • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ
     • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ

     • Študent nášho gymnázia Peter Dubecký z III.B postúpil do celoslovenského kola SOČ v odbore Matematika, fyzika a umiestnil sa na výbornom 4.mieste.

      Ako autora práce na tému: Hľadanie vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe ho organizátori Študentskej vedeckej konferencie oslovili, aby sa zapojil do konferencie. Za svoju prácu a jej prezentáciu na ŠVK dňa 13. 5. 2020 získal Peter Dubecký Cenu dekana PF UPJŠ.

      Certifikát Peter Dubecky.jpg

      K úspechu Petrovi srdečne blahoželáme!

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • S hrdosťou oznamujeme, že tri naše študentky uspeli v celoslovenskej súťaži Stredoškolská odborná činnosť pre školský rok 2019/2020. Podarilo sa im to aj napriek neľahkým podmienkam, v ktorých si svoje práce nemohli osobne obhájiť, keďže súťaž prebiehala dištančnou formou.

      1. Lívia Grešová (III.C) a Viktória Podolínska (III.C) – odbor č. 07 (Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) s prácou Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica.
      2. Katarína Janošková (III.SA) – odbor č. 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia) s prácou Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu.

      Z úspechu dievčat máme veľkú radosť a veríme, že bude pozitívnym príkladom aj motiváciou pre ďalších šikovných študentov, ktorých je v našej škole viac než dosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

      Srdečne gratulujeme!