• Nohejbal
     • Nohejbal

     • Nohejbalisti GPM na peknom 2. mieste v regionálnom finále! Chlapci po 4 víťazstvách nestačili v boji o zlaté medaily na "Šrobárku". Striebro je ale zaslúžene na ich hrudiach.

      Blahoželáme a prajeme podobný úspech aj na Krajskej športovej olympiáde v júni 2023!

      (W)

      PS: Unavení, ale spokojní nohejbalisti prajú všetkým príjemné veľkonočné sviatky.

    • Matematická olympiáda v španielskom jazyku
     • Matematická olympiáda v španielskom jazyku

     • Matematická olympiáda v španielskom jazyku

      El día 17 de marzo de 2023 se llevó a cabo en nuestro centro la fase local de la XV Olimpiada Matemática en español. Los finalistas pasan a la fase nacional que se celebrará el jueves 13 de abril de 2023 en Banská Bystrica.
      Enhorabuena y gracias a todos por participar.


      17. marca 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo XV. ročníka Matematickej olympiády v španielskom jazyku.
      Finalisti postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. apríla 2023 v Banskej Bystrici.
      Gratulujeme a ďakujeme všetkým za účasť.

      Výhercovia:
      1. miesto Barbora Madarasová
      2. miesto Miriam Denhardtová
      3. miesto Róbert Frimer

      (TO, María)

    • LOGO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 31. 3. 2023 v Košiciach, sa v tomto školskom roku so svojimi prácami zúčastnilo pätnásť našich študentov. S radosťou oznamujeme, že piati z nich v silnej konkurencii obstáli a umiestnili sa na medailových pozíciách. Tí, ktorí obsadili 1. a 2. miesta, postupujú do celoslovenského kola.

      Odbor č. 02 Matematika, fyzika - Barbora Madarasová, III. SA – 1. miesto

      Odbor č. 06 Zdravotníctvo, farmakológia – Nina Bziková, III. C – 3. miesto

      Odbor č. 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – Stanislava Demková, III. SB – 2. miesto

      Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy – Filip Halász, III. C – 1. miesto

      Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba – Nina Bernátová, III. AA – 1. miesto

      Oceneným srdečne gratulujeme a štyrom postupujúcim do celoslovenského kola prajeme veľa šťastia!

      (SL)

     • Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode

     • Dňa 29.03.2023 sa trieda II.C zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov.

      Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby.

      Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a pútavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.

      Prednášku zorganizovala: Iveta Nemcová

    • VIA LITERA 2023
     • VIA LITERA 2023

     • Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlásili 2. ročník autorskej literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa. V pondelok 27. 3. 2023 sa v košickom Kulturparku v Košiciach konalo slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

      Ceny víťazom odovzdávala Ľuba Blaškovičová, ktorá bola zároveň aj členkou poroty. Nás teší, že žiaci našej školy uspeli v oboch kategóriách – v kategórii poézia sa na 3. mieste umiestnila žiačka I.B  Sarah Krauszová a v kategórii próza máme dokonca víťazku Soňu Palenčárovú zo IV.AA. Obom dievčatám srdečne blahoželáme.

      Zároveň vyjadrujeme veľké potešenie z toho, že sa do súťaže zapojilo celkovo 9 žiakov z nášho gymnázia, čo z nás urobilo školu, ktorá mala v súťaži najpočetnejšie zastúpenie v celom kraji.

      (SL)

     • Máme veľkú radosť z dvojitého úspechu!

     • Naše tretiačky Nina Bernátová a Lila Belková sa v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín podelili o víťazstvo a obidve postupujú do krajského kola súťaže. Dievčatám gratulujeme a držíme palce!

       (LA)

    • POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023
     • POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023

     • Nedávno nás potešil ďalší veľký úspech našej žiačky Adely Sabol Murguía z II.SB, ktorá získala 11. 3. 2023 v celoslovenskej autorskej súťaži Poetická Ľubovňa 2. miesto v kategórii Poézia do 20 rokov.

      Dokázala sa takto presadiť v konkurencii ďalších 73 mladých autorov, čo je neklamným dôkazom toho, že sa v nej ukrýva skutočný talent.

