• ONLINE Deň otvorených dverí
     • ONLINE Deň otvorených dverí

     • 13. 11. 2021 sa uskutočnil  online deň otvorených dverí.  Po otvoreni a príhovore riaditeľa školy, bolo možné sa pripojiť do týchto miestností na skúšobné testy:

      • Slovenský jazyk - testy bilingválne štúdium
      • Slovenský jazyk - testy klasické štúdium
      • Matematika - testy bilingválne štúdium
      • Matematika - testy klasické štúdium
      • Anglický jazyk GPM - Test (bilingválna sekcia)

      Diskusiu a predstavenie školy si online návštevníci mohli zrealizovať v rámci tímov - Spoznaj našu školu:

      • Španielsky jazyk na GPM
      • Anglický jazyk na GPM
      • Prírodovedné predmety na GPM
      • ONLINE otázky pre vedenie školy

      Ďakujeme všetkým záujemcom o účasť a pre ostaných, ktorí by sa s nami chceli stretnúť dávame do pozornosti stránku venovanú záujemcom o štúdium na našom gymnáziu.

    • DofE Day
     • DofE Day

     • 1.10. 2021 sa na našej škole uskutočnil DofE Day, počas ktorého sme o programe a možnosťami zapojenia sa informovali prvé a druhé ročníky. Naše tri účastníčky (ambasádor-ka Nela Alezárova a absolventky bronzovej úrovne - Veronika Dlugošová a Laura Genčúrová) sa nemalou mierou podieľali na úspešnosti tohto dňa, keďže viacero študentov prejavilo o DofE záujem. 

      27.10. 2021  sa nám podarilo zorganizovať prvé orientačné stretnutie, kde sme si okrem iného, vysvetlili ako si zadávať ciele. 

      Ak túžiš zmeniť niečo vo svojom živote a okolí, tento program je určite pre Teba!

      Vieš sa ešte zapojiť do 31.10. 2021 na www.zapojsa.dofe.sk.

      Tešíme sa na Teba ;)

    • Halloween Party
     • Halloween Party

     • 25.10. sa všetky prvácke a druhácke triedy zapojili do osláv sviatku Halloween. K jedinečnej atmosfére prispela nápaditá výzdoba tried, úžasné kostýmy žiakov ako aj zábavné kvízy a hry. Svoju tvorivosť mohli naši študenti prejaviť aj pri vyrezávaní tekvíc. Ďakujeme všetkým študentom aj pedagógom, boli ste fantastickí!

      Have an awesome autumn, an outstanding October, and most of all, a Happy Halloween!

    • IMATRIKULÁCIA 2021
     • IMATRIKULÁCIA 2021

     • Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila Imatrikulácia pre prvákov.

      Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny žiaci druhého ročníka – dôstojníci armády GPM vo vojenskom oblečení postavili do pozoru všetkých prvákov – budúcich vojakov armády GPM.

      Generálny veliteľ GPM v podaní Mgr. Milana Marinčáka so svojimi zástupkyňami RNDr. Zuzanou Furárovou a Mgr. Zuzanou Krajcárovou pozorne dohliadali na plnenie úloh prvákov, ktoré museli splniť podľa pokynov vyšších dôstojníkov armády GPM.

      Prváci – budúci vojaci armády GPM sa nedali zahanbiť a zodpovedne úlohy splnili.

      Generálne vedenie GPM potvrdilo splnenie úloh a súhlasilo s prijatím do stavu študentského.

      Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať dekrét, ARMY štítok, malá sladkosť, ako zdroj energie na plnenie každodenných úloh a od vedenia reflexný pásik, aby ich bolo vždy a všade dobre vidieť.

      Vitajte prváci – vojaci GPM, ste naši!

    • Regióny Španielska a Mexiko
     • Regióny Španielska a Mexiko

     • Po ročnej prestávke sa do programu Dní španielskej kultúry vrátilo obľúbené podujatie s názvom Regióny Španielska a Mexiko. Žiaci našej školy mali vo štvrtok 7. 10. 2021 možnosť spoznať 3 španielske regióny (Kantábriu, Andalúziu a Kanárske ostrovy) a Mexiko prostredníctvom žiackych prezentácií a, predovšetkým, kulinárskych špecialít. Chodby nášho gymnázia sa rozvoňali španielskou tortillou, tuniakovými empanadas, kukuricou a sladkými „sobaos pasiegos“.

      Pozvanie na toto podujatie prijali prednosta Okresného úradu Košice, Martin Seman, a vedúca odboru školstva Okresného úradu Košice, Oľga Pivarníková.

    • Astroshow
     • Astroshow

     • Žiaci prvých a druhých ročníkov sa 7. 10. 2021 mohli zúčastniť programu Astroshow, ktorý je hradený z grantov Americkej ambasády. Hosťami dnešného predpoludnia boli  prednosta Okresného úradu Košice - Martin Seman a vedúca odboru školstva Okresného úradu Košice - Oľga Pivarníková.

      Návštevou v mobilnom planetáriu sa študenti pútavou formou oboznámili s históriou a súčasnosťou v oblasti vesmírneho výskumu. Zároveň sa im predstavili aj vízie do budúcnosti, napr. osídľovanie Mesiaca a podobne.

      Vesmír mohli spoznávať aj vo virtuálnych okuliaroch. Prezreli si planéty Slnečnej sústavy, boli na prehliadke Medzinárodnej vesmírnej stanice, ba dokonca mohli vystúpiť do voľného vesmíru. Zážitok, na ktorý sa bude spomínať.

    • LA VIDA
     • LA VIDA

     • Dni španielskej kultúry pokračovali v stredu 6. októbra 20201 besedou našich študentov so zástupcom honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mariom Herrerom Ramírezom. Besedy sa v kmeňových učebniach zúčastnili žiaci III. SA (3. hodina) a III. SB (4. hodina).

      Témou besedy bol život v hispánskych a latinskoamerických krajinách, čo malou študentov veľmi pozitívnu odozvu. Na mnohé podnety diplomata vedeli pohotovo a fundovane reagovať, svojimi vedomosťami ho chvíľami milo prekvapili. Spoločná vyučovacia hodina ubehla veľmi rýchlo, ale príjemná atmosféra z nej sa, veríme, preniesla aj do ďalších dní.

    • Debata s technickým poradcom pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva
     • Debata s technickým poradcom pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva

     • V rámci Dní španielskej kultúry navštívil naše gymnázium technický poradca pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva na Slovensku, pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

      Pri tejto príležitosti sa v utorok 5. októbra uskutočnila beseda so študentami piateho ročníka slovensko – španielskej bilingválnej sekcie. Hlavnou témou besedy bola možnosť získania štipendií a štúdium na vysokých školách v Španielsku.

      Poukázal predovšetkým na dôležitosť maturitnej skúšky v španielskom jazyku a význam titulu Bachiller pre budúcnosť našich žiakov po ukončení stredoškolského štúdia. Beseda mala u našich študentov pozitívnu odozvu.