• SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE V KOŠICIACH na GPM
     • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE V KOŠICIACH na GPM

     • Jedinečná možnosť pre tých, čo ovládajú španielský jazyk!

      Urob si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. V tomto školskom roku ponúkame nasledujúce termíny a úrovne:

      21. máj 2021 úrovne A1, A2/B1 (pre žiakov do 18 rokov)

      22. máj 2021 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Tento rok Cervantesom Institút ponúka pre študentov španielskej bilingválnej sekcie 50% zľavu pre uvedené termíny. Pre získanie zľavy, je potrebné nahlásiť svoj záujem na torokovaespanol@gmail.com do 8.3.2021.

      Následne je potrebné sa registrovať a uhradiť poplatok (do 17.3.2021).

      Bližšie informácie nájdete tu alebo kontaktuje pani profesorku Törökovú.

    • TEATRO EN LÍNEA - ONLINE DIVADLO
     • TEATRO EN LÍNEA - ONLINE DIVADLO

     • TEATRO EN LÍNEA

      Este aňo nos hemos dado cuenta de que muchas de las actividades que hacemos en el instituto, por ejemplo el taller de teatro, es posible realizarlas en línea. Nosotros, los miembros del taller de teatro, hemos aprendido cómo expresarnos online. Probablemente os preguntáis: ¿cómo es posible?

      Todo empezó en noviembre, cuando de nuevo tuvimos que quedarnos en casa por la pandemia mundial. Aprendimos a experimentar el arte del teatro desde casa. Cada ensayo era especial: hacíamos ejercicios de pronunciación, trabajábamos la respiración, incluyendo el movimiento corporal, entre muchas otras cosas. Un día muy especial fue el 8 de febrero, en el que entrevistamos al seňor Jesús Martínez Carazo.  El es el autor una de las obras en las que trabajamos. Nos contó sus experiencias de vida, también observó con gran interés nuestra interpretación de su propia obra “Lejos de Broadway” en vivo.

      Esperamos presentar pronto una obra presencial en nuestro querido instituto. Os mandamos saludos desde casa
      Vuestros compaňeros David, Laura y Lívia
      ¡Ánimaos chicos!

      ONLINE DIVADLO
      Tento rok sme si uvedomili, že mnoho aktivít, ktoré robíme na škole,ako napríklad španielské divadlo, je možné realizovať online. My, členovia divadelného krúžku, sme sa naučili hrať divadelné hry online. Pravdepodobne sa teraz pýtate, ako  je to možné?

      Všetko sa začalo v novembri, kedy sme opäť museli ostať doma kvôli svetovej pandémii. Vyskúšali sme si divadelné umenie z domu. Každá naša skúška bola niečim špeciálna. Precvičovali sme si výslovnosť, pracovali sme na dýchaní, ktoré zahrňovalo aj pohyb tela a pod. Jedným špeciálnym dňom bol 8. február, kedy sme mali možnosť spojiť sa online s pánom Jesúsom Carazom. Tento autor napísal jedno z diel, s ktorým sme usilovne pracovali. Porozprával nám o svojom živote, taktiež sme mu predviedli časť z jeho diela s názvom “Lejos de Broadway” (ďaleko od Broadwaya).

      Dúfame,že čoskoro budeme môcť odprezentovať aspoň jedno z diel prezenčne na našom gýmnáziu. Pozdravujeme Vás všetkých z domu.
      Vaši spolužiaci David, Laura a Lívia

    • Poď a Recykluj
     • Poď a Recykluj

     • Milí žiaci,
      rada by som vám predstavila iniciatívu Poď a Recykluj, za ktorým stojí i jeden z našich žiakov.

      Čo to je?

      • Je to projekt zameraný na eko témy – recyklácia, zero waste, upcycling.. Prednášať prídu rozliční lektori a zaujímavé osobnosti z EKO sveta na Slovensku.

      Kto príde?

      • napr. bezobalový obchod Košická špajza, pre nás všetkých známy Kosit, Marek Brinzík alebo..

      Kedy a ako dlho to bude?

