• Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať a vysloviť spokojnosť a hrdosť nad Vaším zvládnutím doterajšieho náročného online vyučovania.

      Zároveň mi dovoľte, aby som Vám všetkým v súčasnej „rúškovej, odstupovej, dezinfekčnej...“ situácii úprimne od srdca zaželal príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV, pevné zdravie, šťastie, lásku a porozumenie v „nekoronovom“ NOVOM ROKU.

      Mgr. Milan Marinčák
      riaditeľ školy

      P.S. Prajem pozitívne nasledujúce dni s negatívnymi testami.

    • VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU
     • VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU

     • PODMIENKY SÚŤAŽE

      Žrebovania sa môže zúčastniť:

      1. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý sa dňa 12. 12. 2020 zaregistruje počas Dňa otvorených dverí na stránke školy Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach (www.gpm.sk) a odpovie na zadanú otázku.
      2. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý v termíne od 5. 12. do 11. 12. 2020 OSOBNE navštívi školu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

      Žrebovanie výhercu sa uskutoční 12. 12. 2020 o 12.00 počas online Dňa otvorených dverí.

    • Olympiáda z francúzskeho jazyka
     • Olympiáda z francúzskeho jazyka

     • Napriek súčasnej (neveselej) situácii dostali naši študenti francúzštiny možnosť otestovať si svuoje vedomosti a zručnosti na školskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka. Súťaž bola obohatená o účasť našej francúzskej študentky Armelle Vidalie z III.B, ktorá doplnila slovenskú časť odbornej komisie. Študenti tak mali možnosť preveriť sa v reálnej komunikácii s rodeným hovoriacim a s potešením konštatujeme, že by sa vo Francúzsku nestratili.

      Po absolvovaní písomnej a ústnej časti sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:

      Kategória 2A:

      1. miesto - Michaela Moravská III.AA (76,5 b.)
      2. miesto - Sebastián Luczy III.SB (75,5 b.)
      3. miesto - Jakub Vizner III.AA (57 b.)
      4. miesto - Šimon Munka III.AA (46,5 b.)

      Kategória 2B:

      1. miesto - Katarína Lencsesová IV.B. (62,5 b.)

      Všetkým účastníkom ďakujeme za vynaložené úsilie a predvedené výkony a víťazkám želáme veľa šťastia v krajskom kole.

      Za PK cudzie jazyky: Mako-Martonová

    • A sú stále lepší!
     • A sú stále lepší!

     • Súťaž v písaní esejí English Essay Competition nám ukázala, ako naši študenti napredujú v kritickom myslení a angličtine. Je príjemné konštatovať, že z roka na rok sú práce kvalitnejšie a je ťažšie vybrať najlepších.

      Tento rok sú to:


      Kategória Juniors:

      1. miesto Liliana Almašiová, III.SA  
      2. miesto Tamara Gregová, III.SA
      3. miesto Veronika Šmajdová, I.B

      Kategória Seniors:

      1. miesto Alexander Kundrát, IV.AA
      2. miesto Natália Szarková, IV.AA
      3. miesto Michaela Meňhértová, III.AA

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Miroslav Kočis

    • Deň vďakyvzdania na GPM
     • Deň vďakyvzdania na GPM

     • Pred rokom sme vytvorili na našej škole novú tradíciu vyjadrovania vďaky pri príležitosti amerického sviatku Vďakyvzdania. Aj tento rok sme si pripomenuli jeho históriu a súťažili vedomostným kvízom ale aj porozprávali sa o tom, za čo sme tento rok vďační.

      Naši študenti 1. a 2. ročníkov boli aj kreatívni a zapojili sa do súťaže o najlepšie video, prezentáciu a esej. 

