• POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023
     • POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023

     • Nedávno nás potešil ďalší veľký úspech našej žiačky Adely Sabol Murguía z II.SA, ktorá získala 11. 3. 2023 v celoslovenskej autorskej súťaži Poetická Ľubovňa 2. miesto v kategórii Poézia do 20 rokov.

      Dokázala sa takto presadiť v konkurencii ďalších 73 mladých autorov, čo je neklamným dôkazom toho, že sa v nej ukrýva skutočný talent.

      Držíme jej palce aj v ďalších jej tvorivých projektoch!

      (SL)

    • Deň čísla π
     • Deň čísla π

     • Pí (π), Ludolfovo číslo alebo Archimedova konštanta je jedno z mála čísel, ktoré sa nám naozaj vryje do pamäti. Asi každý vie, že π určuje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Prvé cifry π sú 3,14159265...

      14. marec je jedným z dní, keď  oslavujú matematici a nadšenci matematiky Deň čísla π. Urobili tak aj prváci a druháci našej školy. Oslavovali súťažou, ktorá mala viacero disciplín. Od prípravy koláčika s motívom čísla  π cez matematické príklady a vedomostný kvíz kahoot až po zaujímavé zobrazenie čísla. Na svoje si prišli matematici, historici,  ale aj tvorivé duše.

      Ako to celé prebiehalo a dopadlo si môžete pozrieť na fotkách.

      Za prípravu a realizáciu tejto oslavy ďakujem žiakom 2.C.

      (KB)

    • Prednáška pre našich žiakov
     • Prednáška pre našich žiakov

     • El pasado 16.03 los alumnos de III.SA y III. SB recibieron la visita de Maria Angelica Garcia Bucio, PhD (México), investigadora de la Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

      En 2013 obtuvo el título de Física por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde trabajó en la aplicación de la espectroscopía Raman en pintura Novohispana. Cursó sus estudios de posgrado en el programa de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM, obteniendo en 2015 su maestría y en 2019 su doctorado, centrando su investigación en el estudio de pigmentos pre-Hispánicos (del que se derivaron publicaciones internacionales). Como investigadora posdoctoral de 2020-2022, formó parte del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en el Instituto de Física de la UNAM, en donde continuó desarrollando estudios de caracterización de materiales. Actualmente trabaja en la UPJS desarrollando métodos de detección de microplásticos en el medio ambiente.

      (ER, MK)

      Dňa 16.03.2023 sa žiaci tried III.SA a III. SB zúčastnili prednášky, ktorú viedla María Angelica Garcia Bucio, PhD (Mexiko), ktorá je vedeckou pracovníčkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

      V roku 2013 získala titul z fyziky na Prírodovedeckej fakulte UNAM, kde pracovala na aplikácii Ramanovej spektroskopie v novohispánskom maliarstve. Postgraduálne štúdium ukončila v programe UNAM Materials Science and Engineering, magisterský titul získala v roku 2015 a doktorát v roku 2019, pričom svoj výskum zamerala na štúdium predhispánskych pigmentov, (z čoho boli odvodené medzinárodné publikácie). Ako post doktorandský výskumník v rokoch 2020-2022 bola súčasťou Národného laboratória vied pre výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Fyzikálnom ústave UNAM, kde pokračovala v rozvoji štúdií materiálovej charakterizácie. V súčasnosti na UPJŠ pracuje na vývoji metódy detekcie mikroplastov v životnom prostredí.

      (ER, MK)

     • Na rozhraní...

     • Na rozhraní fyziky, chémie a dejín umenia
      alebo
      Falšovanie, znalectvo a výskum výtvarného umenia

       

      V tomto duchu sa niesla popularizačná prednáška v utorok 15. 3. 2023 na našej škole. Viedol ju náš hosť Mgr. Patrik Farkaš, PhD., absolvent dejín umenia, ktorý v súčasnosti pracuje ako riaditeľ Odboru konzervačnej vedy PÚ SR – Štátne reštaurátorské ateliéry. Je to odborník v oblasti znalectva a reštaurovania umeleckých diel.

      Naši študenti sa mali možnosť dozvedieť, ako sa prakticky využívajú poznatky z fyziky a chémie v umení. Predmetom prednášky bolo aj diagnostikovanie umeleckých diel, vyhodnocovacie metódy, počítačová tomografia či ionizujúce žiarenie. Žiaci sa dokonca dozvedeli zaujímavé informácie o zisťovaní rozdielov medzi originálom a falzifikátom. Veríme, že žiakov táto popularizačná prednáška z chémie a fyziky zaujala a že si okrem iného rozšírili svoje obzory o využívaní týchto predmetov v praxi.