      • Stále v STREDU o 17:00 na Zoome, približne na 60 - 90 minút – od 17.2. do 24.3. s tým, že stretnutí bude 6 a budú sa striedať témy recyklácia a zerowaste.
      • Na každé stretnutie príde iný lektor. Všetkých stretnutí sa zúčastniť nemusíš!

      Kým začneme ?

      • Ako prvá príde pani Slávka Brzová, ktorá pracuje v Kosite.

      Čo dostanem ?  

      • Okrem hŕby nových vedomostí a zaujímavých príbehov lektorov bude možnosť na každom našom stretnutí vyhrať knihu na eko tému, napríklad:  Šesť stupňov: Posledné varovanie alebo Domácnosť bez odpadu.
      • Taktiež po absolvovaní projektu dostaneš Youthpass – diplom, ktorý Ti vie okrem iného veľmi pomôcť pri výbere na VŠ.

      Čo pre to musím urobiť ?

      • Zaregistrovať sa na tento link - https://bit.ly/3aMiFdf. Potom dostaneš potvrdzovací mail s ďalším postupom!

      Kto každý sa môže zúčastniť?

      • Je jedno, či si prvák alebo maturant! Dôležitá je chuť prísť. Lektori sú takí zaujímaví, že svojuu účasť rozhodne nebudeš ľutovať.
      • Zúčastniť sa môžu i tvoji kamaráti z iných škôl, ale pre žiakov našej školy bude možnosť v projekte pokračovať i na ďalších stretnutiach v apríli a máji. Podľa situácie budú prezenčné/dištančné.

      Mgr. Martina Didnianská

    • LOGO IUVENTA
     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Srdečná gratulácia patrí našim žiačkam Barbore Madarasovej z I.SA a Alexandre Hudákovej z II.AA za úspešnú reprezentáciu našej školy v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v on-line priestore 10. 2. 2021.

      V silnej konkurencii dievčatá získali nasledovné obsadenie:

      • Barbora Madarasová - 1. miesto v kategórii 2A,
      • Alexandra Hudáková - 3. miesto v kategórii 2C1

      Ešte raz im gratulujeme a Barborke držíme palce na celoslovenskom kole.

      Mgr. Viera Kišeľáková, PK CJ

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 8. februára 2021 sa online formou  uskutočnilo krajské kolo Olympiády v  španielskom jazyku. Sme radi, že sú naši študenti stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli skutočne pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Všetkým ďakujeme a víťazom držíme palce v celoslovenskom kole!

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória A
      1. miesto – Veronika Dlugošová III.AA
      2. miesto – Daniel Šenkovič II.C

      Kategória B
      1. miesto – Matúš Popovič II.AA
      3. miesto – Martina Mihaľová III.B

      Kategória C
      2. miesto – Barbora Majláthová IV.B

      Kategória D
      1. miesto – Sebastián Kurila IV.SB
      2. miesto – Barbora Čemanová III.SB

      Výhercom blahoželáme a ocenenia odovzdáme po príchode do školy!

      Mgr. Tomáš Chromčo

     • Ponuka

     • Na základe Rozhodnutia č. 03/2021 zo dňa 29. 01. 2021 o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu v súlade s § 3 ods. 3 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, Vám ponúkame k bezodplatnému prevodu hnuteľný majetok štátu v správe Gymnázia, Park mládeže 5, Košice:

      - školské lavice (klasik č. 6)

      -školské stoličky (klasik č. 6).

      Podľa § 8f ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. prebytočný hnuteľný majetok štátu môže nadobudnúť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

      V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte :

      • Gymnáziu, Park mládeže 5, 04001, Košice
      • office@gpm.sk
      • Tel. kontakt: 055/6335470,  0915929737

      Termín uzávierky: 11. 02. 2021

      Mgr. Milan Marinčák
      riaditeľ školy

    • Valné zhromaždenie
     • Valné zhromaždenie

     • Študentská firma AVANZA a jej akcionári sa stretli na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. januára 2021 o 17.00 hod. online, prostredníctvom programu Microsoft Teams.

      Vznik študentskej firmy Avanza sa realizuje na škole v rámci krúžku na základe pravidiel, ktoré sú nastavené programom Aplikovanej ekonómie od neziskovej organizácie JA Slovensko.