      Výhercovia v kategórii Thanksgiving video sú:

      1. Sarah Szilágyiová - 2.B
      2. Barbora Beneová - 2.B
      3. Diana Slavkovská - 2.SA

      Thanksgiving prezentácia:

      1. Sofia Kastély - 1.B
      2. Adam Budzak - 2.SB
      3. Kamila Krankilová - 2.SA

      Thanksgiving esej:

      1. Nina Straková - 2.C

      Výhercom srdečne blahoželáme a ceny a diplomy odovzdáme pri príchode do školy!

      (SO)

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Čas školských kôl olympiád sa pomaly napĺňa. Aj v online priestore našej školy je v posledných dňoch veľmi rušno. V stredu 2. 12. 2020 sa ako ďalšia v poradí konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa na nej 21 študentov. Sme veľmi radi, že ani v tomto pandemickom čase nestrácajú chuť a motiváciu súťažiť v tom, v čom sú dobrí. Bol to podnetný a obohacujúci deň, z ktorého vzišli nasledujúci víťazi:

      kategória A

      1. miesto - Sebastián Kurila, IV. SB
      2. miesto - Michaela Bohušová, IV. AA
      3. miesto - Barbora Gbúrová, III. SB

      kategória B

      1. miesto - Nina Straková - II. C
      2. miesto - Želmíra Jakubocová - I. AA
      3. miesto - Viktória Boháčová, II. B

      Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom gratulujeme. Veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole.

      Mgr. Martina Šoltýsová

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Školské kolo 2020-21

      Dňa 25.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala, samozrejme,  on-line formou (ako písomná, tak aj ústna skúška), čo bola nová skúsenosť nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Avšak, na základe výbornej spolupráce sme to spoločne všetci zvládli, myslím si, na jednotku.

      Všetkým študentom chceme poďakovať nielen za samotnú účasť, ale aj za výkony, ktoré sa snažili v tento deň podať čo najlepšie ako vedeli, a to aj napriek tomu, že do ústneho kola mohli postúpiť len tí, ktorí získali najväčší počet bodov. V samotnej ústnej časti sme mali veľkú konkurenciu a bolo vidieť aj nemalú trému na obrazovke, ale študenti naozaj bojovali o víťazstvo s napätím všetkých svojich síl.

      Avšak, víťazom, ktorý bude reprezentovať našu školu na vyššom kole sa môže stať iba jeden. Pozrite si výsledkovú listinu v jednotlivých kategóriách:

      Kategória 2A (mladšie ročníky)                       

      1. miesto            Barbora Madarasová  I.SA
      2. miesto            Maroš Cibuľa  II.SA
      3. miesto            Karolína Volková III.SB

      Kategória 2B (staršie ročníky)

      1. miesto                        Richard Rzepiel  IV.B
      2. miesto            Aleš Šust IV.B
      3. miesto            Jasmin Linhardtová IV.SB

      Kategória 2C1 (bilingválne anglické štúdium)

      1. miesto           Alexandra Hudáková  II.AA
      2. miesto           Eva Hopferová IV.AA
      3. miesto           Olivia Šoffa  I.AA

      Na všetkých vyššie menovaných študentov čaká vo chvíli, keď sa dostaneme všetci späť do školy diplom a drobné ocenenie.

      Za PK CJ: Kišeľáková, Janovská, Fedorková

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU


     • Dňa 1. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v  španielskom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a  pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v Krajskom kole!

      Výsledky za jednotlivé kategórie:

      Kategória A

      1. miesto – Veronika Dlugošová, III.AA
      2. miesto – Daniel Šenkovič, II.C
      3. miesto – Lea Spišiaková, II.C

      Kategória B

      1. miesto – Matúš Popovič, II.AA
      2. miesto – Martina Mihaľová, III.B
      3. miesto – Daniela Hudáková, III.B

      Kategória C

      1. miesto – Barbora Majláthová, IV.B

      Kategória D

      1. miesto – Sebastián Kurila, IV.SB
      2. miesto – Barbora Čemanová, III.SB
      3. miesto - Sofia Schlosárová, V.SA

      Výhercom blahoželáme a ocenenia odovzdáme po príchode do školy!

      (CH)