• GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA
     • GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA

     • V utorok 6. októbra 2020 sa maturanti z predmetu dejiny umenia zúčastnili na exkurzii do nenápadnej, malej galérie na Kováčskej ulici v Košiciach, kde sú vystavené vybrané diela výtvarníka Alexandra Eckerdta.

      Študenti si mohli obzrieť rozlohou neveľký priestor s maľbami a grafikami modernistu 2. polovice 20. storočia, o ktorom im veľmi pútavo porozprávala jeho švagriná, pani Emília Nedzelová. Vďaka jej historkám zo života umelca aj vďaka výnimočnej atmosfére v jeho pamätnej izbe bola exkurzia príjemne stráveným časom, ktorý zbehol neuveriteľne rýchlo.

      Jedno je isté – meno Alexander Eckertd bol možno doteraz pre mnohých študentov neznámym pojmom, ale po tomto zážitku to tak nezostane. Stanú sa hrdými šíriteľmi mena svojho rodáka.

      (SL)

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 12. októbra 2020 (pondelok) sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú voľby prebiehať v čase od 7:30 do 17:00 vo vestibule školy (trakt A), kde budú k dispozícii volebné lístky, prezenčná listina a volebná urna.

      Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov uvedených na volebnom lístku. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet, alebo nižší počet kandidátov. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. Rodičia môžu hlasovať v priebehu celého dňa. Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas.

      Členmi rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho a štvrtého kandidáta a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov rozhodne žreb.

      V prípade, že voličov bude menej ako polovica, opakované voľby už bez nutnosti nadpolovičnej väčšiny sa budú konať dňa 13. októbra 2020 (utorok) za rovnakých podmienok.

      Návrhy kandidátov za členov do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov môžu byť podané elektronicky – emailom na office@gpm.sk, alebo osobne na sekretariáte školy do 7. októbra 2020 do 15.00 hod. Kandidátov na voleného člena rady školy má právo navrhovať ktorýkoľvek z voličov. Navrhovaný však musí s návrhom súhlasiť.

      Vedenie školy

     • DofE - Kvalifikačná expedícia

     • Naše DofE účastníčky bronzovej a striebornej úrovne ( Ľuďmila Halušková- V.SA, Ema Palčová- 4AA, Alexandra Fekete- 4AA, Veronika Dlugošová - 3AA ) sa začiatkom septembra zúčastnili na kvalifikačnej expedícii na Sivec a do okolia Volovských vrchov.


      Bez mobilov, s ťažkými batohmi na chrtbte, v ktorých mali všetko na prežitie im neraz nebolo všetko jedno. Trojdňovú expedíciu však napriek zraneneniu jedného kolena zvládli takmer bravúrne.

      Blahoželáme dievčatá!!