• 1. 12. - Deň boja proti AIDS
     • 1. 12. - Deň boja proti AIDS

     • Je už tradíciou, že na našej škole organizujeme každý rok Deň boja proti AIDS. Aj tento rok sme pripravili veľmi zaujímavé a aktuálne témy k 1. 12. 2021. Aktivity boli určené pre študentov 1. ročníka a vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehali online cez Microsoft Teams. Aktivity prebiehali počas 4. a 5. vyučovacej hodiny za spolupráce psychológov z CPPaP v Košiciach:

      • Zvládanie záťažových situácií - Mgr. Monika Dutko Hasaralejková
      • Obchodovanie s ľuďmi - Mgr. Andrea Šimková
      • Prevencia HIV/AIDS - Mgr. Martina Molnárová
      • Duševné zdravie a predsudky - Mgr. Lenka Miterková
      • Hodnoty - Mgr. Ivana Vojtechovská

      RNDr. Lenka Šimková
      Koordinátorka PPP

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku online.

      Všetci zúčastnení podali úžasné výkony a v záverečnom rozhodovaní skutočne zavážilo iba zopár bodov.

      Kategória 2A:

      1. miesto Barbora Madarasová II. SA

      2. miesto Zuzana Balžanková III. SA

      3. miesto Patrik Pecha III. SA a Štefan Cuľba II. B

      Kategória 2B:

      1. miesto Karolína Volková IV.SB

      2. miesto Liliana Almášiová IV. SA

      3. miesto Jasmin Linhardtová V. SB

      Kategória 2C1

      1. miesto Sara Domonkošová IV. AA

      2. miesto Michaela Dubecká IV. AA

      3. miesto Emma Horňáková IV.AA

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za skvelú atmosféru a perfektné výkony. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.

      PK anglický jazyk

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 18. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov. Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v Krajskom kole!

      Výsledky za jednotlivé kategórie:

      Kategória A

      1. miesto – Erik Botoš III.AA

      2. miesto – Michaela Jariabeková II.B

      3. miesto – Liana Tegdová II.B

      Kategória B

      1. miesto – Daniel Šenkovič III.C

      2. miesto – Veronika Dlugošová IV.AA

      3. miesto – Peter Timura III.C

      Kategória C

      1. miesto – Matúš Popovič III.AA

      2. miesto – Júlia Ondriašová IV.B

      3. miesto – Laura Genčúrová IV.B

      Kategória D

      1. miesto – Krisztina K. IV..SB

      2. miesto – Tomáš Hanečák V.SA

      3. miesto – Barbora Gbúrová IV.SB

      Výhercom blahoželáme!

    • English Essay Competition
     • English Essay Competition

     • Juniors:Školské kolo súťaže písania esejí v anglickom jazyku English Essay Competition sa v tomto školskom roku uskutočnilo v utorok 9. novembra 2021.

      Má za cieľ podporiť prácu s talentovanými žiakmi našej školy, doplniť a rozšíriť ich prípravu na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ako aj pripraviť ich na možnosť zapojiť sa do niektorej zo súťaží a úspešne reprezentovať našu školu.

      Zapojení žiaci podľa kategórie:

      Juniors: Šmajdová, Blechová, Balžanková, Krankilová, Vaštagová, Madarasová, Fedurcová, Egryová, Demková, Sadová, Šoffa, Mén.
      Seniors: Mižák, Knap, Alezárová, Dojčák, Szilágyiová, Holler, Buchnerová, Gbúrová, Domonkošová, Meňhértová, Palenčárová, Kundrát, Švecová.

    • Deň ohňa a ľadu
     • Deň ohňa a ľadu

     • V škótskom Glasgowe sa koná konferencia OSN o zmene klímy COP26, na ktorej vystúpila ako hlas mladých aj prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.

      Keď študenti III.AA s osobitým poňatím prekladali báseň Fire and Ice od Roberta Frosta, rozšírili svoje preklady po celej škole ako pripomienku potreby starať sa o našu planétu - náš domov.

      Čelíme ohňu chamtivosti, či ľadu ľahostajnosti?

    • iBobor 2021/22
     • iBobor 2021/22

     • Školské kolo informatickej súťaže sa uskutoční v dňoch 9. a 11. novembra 2021.

      • V utorok 9. novembra od 8:00 do 16:00 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) a Nevidiaci SŠ (stredné školy, kvinta až oktáva),
      • štvrtok 11. novembra od 8:00 do 16:00 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta).

      Viac informácii o súťaži na stánke:http://ibobor.sk/.

      (SB)

    • Pavol Országh Hviezdoslav
     • Pavol Országh Hviezdoslav

     • Práve 8. 11. 2021 si pripomíname presne 100 rokov, čo nás opustil velikán slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav.

      Neodmysliteľnou súčasťou jeho zjavu je aj typická bodkovaná mašľa na krku, ktorú tak rád nosil. Preto si jeho pamiatku pripomíname práve tým - mnohí naši učitelia aj žiaci prišli dnes na počesť Hviezdoslava v bodkovanom.

       

      „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúci žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môžeme hovoriť, že žil...“

       

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     • V piatok 5. 11. 2021 nás študenti našej školy reprezentovali vo fyzikálnej súťaži s názvom Fyzikálny náboj. Konkurencia v rámci celého Slovenska bola silná.

      Dva naše tímy, nás ale vzorne reprezentovali a zabojovali:

      • v kategórii seniori sa umiestnili na 21. miesto zo 40,
      • v kategórii juniori sa umiestnili na 32. miesto zo 46.

      Seniorský tím: Michal Almáši (3.C), Lucia Ploščicová (4.AA), Ivan Rusinko (3.B), Samuel Slosiarik (4.B), Simona Žáková (1.SB).

      Juniorský tím: Júlia Chovanová (2.C), Jakub Lukáč (2.C), Ľubor Pačaj (2.C), Veronika Hluchá (1.AA), Katarína Schultzová (1.AA).

      Študentom blahoželáme a ďakujeme!