• Cezpoľný beh

     • Naše dievčatá dosiahli na prvej súťaži stredných škôl v tomto šk. roku vynikajúce výsledky. V regionálnom kole  - 20. 9. 2019 si vybojovala zlatú medailu Sandra Ivanková, družstvo strieborné medaily. 

      V krajskom kole - 30. 9. 2019 Sandra skončila na 2. mieste, družstvo získalo 3. miesto. Dievčatá Ivanková Sandra - 3. C, Sálová Alexandra - 5. SB, Sviteková Sophia - 5. SB, Mihaličová Simona - 1. SB bojovali na ťažkom rozmočenom teréne a siahli si až na dno svojich síl.

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      WJ

    • Licenčná známka ISIC preukazu 09/2020
     • Licenčná známka ISIC preukazu 09/2020

     • 30.9. skončila licenčná platnosť tých preukazov ISIC, ktoré nemajú označenie (známku) 09/2020.

      Na našej škole si zatiaľ predlžilo platnosť preukazu 315 žiakov, ale ešte 190 žiakov nemá uhradený členský príspevok (kúpenú známku ISIC) a nemôže ďalej využívať výhody preukazu a členstva v medzinárodnom združení ISIC.

      Cez školu je možné známky objednať do konca októbra 2019

      Potom si budú môcť žiaci objednať známku len samostatne cez www.objednaj-preukaz.sk aj s poštovným 2,80€ navyše.

      Preto je pre žiakov výhodnejšie objednávať známky cez školu.

    • Oxford University Press Pretesting Research
     • Oxford University Press Pretesting Research

     • Od školského roka 2019/2020 sa stala naša škola partnerom programu Oxford University Press Pretesting Research, ktorý zahŕňa 450 škôl v 70 krajinách.

      Ako prví sa zapojili žiaci bilingválnej anglickej tretej AA triedy. Na najvyššej možnej úrovni C2 dosiahli v testovaní posluchu a používania jazyka priemernú úspešnosť 57%, čo svedčí o ich talente, vedomostiach aj usilovnom štúdiu anglického jazyka.

      Tešíme sa z dosiahnutého výsledku a želáme im veľa ďalších úspechov.

    • Exhibičná debata
     • Exhibičná debata

     • Majú to ženy vo vzťahu ľahšie ako muži?

      Podnetnú debatu na túto tému zviedli medzi sebou exhibične dva debatné tímy, ktoré tvorili členovia debatných klubov z viacerých košických gymnázií - z Gymnázia, Park mládeže, Šrobárova, Poštová a Gymnázia sv. Edity Steinovej.

      Ťažko posúdiť, ktorý tím argumentoval presvedčivejšie, no isté je, že exhibičná debata určite presvedčila viacerých z prítomných divákov (ktorých bolo viac ako 120) z radov našich žiakov, aby sa pridali do debatného klubu a možno už o rok v septembri budú oni predvádzať debatu ďalším potencionálnym členom.

    • Výsledky volieb do Rady školy
     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 12. 9. 2019 o 16.30 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Na voľbách sa zúčastnilo 335 rodičov, z toho svoj hlas odovzdalo 324 rodičov. Platných bolo 316 hlasovacích lístkov, neplatných 8 hlasovacích lístkov. V abecednom poradí uverejňujeme mená troch kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov:

      • JUDr. Martin Balčík
      • Mgr. Peter Jeník
      • Ing. Zuzana Kalináčová
    • Súťažna výstava fotografií
     • Súťažna výstava fotografií

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje

      Súťažnú výstavu fotografií: BOL SOM V ŠPANIELSKU

      O čo ide?
      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. Prihlásené fotografie po uzavretí súťaže zverejníme na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?
      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu s nasledujúcimi údajmi: názov fotografie, dátum a miesto jej vyhotovenia, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie (najlepšie v rozmere 13x18 cm, príp. ich potom na tento rozmer upravíme) na adresu dsk.gpm@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 23. 9. 2019, kedy je uzávierka súťaže.
      Začiatkom októbra bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a 11. 10. 2019 sa uskutoční vernisáž výstavy nášho hosťa, fotografa, spolu s vyhodnotením súťaže.

      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov
      Hodnotiaca komisia v zložení pedagóg školy, fotograf a žiak školy vyhodnotí súťaž fotografií. 5 výhercov bude odmenených poukážkami v hodnote 10, 20, 30, 40 a 50 eur v zasadačke GPM 11. 10. 2019.

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      KONTAKT: S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Šoltysovú (č. kab. 201), p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52) alebo ich  adresujte na  dsk.gpm@gmail.com.

    • Privítali sme nových prvákov
     • Privítali sme nových prvákov

     • 2. 9. 2019 o 10.30 začalo slávnostné otvorenie školského roka hymnou Slovenskej republiky. Po úvodných slovách moderátora, krátkej ukážke bojového umenia džódó a piesni v podaní  študentky GPM sa novým študentom prihovorila pani riaditeľka. Slávnostný prejav pani riaditeľka ukončila symbolickým zvukom zvončeka, ktorým otvorila školský rok. Študenti so svojimi triednymi učiteľkami po slávnostnom otvorení prvýkrát otvorili dvere svojich nových učební. Prajeme im na našej škole úspešný štart!