• Logo študentskej firmy AVANZA
     • Študentská firma Avanza v obchodnom registri

     • Dňa 8. marca 2021 bola študentská firma Avanza, ktorá vznikla v školskom roku 2020/21 na našej škole v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie, zapísaná do simulovaného obchodného registra v rámci neziskovej organizácie JA Slovensko.

      Študentská firma sa už teraz môže naplno venovať realizácii svojho podnikateľského plánu, ktorý bol pripravovaný a schválnený na ustanovujúcom valnom zhromaždení akcionárov 29. januára 2021.

      Študentskú firmu môžete taktiež sledovať na sociálnych sieťach, kde sa ako prví dozviete aktuálne informácie Instagram-e, Facebook-u

      Vasilišinová Laura,
      viceprezidentka ľudských zdrojov
      študentskej firmy AVANZA

     • Masterclasses 2021

     • V dňoch 4 .- 5. 3. 2021 sa naši žiaci Ľudmila Uramová z III.C, Lucia Ploščicová z III.AA a Peter Dubecký z IV.B zúčastnili medzinárodného vedeckého podujatia Masterclasses 2021.

      Nasledovné texty sú ich vyjadrením a zhodnotením akcie:

      „Mne osobne sa to veľmi páčilo a som veľmi rada, že som mala príležitosť zistiť a vyskúšať ako v CERNe analyzujú zozbierané dáta. Veľmi sa mi páčilo aj ako nám fyzici všetko vysvetľovali, odpovedali na naše otázky... bolo to príjemné prostredie. Zároveň ma tieto dve stretnutia utvrdili v názore, aká je fyzika zaujímavá veda.“

      „Prvá prednáška bola o časticiach, išli sme cez teoretické základy, ale aj nové veci. Niečo som si zopakovala, ale naučila som sa veľa nového. Druhá aj tretia prednáška boli o Cerne; napr. o vytváraní malých čiernych dier. O tejto téme som veľa nevedela, preto pre mňa boli nové informácie veľmi zaujímavé. Tento zážitok bol pre mňa veľmi prínosný a som rada, že som sa mohla zúčastniť.“

      „Počas prvého dňa sme si vypočuli dve prednášky, ktoré nás zasvätili do sveta elementárnych častíc a predstavili nám CERN a jeho urýchľovače. Tretiu prednášku viedol popularizátor vedy Samuel Kováčik, ktorý je známy zo svojich podcastov, videí a vystupovania na podujatiach ako Vedátor.

      Druhý deň sme mali na pláne praktické cvičenie v programe Hypatia. V priradených dátach sa nachádzalo päťdesiat zaznamenaných zrážok dvoch protónov. V časticiach, ktoré detektor zaznamenal, sme potom hľadali stopy špecifických častíc. Tie nás niekedy doviedli aj k samotnému Higgsovmu bozónu, ktorý bol v CERNe objavený.

      Nakoniec prišla medzinárodná časť, kde sme sa na spoločnom meetingu stretli so všetkými účastníkmi, ktorí pochádzali z Talianska a USA a vyhodnotili sme všetky dáta dokopy. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto podujatia, aj keď tento rok iba takto virtuálne. Z Masterclasses som si odniesol veľké množstvo vedomostí a motivácie.“


      text a foto: Ľ.Uramová, L.Ploščicová a P.Dubecký

    • Výsledky školského kola SOČ 2020/2021
     • Výsledky školského kola SOČ 2020/2021

     • S radosťou sa chceme pochváliť, že aj napriek ťažkej momentálnej situácii sa mnohí z našich študentov (39) rozhodli pracovať nad rámec svojich povinností a zapojili sa do školského kola SOČ. Rozhodovanie bolo náročné, pretože práce mali veľmi dobrú úroveň a radi by sme ocenili všetky. To, ako to dopadlo, môžete vidieť v priloženom zozname. Študenti, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v každej kategórii (spolu je ich 19), postupujú do krajského kola. Veríme, že budú úspešní. Držme im teda palce!

       

      01 – Problematika voľného času

      1. miesto – Richard Varga, III.C
      2. miesto – Michaela Kovaľová, III.SA
      3. miesto – Katarína Kraková, III.SB

      02 – Matematika, fyzika

      1. miesto – Ema Galdunová, III.SB
      2. miesto – Barbora Čemanová, III.SB
      3. miesto – Lucia Ploščicová, III.AA

      03 – Chémia, potravinárstvo

      1. miesto – Tamara Botová + Martina Hrabovská, III.AA
      2. miesto – Andrea Rosa, III.SA

      04 – Biológia

      1. miesto – Michaela Moravská, III.AA
      2. miesto – neudelené
      3. miesto – Yelizaveta Ostrovska + Matej Petrunčík, III.B

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto – neudelené
      2. miesto – Ľudmila Uramová, III.C

      06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto – Michaela Malegová, III.SB
      2. miesto – Terézia Jeníková, III.C
      3. miesto – Emma Horňáková, III.AA

      08 – Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

      1. miesto – neudelené
      2. miesto – Sára Palečková, III.SB

      13 – História, filozofia, právne vedy

      1. miesto – Lea Machová, III.SA
      2. miesto – Sara Domonkošová, III.AA

      15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto – Daniel Dzurík, III.B
      2. miesto – Nina Zuzana Marhefková, III.SA

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto – Zuzana Madarasová, III.AA
      2. miesto – Tamara Gregová, III.SA
      3. miesto – Tímea Ježová, III.SB

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto – Rebeka Andrášová, III.AA
      2. miesto – Barbora Gbúrová, III.SB
      3. miesto – Daniela Hudáková, III.B
    • Venujte 2% z dane
     • Venujte 2% z dane

     • Milí rodičia, absolventi, priatelia školy!

      Využite Vaše právo poukázať (1%), 2%, (3%) dane občianskemu združeniu AURaP pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice.