• Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa  26. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Výsledky v kategórii 2B:

      1. miesto: Lívia Grešová III.C

      2. miesto: Lea Turčaníková III.B

      3. miesto: Marianne Louise Crawley III.C

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a podané výkony a víťazke želáme veľa šťastia v krajskom kole.

      Mgr. Katarína Mako-Martonová

     • Shakespeare's Memorial

     • Na našej škole prebehol už 6. ročník recitačnej súťaže Shakespeare's Memorial.  

      Kategória poézia:

      1. miesto: Laura Genčúrová 2.B
      2. miesto: Katarína Lencsesová 3.B
      3. miesto: Veronika Dlugošová 2.AA

      Kategória próza: 

      1. miesto: Martina Hrabovská 2. AA
      2. miesto: Sára Domonkošová 2. AA

      V krajskom kole recitačnej súťaže sa Martina Hrabovská umiestnila na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!

      Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným, na ktorých sa už teraz tešíme na ďalšom ročníku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • 27. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci, ktorí sa olympiády zúčastnili, predviedli výborné výkony v troch zložkách - v teste, v štylizácii i v rečníckom prejave. Všetci sa obohatili o nové vedomosti, skúsenosti a, veríme, že aj o pozitívne zážitky. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť; výhercom gratulujeme a postupujúcim z 1. miesta želáme čo najúspešnejšie zvládnutie krajského kola.

      Výsledky v kategórii A:

      1. Marianna Kušnierová - IV. C
      2. Róbert Helcmanovský - V. SA
      3. Simona Horňáková - III. C

      Výsledky v kategórii B:

      1. Barbora Gbúrová - II. SB
      2. Liliana Almašiová - II. SA
      3. Viktória Boháčová - I. B

      Mgr. Martina Didnianská

    • OD KATARÍNY PO ADVENT
     • OD KATARÍNY PO ADVENT

     • Námestie Jána Mathého na Mieri v Košiciach sa už nesie v duchu vianočnej atmosféry. K tejto atmosfére svojím vystúpením prispela 25. 11. 2019 aj naša škola. Neskoré popoludnie vám spríjemnili španielske sakrálne piesne, moderný tanec v podaní našich žiačok tancujúcich v Unostar, ale aj naše tancujúce štvrtáčky či hra na akordeón.

      Na záver vystúpila školská kapela, ktorá spoločne so slovenskými a španielskymi vinšmi vykúzlila pravú vianočnú atmosféru.

      Šťastné a veselé!

     • Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Dňa 21.11. si žiaci nášho gymnázia pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie.

      Nie na hodine dejepisu, nie v teple a pohodlí svojich tried, ale von, na školskom dvore, v upršanom a sychravom novembrovom počasí, s dáždnikmi, sviečkami a kľúčmi v rukách. Za zvukov štrngania, spolu s tónmi piesní Karla Kryla, Iva Hoffmana či Tublatanky v podaní školskej kapely jsi vypočuli emotívne spomienky svojich pedagógov, aj  úprimné vyznania svojich spolužiakov. Pripomenuli si výroky aktérov revolúcie a mali husiu kožu, keď ich spolužiačka zaspievala "Motlitbu pro Martu".

      Zakúsili tú neopakovateľnú atmosféru a zamysleli sa. Lebo nikomu z nich naša minulosť, súčastnosť ani budúcnosť nie je ľahostajná.

    • November mesiac esejí
     • November mesiac esejí

     • Súčasťou prípravy našich študentov na vysokoškolské štúdium, na Slovensku aj v zahraničí, je písanie kvalitných esejí. Súťaž v písaní esejí v angličtine je už tradične na programe v novembri.

      Eseje odrážajú jazykovú zdatnosť, rozvinuté myslenie a argumentačné zručnosti. Tešíme sa, že ich úroveň sa každoročne zvyšuje.

     • Magneticko-múzejná hodinka

     • Dňa 15.11.2019 sa žiaci I.C zúčastnili komentovanej výstavy Magneticko-múzejná hodinka v Technickom múzeu v Košiciach. Súčasťou výstavy bolo vysvetlenie základných vlastností magnetov a ich využitie v mnohých technických zariadeniach. Žiaci si mohli obzrieť motor, ktorý bol skonštruovaný pred 200 rokmi, a stále je ešte funkčný. Skonštruoval ho Štefan Jedlík. Bol prvým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú aj otáčajúcu časť tvorili elektromagnety, pričom použil ortuťový komutátor.

      V ďalšej časti výstavy si mohli študenti interaktívnou formou vyskúšať činnosť vystavených exponátov, čo sa stretlo s veľkým záujmom. Spoznali aj možnosti využitia tenkých magnetických vlákien pri ochrane bankoviek a p. Hodinka s magnetizmom predstavovala veľmi príjemné a náučné stretnutie s fyzikou.

     • Návšteva z ambasády USA

     • Našu školu navštívil diplomat z ambasády USA, pán Bradley Gardner. Žiakom našich bilingválnych anglických tried predstavil svoj zaujímavý životný príbeh a odpovedal na ich zvedavé otázky.

      Pochválil úroveň správania a vedomostí našich študentov a dúfame, že bude pani veľvyslankyni USA na Slovensku tlmočiť aj pozvanie čoskoro nás navštíviť.

     • iBobor - Junior

     • Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor 2019 v kategórii Junior. Reprezentovali nás vybraní študenti druhých ročníkov.

      Celkovo na Slovensku vo štvrtok súťažilo 7 994 Juniorov, úspešných riešiteľov bolo 2 646 (33,1%), maximum bodov dosiahli 90. Dúfame, že medzi nimi boli úspešní aj naši študenti. Výsledky budú zverejnené po sumarizácií.

    • Informačný bulletin č. 20
     • Informačný bulletin č. 20

     •  

      Milí študenti, aj tento školský rok si máte možnosť zakúpiť INFORMAČNÝ BULLETIN s poradovým číslom 20, plný informácii o našej škole. Cena: 0,50€, kontaktná osoba: Mgr. Jana Fečková, (kabinet č. 155, 1. poschodie, trakt B).

      Bulletin bol vytlačený rešpektujúc životné prostredie ako výrobok z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov www.pefc.sk