• Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • Školské kolo ekonomickej olympiády za školský rok 2021/22 pozná výsledky. Dňa 22. decembra 2021 boli zverejnené výsledky na stránke ekonomickej olympiády.

      Potešujúce je že nielen študenti z ekonomického krúžku, ale aj ďalší študenti našej školy sa zapojili do tejto súťaže.

      Do krajského kola postupujú z 11300 súťažiačich  študentov z celého Slovenska títo naši študenti:

      • Daniel Dzurík 
      • Miroslava Láncošová
      • Jozef Teplický

      Do krajského kola postupia aj ďalší dvaja, na základe ďalšieho zváženia školy, z úspešných riešiteľov školského kola:

      • Michaela Kovaľová 
      • Sofia Lehotská 
      • Samuel Malík

      Blahoželám k výsledku a držíme palce v ďalšom kole!

      (SB)

    • BEST IN ENGLISH
     • BEST IN ENGLISH

     • Do súťaže BIE 2021, sa zapojili študenti z 595 rôznych stredných škôl z 32 krajín. Podľa poskytnutých výsledkov sa súťaže zúčastnilo 17 223 študentov.

      (GA)

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V piatok 10. decembra sa v online priestore uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré tento rok zaznamenalo rekordný počet účastníkov.

      V silnej konkurencii po mimoriadne vyrovnaných výkonoch to napokon dopadlo nasledovne:

      Kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka

      1. miesto - Barbora Gbúrová IV. SB
      2. miesto - Liliana Almašiová IV. SA
      3. miesto - Branislav Knap IV. SA

       

      Kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka

      1. miesto - Želmíra Jakubocová II. AA
      2. miesto - Simona Tomahoghová II. SA
      3. miesto - Ema Skoršepová II. SB   

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich výkony a víťazom blahoželáme!

      Víťazky oboch kategórií nás budú reprezentovať v krajskom kole.

      (DI)

    • Medzinárodná súťaž: BEST IN ENGLISH
     • Medzinárodná súťaž: BEST IN ENGLISH

     • Dňa 26.11.2021 sa žiaci anglických bilingválnych tried (II. – V.AA) zúčastnili online medzinárodnej súťaže Best in English.

      Kvôli zdravotnej situácii sa mohli súťaže zúčastniť žiaci v svojich kmeňových triedach pod dozorom vyučujúceho. Všetci žiaci sa snažili ukázať svoje vedomosti anglického jazyka a získať čo najvyšší počet bodov v čo najkratšom čase.

      Tu sú výsledky našich 10 najlepších študentov, ktorí sa zúčastnili súťaže.

      Srdečne im blahoželáme a prajeme všetko dobré v ďalšom štúdiu.

      Do súťaže sa zapojili študenti z 595 rôznych stredných škôl z 32 krajín.

      Podľa poskytnutých výsledkov sa súťaže zúčastnilo 17 223 študentov.

      Mgr. Mária Gáborová


    • Pearson Live Classes
     • Pearson Live Classes

     • Študenti maturitného seminára Konverzácie v anglickom jazyku z tried V.SA a V.SB sa zúčastnili medzinárodného webinára s názvom Pearson Live Classes v spolupráci s BBC.

      Mali možnosť vyjadriť sa k téme výberu a financovania vysokoškolského štúdia, spolu so študentmi z Litvy, Talianska, Ruska a Poľska.

      Úspešne reprezentovali našu školu aj svoju krajinu. Bol to ozajstný international zážitok!

      (KC)

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku s nasledujúcimi výsledkami:


      Kategória 2A:

      1. miesto - Jana Mén (II.AA)

      Kategória 2B:

      1. miesto - Sebastián Luczy (IV.SB)
      2. miesto - Michaela Meňhértová (IV.AA)

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.


      (MK)

    • English Essay Competition
     • English Essay Competition

     • Výsledky súťaže English Essay Competition - školské kolo:

      Kategória A
      1. miesto Barbora Madarasová, II.SA
      2. miesto Veronika Šmajdová, II.B

      Kategória B
      1. miesto Barbora Gbúrová, IV.SB
      2. miesto Liliana Almašiová, IV.SA

      Kategória C
      1. miesto Alexander Kundrát, V.AA
      2. miesto Veronika Dlugošová, IV.AA
      3. miesto Soňa Palenčárová, III.AA

      Výsledky súťaže Juvenes Translatores - školské kolo:

      1. miesto - Želmíra Jakubocová, II.AA
      2. miesto - Matej Minarik, V.AA
      3. miesto - Barbora Gbúrová, IV.SB, a Jozef Teplický, II.AA

      Srdečne blahoželáme!

    • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY
     • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

     • Test je možné spustiť od 6. decembra do 15. decembra 2021 (vrátane), každý pracovný deň vždy od 7:00 do 16:00 hod. (testy odoslané mimo tohto intervalu nebudú akceptované, súťažiaci s viacnásobne odoslanými testami budú vyradení zo súťaže)

      • test obsahuje 25 otázok a len jedna odpoveď je správna,
      • za správnu odpoveď možno získať 1 bod, za zlú odpoveď sa body neodpočítavajú,
      • povolené pomôcky: kalkulačka, pero a papier,
      • zakázané je využívanie prehliadača na vyhľadávanie odpovedí a iné pomôcky,
      • časový limit: 25 minút.

      ODKAZ NA TEST: https://exam.economicsolympiad.org/s/sk?language=sk

      Nájdete ho aj na webe ekonomickaolympiada.sk.

      Prístup (heslo) na daný deň si môžete vyžiadať cez správu EDU-PAGE (Ing. Sakal Albín).