      (KB), (DI)

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

     • Vo štvrtok 23. februára 2023 sa v našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnilo sa na ňom 32 študentov s 30 prácami.

      Urobili veľký kus práce nad rámec svojich povinností, za čo sme na nich hrdí. V priloženej tabuľke sú spracované konečné výsledky aj s menami tých, ktorí postupujú ďalej a budú nás reprezentovať vo vyššom kole súťaže.

      (SL)

    • Chlapci GPM v regionálnom finále bronzoví
     • Chlapci GPM v regionálnom finále bronzoví

     • V regionálnom finále stolnotenisového turnaja žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 21.2.2023 na SOŠ Železničná si v náročnom 6 hodinovom turnaji a 12. zápasoch z celkového počtu 63 hráčov zo 16 škôl vybojovali naši študenti okrem 3. miesta aj postup na Krajskú športovú olympiádu.

      GPM úspešne reprezentovali Dominik Slimák - 2. miesto=260b a Ján Ďačok -11.miesto =70b.

      Blahoželáme!

      W

    • Prezentačné zručnosti s AT&T
     • Prezentačné zručnosti s AT&T

     • Ako si pripraviť prezentáciu za sedem dní. To bolo témou workshopu Prezentačné zručnosti s AT&T v Košiciach, ktorého sa mali možnosť zúčastniť aj študenti našej študentskej firmy Mirai, š.f.. Workshop pravidelne organizuje spoločnosť JA Slovensko n.o. v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pre študentov Aplikovanej ekonómie a je súčasťou medzinárodného projektu AT&T Believes. Manažéri AT&T sa počas neho venovali tréningu prezentačných zručností študentov, príprave prezentácie a prezentačných materiálov. 

    • Máme 1. miesto!
     • Máme 1. miesto!

     • V celoslovenskej súťaži English Essay Competition v kategórii C zvíťazila naša žiačka Saška Hudáková zo IV.AA. Máme ešte aj 3. miesto v kategórii A zásluhou Barborky Madarasovej z III.SA.

      Srdečne blahoželáme!

      (KC)

    • Správna voľba povolania
     • Správna voľba povolania

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje podujatia pre základné školy

      „Správna voľba povolania“

      ktoré sa uskutočnilo 07. – 08.02.2023 v priestoroch SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach.

      Žiaci z III.C triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na našej škole, o mnohých aktivitách a poznávacích zájazdoch do zahraničia, ktoré sa na našej škole realizujú.

      V piatok 10.02.2023 sa na požiadanie ZŠ M.R. Štefánika v Budimíri zúčastnila Libuša Jeleňová, žiačka III.C triedy,  na prezentácii našej školy pre žiakov 9. ročníka.

      Teší nás záujem žiakov zo základných škôl o štúdium na našej škole.

       

      Workshop pre ZŠ organizačne zabezpečili žiaci III.C
      a Mgr. Martina Didnianská a Mgr. Iveta Nemcová

    • Festival de Teatro
     • Festival de Teatro

     • Para el Festival de Teatro de las Secciones Bilingües de Eslovaquia se presentaron Bratislava,Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Trstená, Nové Mesto nad Váhom y Košice. El jurado que valoraba las diferentes representaciones eran los mismos alumnos de las distintas secciones bilingües de español dando sus votos una vez terminada la última representación.

      Han sido muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de cansancio, aunque también de risas, de ilusión y de conocernos a nosotros mismos. Todo esto y mucho más es lo que hemos desarrollado durante varios meses en el taller de teatro del Gymnázium, Park mládeže.

      Esta aventura tuvo lugar el día jueves día 2 hasta el viernes 3 de febrero de 2023 y fueron muchos los nervios previos antes de llegar al festival que se representaba en el Gymnázium Mikuláša Kováča, aunque lo que vimos y sentimos una vez allí fue diversión, cariño y hospitalidad por parte de todas las escuelas que se presentaban al festival de teatro. Muchos de esos momentos fueron mágicos y emotivos conociendo a otros profesores y alumnos que estaban en la misma situación.

      Y sí, llegó el gran día. Fuimos a representar lo que habíamos estado ensayando durante todos esos meses en un tiempo estimado de 50 minutos. Tantas horas de trabajo expuestas en 50 minutos de actuación.

      Era una partida ganada por el simple hecho de haber llegado hasta allí. Todos esos sentimientos mencionados eran signos de victoria, tanto para nosotros como para todos los allí presentes.

      Aunque, ¡qué satisfacción cuando gritaron nuestro nombre entregándonos el primer premio del festival de teatro! ¡Nos calificaron como mejor obra representada! ¡Ganamos! Y no solo ganamos como mejor obra, sino como grupo, como compañía y como personas que habían sacrificado tanto su tiempo para realizar este trabajo.

