• Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2019

     • V dňoch 4. – 5. decembra 2019 sa naša škola zúčastnila 13. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2019 v Steel aréne v Košiciach. Na veľtrhu vzdelávania sa prezentovali vystavovatelia stredných a vysokých škôl.

      Na ploche výstaviska sme mali príležitosť prezentovať formy štúdia na našej škole, aktivity, tradície. Akciu hodnotíme veľmi dobre, pretože o našu školu prejavilo záujem veľa žiakov zo základných škôl, čím sa vytvoril priestor na množstvo zaujímavých otázok, na ktoré odpovedali žiaci našej školy.

    • DEŇ BOJA PROTI AIDS
     • DEŇ BOJA PROTI AIDS

     • Zoznam súťaží s protidrogovou tématikou, ktoré sa uskutočnili 2.12. 2019  pri príležitosti „DŇA BOJA PROTI AIDS“:

      • SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠIE UMELECKÉ DIELO,
      • LITERÁRNA SÚŤAŽ,
      • KVÍZ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU.

      Aktivity pomáhali zabezpečovať aj PEER aktivisti našej školy.

      Foto: Michaela Zajacová

      Samuel Sabol, náš študent v úlohe fotografa zaznamenal Deň boja proti AIDS takto:

     • Bedmintonová súťaž

     • Aj tento rok sa naša škola zúčastnila na stredoškolskej bedmintonovej súťaži chlapcov a dievčat.

      Dievčatá, Lucia Daniel-Szabóová, Veronika Tomková z 5.SB sa umiestnili na regionálnej úrovni na 13. mieste bez postupu na kraj.

      Chlapci Samuel Slosiarik 2.B a Peter Dubecký 3.B  na regionálnej úrovni po nepresvedčivom výkone dosiahli 4. miesto s postupom na kraj. Na krajskej súťaži už po vynikajúcom výkone a výbornej taktike tí istí hráči si vybojovali veľmi pekné 3. miesto.

      Gratulujeme!

    • December 2019
     • December 2019

     • Keď sa v okne vločka objaví, keď cencúle ozdobia budovy, vtedy čas vianočný sa čoskoro dostaví.

      Kto našu školu v týchto dňoch navštívi, od dnešného dňa vianočnú výzdobu zaiste objaví.

      Výzdobu zvládli, naše študentky pripraviť a čo všetko zmenili aj na fotografiách skúste posúdiť!

     • EXKURZIA V DOME JÁNA MATHÉHO

     • V rámci vyučovania predmetu dejiny umenia navštívila Mgr. Martina Šoltysová so skupinou budúcich maturantov výnimočné miesto v Košiciach – dom akademického sochára Jána Mathého.

      Exkurzia sa konala 3. 12. 2019 a bola nezabudnuteľná. Manželka už zosnulého sochára, pani Eva Mathéová, študentov privítala s otvorenou náručou a s čokoládou na podnose. Ukázala im svoj dom – jedinú bauhausovú stavbu na Slovensku, od januára 2019 dokonca národnú kultúrnu pamiatku.

      V ateliéri urobila výklad k jednotlivým dielam tam vystaveným, ale aj k charakteru sochárovho celoživotného diela vo všeobecnosti. Študentom s láskou v srdci rozprávala o svojom manželovi a o jeho živote. Výklad bol síce na chvíľu prerušený nečakanou udalosťou – malou nehodou v kuchyni domu - ale ani tá pani Mathéovú nevyviedla z konceptu a študentom ukázala aj ďalšie sochy v presvetlenom ateliéri. Na záver ich vyprevadila s krásnymi slovami o láske a cene ľudského života, popriala im všetko dobré a pozvala ich k sebe znova.

      Bola to jedna z tých exkurzií, na ktoré sa nezabúda. Veď sa opýtajte tých, ktorí tam boli.

     • Výborné výsledky našich športovcov aj v novembri 2019

     • NOHEJBAL – dievčatá – regionálne finále DŠS - 2. miesto: Eperješiová Bianka, Kovérová Barbora, Runčáková Michaela, Mihoková Júlia, Žiaková Soňa

      STOLNÝ TENIS – chlapci - region. finále - 3. miesto: Kundrák Filip, Sabol Samuel, Železník Šimon.

      STOLNÝ TENIS-dievčatá-region.finále - 6. miesto: Magerová Alexandra, Kolbaská Andrea, Jakubišinová Karolína

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu GPM.

      Autori fotografii: Samuel, Alexandra,Barborka.

      Spoznáte svojich spolužiakov na fotkách?

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • VÝSLEDKY OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU zo dňa 21. 11. 2019

      Kategória 2A
      1. miesto: Suchá Soňa II.SB
      2. miesto: Volková Karolína II.SB
      3. miesto: Weiserová Rebeka II.SA

      Kategória 2B
      1. miesto: Mosejová Martina IV.SB
      2. miesto: Gáborová Ingrid IV.SB
      3. miesto: Minčáková Simona V.SB

      Kategória 2C1
      1. miesto: Hudáková Alexandra I.AA
      2. miesto: Čižmár Adam I.AA
      3. miesto: Palčová Ema III.AA

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu
      a preukázané vedomosti a schopnosti.

      Výherkyne v kategórii 2A, 2B nás budú 16.1.2020 reprezentovať
      na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční na našej škole.

      Víťazka kategórie 2C1 postupuje priamo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční
      na FF UPJŠ v Košiciach vo februári 2020.


      PK CJ Mgr. Kišeľáková

     • Best in English

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English.

      Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín.

      Najlepší žiak bol z Estónska.

      Podľa výsledkov 10 najlepších žiakov školy bola najlepšou školou, škola z Estónska.

      Naša škola, Gymnázium Park mládeže, sa na základe výsledkov našich žiakov umiestnila na 37 mieste vo svete! Na Slovensku sme spomedzi všetkých zúčastnených škôl obsadili 4. miesto a v kraji to bolo 1. miesto.

      Preto verím, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

      Mgr. Mária Gáborová

     • BeREADY FOR THE FUTURE

     • 28. 11. 2019 sa naši študenti zúčastnili konferencie BeREADY FOR THE FUTURE realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach.

      Študenti získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu by mali vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutí,a a tak sa lepšie uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Okrem rečníckych vystúpení sa žiaci zúčastnili workshopov zameraných na IT zručnosti, vytváranie projektu, vytvorenie správneho motivačného listu či sa dozvedeli princípy budovania úspešnej profesijnej kariéry.

     • Roadshow mladých vedcov po školách

     • Dňa 28. 11. 2019  sa na našej škole uskutočnili 3 prednášky v rámci projektu Slovenskej akadémie vied - Roadshow mladých vedcov po školách. Cieľom projektu je približovať vedu stredoškolákom, predstaviť im najväčšiu slovenskú výskumnú inštitúciu, Slovenskú akadémiu vied a zároveň im ukázať v úvodzovkách živého vedca – mladého človeka, ktorý robí vedu doma na Slovensku.

      Prednášky na rôzne témy absolvovali:

      • III.C a II.SA -  Astronomický ústav „Exoplanéty už nie sú Sci-Fi
      • III.B a Semináristi z biológie - Neurobiologický ústav „Okienko do práce Neurobiologického ústavu
      • I.B a I.C - Geografický ústav „Prírodné hrozby, napríklad povodne"