• Regionálne kolo - florbal dievčat
     • Regionálne kolo - florbal dievčat

     • Vo štvrtok 10. 11. 2022 sa v Multihale v Košiciach konalo regionálne kolo florbalu dievčat, na ktorom bojovalo aj naše gymnázium. Dievčatá sa prebojovali zo skupinovej fázy do boja o 3. miesto. Zápas nakoniec rozhodli trestné strieľania, v ktorých bol úspešnejší náš súper. Dievčatá získali 4. miesto s priamym postupom na krajské kolo.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce na kraji .

      Družstvo v zložení: R. Gálová, E. Horňáková, K. Koťová, , M.Kovaľová,A. Kožejová M.Krnáčová, P. Kubelková, M. Madejová, L. Sabová, V.L. Szöke

      kabinet TSV (PP)

    • Shakespeare's Memorial
     • Shakespeare's Memorial

     • V utorok, 8. novembra, sme sa opäť mohli ponoriť do sveta poézie a prózy.  Na našej škole prebiehala súťaž recitácie v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial.

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim, boli ste skvelí :)

      Umiestenia v kategóriách:

      Próza

      1. 1. Katarína Schűtzová 2. AA
      2. 2. Žofia Jakubocová 1. AA
      3. 3. Štefan Proň 2. SB

      Poézia

      1. 1. Nina Bernátová 3. AA
      2. 2. Veronika Darja Blažeková 3. AA
      3. 3. Laura Vivien Szőke 2. SA

      (CW)

    • iBobor 2022
     • iBobor 2022

     • Naši žiaci sa zúčastnili aj súťaže iBobor, kategória seniori 8.11.2022 a kategória juniori 10.11.2022. Zo 48 zúčastnených seniorov boli úspešnými riešiteľmi 7 študenti v poradí:

      1. Patrícia Ľuptáková IV.AA

      2. Matej Lindvay IV.SB

      3. Lukáš Boguský IV.B

      4. Ľubor Pačaj III.C

      5. Ondrej Špirko III.AA

      6. Oliver Kubovčík III.AA

      7. Jakub Vizner V.AA

      Zo 130 zúčastnených juniorov úspešnými riešiteľmi bolo 24 študentov, ktorí získali aj diplom.

      (PA)

    • Vynálezy bez dátumu spotreby (fotografická súťaž)
     • Vynálezy bez dátumu spotreby (fotografická súťaž)

     • Študenti nášho gymnázia sa zapojili do fotografickej súťaže, ktorá je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky tento rok určilo tému: Vynálezy bez dátumu spotreby.

      Reprezentovali nás žiaci: Ballaschová J. (1.SA), Kocúrová D.(1.SA), Šoltésová D. (1.SA), Sedlák R. (1.B), Frimer R. (2.SA), Antalová R.(2.SB), Martinková R.(2.SB), Patrik Pecha (4.SB).

      Ďakujeme im za reprezentáciu.

      (KB)

      Ukážky niektorých fotografií:

     • Imatrikulácia prvákov

     • Vo štvrtok 3. novembra 2022 sa v Dome umenia uskutočnila imatrikulácia našich prvákov.

      Naši prváci si pre nás pripravili tanečný program, po ktorom predsedovia tried zložili sľub školy a nealkoholickým šampanským si na to aj s pánom riaditeľom pripili. Nálada bola výborná a zábava pokračovala až do neskorej noci.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

      (KB)

    • Recitál španielskej poézie
     • Recitál španielskej poézie

     • Naši študenti K.K. a Branislav Knap z V.SA spolu s profesorom Claudiom Tomi Andrinom 9.11.2022 odcestovali do Nitry, aby sa zúčastnili na recitáli španielskej poézie, ktorý sa konal na Gymnáziu, Párovská 1, ktoré má na Slovensku najstaršiu španielsku bilingválnu sekciu (1990). Toto podujatie bolo organizované už tretíkrát a tohtoročná tematika bola “Atlas político universal en verso”.

      Prvý deň po srdečnom privítaní učiteľmi sa študenti zo všetkých zúčastnených španielskych bilingválnych sekcií mali  možnosť medzi sebou zoznámiť vďaka rôznym aktivitám. Na druhý deň ráno mali študenti možnosť vyskúšať si rôzne tradičné spôsoby písania poézie zo všetkých kútov sveta. Neskôr nasledoval samotný prednes básní, ktoré si študenti vybrali z antológie súvisiacej s tematikou.