      El teatro no es solo representar y encarnar un papel ficticio o real, sino conocerse a uno mismo, desarrollarse personalmente y saber quién es uno.

      Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, obra elegida para representar al Gymnázium, Park mládeže en Košice ha sido elegida para representar al país y volveremos a defender tanto a nuestra escuela como a nuestro país en el Certamen que se celebrará en Bulgaria en los próximos meses, ya no a nivel nacional sino a nivel EUROPEO.

      La obra narra la historia de una escuadra de soldados atrincherados en una casa de montaña esperando atacar al bando contrario. En una hipotética 3º Guerra Mundial, los personajes establecen una unión entre sus diferentes vidas hablando sobre sus vidas, anhelos y sueños al mismo tiempo que esperan ser llamados para la batalla. Se habla sobre el horror de la guerra, sobre la inutilidad de las armas y sobre el por qué se lucha.

      Reparto de Escuadra hacia la muerte:

      • Natalia Krupárová – Cabo Gobán                                
      • Matúš Popovič - Andrés                                  
      • K.K. - Pedro          
      • Branislav Knap – Luís
      • Vivien Laura Szöke - Adolfo
      • Daniel Šenkovič – Javier

      ¡Gracias a todos y a todas las participantes que han cumplido este sueño tan hermoso!

      Fernando Estévez Crespillo

      Susana Zurrunero Romero

           Na  Divadelnom festivale slovensko-španielských bilingválnych sekcií vystúpili  Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Trstená, Nové Mesto nad Váhom a Košice. Porotu, ktorá hodnotila všetky vystúpenia, tvorili samotní herci - študenti z rôznych bilingválnych španielskych sekcií, ktorí hlasovali po skončení posledného predstavenia.

           Za prípravou divadelného prestavenia bolo veľa hodín práce, námahy, odriekania a únavy, ale aj smiechu, nádeje a spoznávania samého seba. To všetko a ešte oveľa viac sme niekoľko mesiacov rozvíjali v divadelnej krúžku Gymnázia Park mládeže.

           Toto dobrodružstvo sa konalo od štvrtka 2. februára do piatka 3. februára 2023 a pred príchodom na festival na Gymnáziu Mikuláša Kováča, sme boli veľmi nervózni, ale hneď po príchode do Banskej Bystrice sme sa cítili veľmi dobre v spoločnosti  všetkých škôl, ktoré sa na divadelnom festivale zúčastnili. Mnohé z týchto momentov boli magické a emotívne, napr. zoznámenie sa s inými učiteľmi a študentmi, ktorí boli v rovnakej situácii.

           A áno, v piatok prišiel ten veľký deň! Išli sme predstaviť to, čo sme celé tie mesiace nacvičovali. Toľko hodín práce vystavených do 50 minútovému  výkonu.

           Pre nás bol výhrou už jednoduchý fakt, že sme sa tam dostali. Všetky spomínané pocity boli znakom víťazstva pre nás aj pre všetkých prítomných.

           Aj keď, aké zadosťučinenie, keď zakričali naše meno a odovzdali nám prvú cenu divadelného festivalu! Ocenili nás ako najlepšie stvárnené dielo! Vyhrali sme! A vyhrali sme nielen ako najlepšia hra, ale ako skupina a ako ľudia, ktorí obetovali toľko svojho času jej realizácii.

           Divadlo nie je len stvárnenie a zhmotnenie fiktívnej alebo skutočnej role, ale poznanie seba samého, osobnostný rozvoj a poznanie  samého seba.

           Escuadra hacia la muerte, od Alfonso Sastre, dielo  vybrané na reprezentáciu pre Gymnázium, Park mládeže v Košiciach vyhralo, aby opäť reprezentovalo našu školu aj našu krajinu v súťaži, ktorá sa bude v najbližších mesiacoch konať v Bulharsku, už nie na národnej, ale na EURÓPSKEJ úrovni.

           Dielo rozpráva príbeh čaty vojakov usadených v horskom dome, ktorí čakajú na útok na súpera. V hypotetickej 3. svetovej vojne sa rozdielne životy postáv prepájajú prostredníctvom rozhovorov o svojich životoch, túžbach a snoch, zatiaľ čo čakajú, kým budú povolaní do boja. Rozprávajú o hrôze vojny, o zbytočnosti zbraní a o tom, prečo bojujú.

      Obsadenie Escuadra hacia la muerte:

      • Natalia Krupárová – Cabo Gobán                                
      • MatúšPopovič - Andrés                                  
      • K. K. - Pedro                      
      • BranislavKnap – Luís
      • Vivien Laura Szöke - Adolfo
      • Daniel Šenkovič – Javier


      Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí si splnili tento nádherný sen!

      Fernando Estévez Crespillo

      Susana Zurrunero Romero