• Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • S radosťou Vám oznamujeme výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku:

      • Kategória 2A (Juniori): Barbora Madarasová z I.SA obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a veľmi sa tešíme!
      • Kategória 2B (Seniori): Richard Rzepiel zo IV.B obsadil pekné 4. miesto.Blahoželáme!

      PK CJ - Mgr. Viera Kišeľáková

    • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA
     • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA

     • Na súčasnú situáciu zareagovalo aj múzeum v prešovskej mestskej časti Solivar. Návštevníkom je k dispozícii aj novým spôsobom. Nahliadnuť, virtuálne sa poprechádzať a pozrieť si z zblízka, respektíve z iného uhla pohľadu môže záujemca všetkých päť objektov múzea, teda Sklad soli, Gápeľ, Četerne, Varňa František a Klopačka.

      Dňa 13.1.2021 sa takejto virtuálnej prehliadky zúčastnili aj žiaci z triedy III.SA. Verím, že získali aspoň približnú predstavu z histórie ťažby a výroby soli v regióne Šariš.

      ZT

     • ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

     • ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA – prerušenie vyučovania v školách, plán návratu do škôl, zmeny v maturitných skúškach a prijímacích pohovoroch

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení – POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ.

      Plán návratu žiakov do škôl  zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. 1. 2021 (Plán.png).

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (rozhodnutie) sa v školskom roku 2020/2021:

      • ruší externá časť maturitnej skúšky,
      • upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!

      V novom roku 2021 Vám želáme veľa, veľa, veľa zdravia, pokoj a pohodu.

      Oznamujeme Vám, že od 11. 1. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ako pred vianočnými prázdninami.

      Prípadné zmeny Vám včas oznámime.

      Vedenie školy

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať a vysloviť spokojnosť a hrdosť nad Vaším zvládnutím doterajšieho náročného online vyučovania.

      Zároveň mi dovoľte, aby som Vám všetkým v súčasnej „rúškovej, odstupovej, dezinfekčnej...“ situácii úprimne od srdca zaželal príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV, pevné zdravie, šťastie, lásku a porozumenie v „nekoronovom“ NOVOM ROKU.

      Mgr. Milan Marinčák
      riaditeľ školy

      P.S. Prajem pozitívne nasledujúce dni s negatívnymi testami.

    • VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU
     • VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU

     • PODMIENKY SÚŤAŽE

      Žrebovania sa môže zúčastniť:

      1. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý sa dňa 12. 12. 2020 zaregistruje počas Dňa otvorených dverí na stránke školy Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach (www.gpm.sk) a odpovie na zadanú otázku.
      2. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý v termíne od 5. 12. do 11. 12. 2020 OSOBNE navštívi školu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

      Žrebovanie výhercu sa uskutoční 12. 12. 2020 o 12.00 počas online Dňa otvorených dverí.

    • Olympiáda z francúzskeho jazyka
     • Olympiáda z francúzskeho jazyka

     • Napriek súčasnej (neveselej) situácii dostali naši študenti francúzštiny možnosť otestovať si svuoje vedomosti a zručnosti na školskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka. Súťaž bola obohatená o účasť našej francúzskej študentky Armelle Vidalie z III.B, ktorá doplnila slovenskú časť odbornej komisie. Študenti tak mali možnosť preveriť sa v reálnej komunikácii s rodeným hovoriacim a s potešením konštatujeme, že by sa vo Francúzsku nestratili.

      Po absolvovaní písomnej a ústnej časti sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:

      Kategória 2A:

      1. miesto - Michaela Moravská III.AA (76,5 b.)
      2. miesto - Sebastián Luczy III.SB (75,5 b.)
      3. miesto - Jakub Vizner III.AA (57 b.)
      4. miesto - Šimon Munka III.AA (46,5 b.)

      Kategória 2B:

      1. miesto - Katarína Lencsesová IV.B. (62,5 b.)

      Všetkým účastníkom ďakujeme za vynaložené úsilie a predvedené výkony a víťazkám želáme veľa šťastia v krajskom kole.

      Za PK cudzie jazyky: Mako-Martonová

    • A sú stále lepší!
     • A sú stále lepší!

     • Súťaž v písaní esejí English Essay Competition nám ukázala, ako naši študenti napredujú v kritickom myslení a angličtine. Je príjemné konštatovať, že z roka na rok sú práce kvalitnejšie a je ťažšie vybrať najlepších.

      Tento rok sú to:


      Kategória Juniors:

      1. miesto Liliana Almašiová, III.SA  
      2. miesto Tamara Gregová, III.SA
      3. miesto Veronika Šmajdová, I.B

      Kategória Seniors:

      1. miesto Alexander Kundrát, IV.AA
      2. miesto Natália Szarková, IV.AA
      3. miesto Michaela Meňhértová, III.AA

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Miroslav Kočis