      Držíme jej palce aj v ďalších jej tvorivých projektoch!

      (SL)

    • Deň čísla π
     • Deň čísla π

     • Pí (π), Ludolfovo číslo alebo Archimedova konštanta je jedno z mála čísel, ktoré sa nám naozaj vryje do pamäti. Asi každý vie, že π určuje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Prvé cifry π sú 3,14159265...

      14. marec je jedným z dní, keď  oslavujú matematici a nadšenci matematiky Deň čísla π. Urobili tak aj prváci a druháci našej školy. Oslavovali súťažou, ktorá mala viacero disciplín. Od prípravy koláčika s motívom čísla  π cez matematické príklady a vedomostný kvíz kahoot až po zaujímavé zobrazenie čísla. Na svoje si prišli matematici, historici,  ale aj tvorivé duše.

      Ako to celé prebiehalo a dopadlo si môžete pozrieť na fotkách.

      Za prípravu a realizáciu tejto oslavy ďakujem žiakom 2.C.

      (KB)

    • Prednáška pre našich žiakov
     • Prednáška pre našich žiakov

     • El pasado 16.03 los alumnos de III.SA y III. SB recibieron la visita de Maria Angelica Garcia Bucio, PhD (México), investigadora de la Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

      En 2013 obtuvo el título de Física por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde trabajó en la aplicación de la espectroscopía Raman en pintura Novohispana. Cursó sus estudios de posgrado en el programa de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM, obteniendo en 2015 su maestría y en 2019 su doctorado, centrando su investigación en el estudio de pigmentos pre-Hispánicos (del que se derivaron publicaciones internacionales). Como investigadora posdoctoral de 2020-2022, formó parte del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en el Instituto de Física de la UNAM, en donde continuó desarrollando estudios de caracterización de materiales. Actualmente trabaja en la UPJS desarrollando métodos de detección de microplásticos en el medio ambiente.

      (ER, MK)

      Dňa 16.03.2023 sa žiaci tried III.SA a III. SB zúčastnili prednášky, ktorú viedla María Angelica Garcia Bucio, PhD (Mexiko), ktorá je vedeckou pracovníčkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

      V roku 2013 získala titul z fyziky na Prírodovedeckej fakulte UNAM, kde pracovala na aplikácii Ramanovej spektroskopie v novohispánskom maliarstve. Postgraduálne štúdium ukončila v programe UNAM Materials Science and Engineering, magisterský titul získala v roku 2015 a doktorát v roku 2019, pričom svoj výskum zamerala na štúdium predhispánskych pigmentov, (z čoho boli odvodené medzinárodné publikácie). Ako post doktorandský výskumník v rokoch 2020-2022 bola súčasťou Národného laboratória vied pre výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Fyzikálnom ústave UNAM, kde pokračovala v rozvoji štúdií materiálovej charakterizácie. V súčasnosti na UPJŠ pracuje na vývoji metódy detekcie mikroplastov v životnom prostredí.

      (ER, MK)

     • Na rozhraní...

     • Na rozhraní fyziky, chémie a dejín umenia
      alebo
      Falšovanie, znalectvo a výskum výtvarného umenia

       

      V tomto duchu sa niesla popularizačná prednáška v utorok 15. 3. 2023 na našej škole. Viedol ju náš hosť Mgr. Patrik Farkaš, PhD., absolvent dejín umenia, ktorý v súčasnosti pracuje ako riaditeľ Odboru konzervačnej vedy PÚ SR – Štátne reštaurátorské ateliéry. Je to odborník v oblasti znalectva a reštaurovania umeleckých diel.

      Naši študenti sa mali možnosť dozvedieť, ako sa prakticky využívajú poznatky z fyziky a chémie v umení. Predmetom prednášky bolo aj diagnostikovanie umeleckých diel, vyhodnocovacie metódy, počítačová tomografia či ionizujúce žiarenie. Žiaci sa dokonca dozvedeli zaujímavé informácie o zisťovaní rozdielov medzi originálom a falzifikátom. Veríme, že žiakov táto popularizačná prednáška z chémie a fyziky zaujala a že si okrem iného rozšírili svoje obzory o využívaní týchto predmetov v praxi.

      (KB), (DI)