• Humanitárna zbierka
     • Humanitárna zbierka

     • V dňoch 3. - 4. 3. 2022 sme na našej škole zorganizovali humanitárnu zbierku pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Naši študenti a dobrovoľníci DofE pod vedením ambasádorky Nely Alezárovej z V.SA vyzbierali nemalé množstvo hygienických potrieb, ktoré naplnili niečo cez tucet vriec a krabíc. Tie sme potom odviezli na zberné miesto pri Starej radnici, kde nás čakalo veľké poďakovanie za našu pomoc aj spôsob ako sme ju odovzdali. 

      Veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí pomohli triediť, baliť a nakladať vyzbierané dary. Menovite p. Duránikovej, p. učiteľovi Dundovi a študentom 1.B Erikovi Majorošovi, Martinovi Vladimírovi a p. Imlejovi, ktorý nám odvoz zabezpečil. 

      Ďakujeme aj Janke Mén z 2.AA, p.učiteľke Didnianskej za super “PR” na soc.sieťach, p. učiteľke Tomečkovej a p. učiteľovi Sakalovi za pomoc s propagáciou našej promptnej pomoci a všetkým VÁM, ktorí ste prispeli a takto vyjadrili súcit s našimi východnými susedmi.

      Ďakujeme!!!

      (SO)

    • Oznam
     • Oznam

     • Na našej škole sa uskutoční humanitárna zbierka pre Ukrajinu v dňoch 3. a 4. marca 2022 (štvrtok a piatok) v čase od 7.20 do 14.45 hod, pri vrátnici školy v oddychovej zóne "Trakt A" na prízemí.

      Potrebné sú:

      • vlhčené utierky (menšie balenia)
      • plienky (menšie balenia)
      • hygienické vreckovky
      • respirátory alebo rúška (zabalené)

      Zbierku koordinuje amsádorka DOFE Nela Alezárová.

    • Výsledky školského kola SOČ 2021/2022
     • Výsledky školského kola SOČ 2021/2022

     • S radosťou sa chceme pochváliť, že aj napriek ťažkej momentálnej situácii sa 21 našich študentov rozhodlo pracovať nad rámec svojich povinností a 1. marca 2022 sa zapojili do školského kola SOČ.

      Ako to dopadlo, môžete vidieť nižšie. Študenti, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v každej kategórii (spolu je ich 12), postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 1. 4. 2022. Veríme, že budú úspešní.

      Držme im teda palce!

       

      01 – Problematika voľného času

      1. miesto – Zoja Lukášová, III.SA
      2. miesto – Teo Varga, Matej Lindvay, III.SB

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto – neudelené
      2. miesto - neudelené
      3. miesto – Lenka Škripková, III.B

      06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto – Alexandra Hudáková, III.AA
      2. miesto – Simona Horváthová, III.C
      3. miesto – Daniel Šenkovič, III.C, Simona Zarembová, III.C

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový design

      1. miesto – Miroslava Dicová, III.AA

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto – Matúš Popovič, III.AA
      2. miesto – Diana Baranová, III.AA

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto – Kamila Krankilová, III.SA
      2. miesto – Daniela Ištvánová, III.SA

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto – Šimon Jusko, III.C
      2. miesto – Adela Dolgošová, III.SB
      3. miesto – Ina Paľová, III.SA
    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 18.2.2022 sa konalo online školské kolo geografickej olympiády kategórie Z a zúčastnilo sa ho 39 študentov z tried III.B, III.C, V.AA, IV.C. Do krajského kola postúpilo 16 študentov. Uskutoční sa 1.4.2022.

      Postupujúcim držíme prsty.