      Cieľom tohto podujatia bolo zblížiť študentov so španielskou poéziou a nie hľadať víťaza, a preto sa nerozdávali ani žiadne ceny. Podujatie sa viedlo v myšlienke umenia pre umenie. Organizoval ho profesor a spisovateľ Fernando Antolín Morales. 

      Naši študenti si odtiaľ odniesli obohacujúci zážitok a ak aj vás zaujíma španielska poézia, alebo by ste chceli získať podobnú skúsenosť, máte možnosť zúčastniť sa takejto akcie nasledujúci rok.

    • Teambuilding Školských parlamentov
     • Teambuilding Školských parlamentov

     • V týždni od 22.10.2022 do 26.10.2022 sa školský parlament GPM zúčastnil Teambuildingu Školských parlamentov (ŠP), ktorý organizovalo Regionálne centrum mládeže Košického samosprávneho kraja.

      Na tomto stretnutí boli školy z celého Košického kraja a sme veľmi radi, že túto možnosť zúčastniť sa využila aj naša škola. Študenti boli na teambuildingu v dvoch turnusoch (22.10. - 24.10.2022 a 24.10.-26.10.2022), pričom na každom turnuse boli štyria zastupitelia nášho parlamentu.

      Študenti mali možnosť rozvíjať svoje soft-skills rovnako ako schopnosti práce v tíme či zručnosti v oblasti prezentovania pred ostatnými. Na tomto školení si žiaci navrhovali ideálne koordinátorky školských parlamentov a takisto si načrtli svoj vlastný ideálny parlament, čím mohli prísť aj na prípadné nedostatky ŠP. Prišli na rôzne nové idey, ako obohatiť školu niečím zaujímavým a ako presadiť hlas študentov asertívne, no úspešne.

      Naši študenti prišli zo školenia nadšení, o čom svedčia aj ich odpovede na otázku, ako sa im tam páčilo. 🙂

      Zojka L.: ,,Teambuilding bol zábavný, veľa ma naučil a rada by som si ho zopakovala s ľuďmi, s ktorými som ho absolvovala.

      Emka P.: ,,Opísala by som to ako veľmi dobrú skúsenosť, kde som sa zlepšila v práci v tíme a získala veľa nových poznatkov.”

      Sima M.: ,,Tento pobyt mi priniesol veľa nových skúseností, ktoré chcem určite využiť do budúcnosti, a takisto som spoznala mnoho dobrých ľudí.”

      Podpis EH - V.AA

     • Prednáška: „Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode“

     • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

      Dňa 02.11.2022 sa trieda III. AA zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov. Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby. Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a pútavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.

      Prednášku zabezpečila: Mgr. Iveta Nemcová

    • Súťaž v prvej pomoci
     • Súťaž v prvej pomoci

     • 21.10. sa na SZŠ Kukučínova v Košiciach konala súťaž v prvej pomoci, do ktorej sa zapojili aj naše študentky. Súťažilo sa vo vedomostnom teste a v priamom podaní prvej pomoci v simulovaných situáciách. Naše dievčatá preukázali vedomosti a zručnosti a vybojovali si krásne 2. miesto v konkurencii 23 škôl.

      Reprezentovalo nás družstvo v zložení: Jana Mén 3.AA, Veronika Darja Blažeková 3.AA a Michaela Krnáčová 3.SA. Dievčatám ďakujeme a blahoželáme!

      (PP)

    • Prípravná návšteva v Španielsku
     • Prípravná návšteva v Španielsku

     • Minulý týždeň (10. - 14. 10. 2022) sa pod vedením pána riaditeľa Milana Marinčáka uskutočnila prípravná návšteva s cieľom pripraviť pre našich študentov dlhodobú mobilitu Erasmus+ v partnerskej škole I.E.S. Universidad Laboral de Toledo. Program okrem náčuvov vyučovacích hodín zahŕňal aj rokovania o rozvrhu, uznávaní vzdelávacích výstupov a ubytovaní. 

                                                                                                            (PV)