• Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Veľmi sa tešíme z výsledkov našich žiačok, Sary Domonkošovej zo IV.AA a Karolíny Volkovej zo IV.SB, ktoré nás úspešne reprezentovali 8. feburára 2022 na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku:

      Karolína Volková sa umiestnila na 1. mieste a postupuje na celoslovenské kolo.

      Sara Domonkošová získala veľmi pekné 2. miesto.

      Obom študentkám srdečne gratulujeme a Karolíne držíme palce vo vyššom kole súťaže.

      PK CJ, (KS)

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 7. februára 2022 sa online formou  uskutočnilo krajské kolo Olympiády v  španielskom jazyku. Sme radi, že sú naši študenti  stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli skutočne pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Všetkým ďakujeme a víťazom držíme palce v celoslovenskom kole!

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória A
        1. miesto – Erik Botoš, III.AA
        3. miesto – Michaela Jariabeková, II.B

      Kategória B
        2.miesto – Daniel Šenkovič, III.C

      Kategória C
        2. miesto – Matúš Popovič, III.AA

      Kategória D
        1. miesto – K. K., IV.SB
        2. miesto – Tomáš Hanečák, V.SA

      Výhercom blahoželáme!

      (CH)

    • DELE na GPM
     • DELE na GPM

     • Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka!

      Urobte si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Najbližšie termíny sú:

      • 20. máj 2022 úrovne A1, A2/B1 escolar (pre žiakov do 18 rokov)
      • 21. máj 2022 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Registrácia prebieha do 16. 03. 2022, do uvedeného termínu nám mailom (torokovaespanol (@) gmail.com) alebo osobne doručte tieto doklady:

      • vyplnenú prihlášku,  
      • kópiu dokladu totožnosti s fotografiou
      • doklad o zaplatení poplatku

      Viac informácií nájdete na tomto odkaze a u pani profesorky Törökovej alebo u pani profesorky Susany.

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • Študentka II.AA triedy Želmíra Jakubocová sa umiestnila medzi šiestimi najlepšími na Slovensku v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores 2021.

      Celkovo bolo do súťaže poslaných 143 súťažných prác (117 prekladov z angličtiny) z 37 škôl.

      Srdečne Želke blahoželáme!

      (KC)