• Výsledky volieb

     • Výsledky volieb do Rady školy za zákonných zástupcov pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice

      1.    Ing. Daniel Jendrichovský
      2.    JUDr. Martin Balčík  
      3.    Ing. Zlata Jašková
      4.    Ing. Zuzana Kalináčová  
      5.    Mgr. Peter Jeník

      Za členov rady školy za zákonných zástupcov boli vo voľbách tajným hlasovaním zvolení prví traja kandidáti. Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.

      Vedenie školy

     • Voľby do Rady školy za rodičov pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice

     • Zoznam kandidátov za rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice:
      1. JUDr. Martin Balčík (II. B)
      2. Ing. Zlata Jašková (II. SB)
      3. Ing. Daniel Jendrichovský (I. SA a V. SA)
      4. Mgr. Peter Jeník (III. C)
      5. Ing. Zuzana Kalináčová (II. B)

      Dňa 12. októbra 2020 (pondelok) sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú voľby prebiehať v čase od 7:30 do 17:00 vo vestibule školy (trakt A), kde budú k dispozícii volebné lístky, prezenčná listina a volebná urna.

      Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov uvedených na volebnom lístku. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet, alebo nižší počet kandidátov. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas.

      Členmi rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov o zvolení za člena RŠ za rodičov rozhodne žreb.
      V prípade, že dňa 12. októbra 2020 bude voličov menej ako polovica, opakované voľby bez nutnosti nadpolovičnej väčšiny sa budú konať dňa 13. októbra 2020 (utorok) za rovnakých podmienok.
       

      Vedenie školy

    • Významné ocenenie bývalej pani riaditeľky Aleny Bobákovej
     • Významné ocenenie bývalej pani riaditeľky Aleny Bobákovej

     • Na slávnostnom otvorení tohtoročných Dní španielskej kultúry počas podujatia Košická La Rambla, ktoré sa tentokrát kvôli epidemiologickým opatreniam konalo priamo v našej škole,   pán veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku D. Luis Belzuz de los Rios odovzdal bývalej pani riaditeľke nášho gymnázia Alene Bobákovej vzácne ocenenie.


      Vzhľadom na jej mnohé zásluhy si z rúk pána veľvyslanca prevzala Kríž Rádu za občianske zásluhy, ktorý jej udelil kráľ Španielska Don Filip VI., a tým ju uvádza do Rádu za občianske zásluhy, ktorý je v gescii Ministerstva zahraničných vecí Španielska.

      Na tomto mimoriadne slávnostnom a emotívnom stretnutí, ktoré svojím kultúrnym programom obohatili aj naši žiaci, sa zúčastnili aj primátor mesta Jaroslav Polaček, viceprimátorka Lucia Gurbáľová, prednosta Okresného úradu v Košiciach Jozef Lazár, technický poradca pre vzdelávanie na španielskom  veľvyslanectve v Bratislave Rubén López Pérez, vedúci odboru školstva Okresného úradu Jozef Javorka, zástupca honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva v SR Mario Herrera Ramírez a súčasné vedenie školy.

      Pán primátor mesta Jaroslav Polaček odovzdal pani Alene Bobákovej poďakovanie za pätnásťročnú prácu na poste riaditeľky školy.

      Našej bývalej pani riaditeľke, ktorá je autorkou myšlienky Dní španielskej kultúry v Košiciach, z celého srdca blahoželáme. Organizovaním pätnástich ročníkov tohto podujatia obohatila spoločenský a kultúrny život nielen našej školy, ale aj celého mesta. Jej ocenenie je ocenením nás všetkých a napĺňa nás hrdosťou na to, čo sme spoločne pod jej záštitou za všetky tie roky dokázali.

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Stihli sme to! Dňa 9. 10. sa uskutočnila „imatrikulácia“ pre prvákov. Hneď pri vstupe do školy sa im pripomenula táto udalosť plagátom  s veľkým  nápisom IMATRIKULÁCIA a priloženými pravidlami cestnej premávky, ktoré ich majú previezť úskaliami študentského života na Parku.

      Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny prebehol slávnostný ceremoniál prijatia prvákov. Každú triedu navštívilo vedenie školy – Mgr. Milan Marinčák, RNDr. Zuzana Furárová, Mgr. Zuzana Krajcárová – v sprievode žiakov v dobovom oblečení. Prváci po odpovedaní na „záludné“ otázky prešli pasovaním do stavu študentského. Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať odznak GPM, pasovací dekrét a koronazošit. Už ste naši!

    • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM
     • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM

     • Dni španielskej kultúry pokračovali vo štvrtok 8. októbra 2020 besedou našich študentov so zástupcom honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mariom Herrerom Ramírezom. Na besede v zasadačke našej školy sa kvôli epidemiologickým opatreniam mohol zúčastniť len užší výber z radov našich študentov. Išlo o štvrtákov z bilingválnych španielsko-slovenských tried, ktorí pána Ramíreza spočiatku pozorne počúvali a neskôr mu kládli otázky, ktoré z debaty logicky vyplynuli.

      Témou besedy bol život v hispánskych a latinskoamerických krajinách, čo malo u študentov veľmi pozitívnu odozvu. Na mnohé podnety diplomata vedeli pohotovo a fundovane reagovať, svojimi vedomosťami ho chvíľami milo prekvapili. Boli medzi nimi aj takí, ktorí už majú za sebou veľkú osobnú skúsenosť so životom v Španielsku alebo iných španielsky hovoriacich krajinách, preto bola diskusia s nimi jednoduchšia a bezprostrednejšia.

      Spoločná hodinka ubehla veľmi rýchlo, ale príjemná atmosféra z nej sa, veríme, preniesla aj do ďalších minút dňa tých, ktorí sa na besede zúčastnili. Dúfame, že keď pominie pandemická doba, budeme môcť zorganizovať aj iné podobné diskusie s väčším množstvom študentov aj učiteľov našej školy.

      Foto: Michaela Zajacová; (SL)

    • Košická La Rambla prvýkrát priamo na pôde GPM
     • Košická La Rambla prvýkrát priamo na pôde GPM

     • Aj keď sme sa v tomto ročníku DŠK museli vzdať niektorých tradičných podujatí,  našu milovanú La Ramblu sme si nenechali ujsť. Rozhodli sme sa ju zorganizovať v obmedzenom režime - každá z tried si vo svojej vlastnej triede pripravila tému a program, ktorý predviedla vzácnym hosťom a zároveň zaznamenala na videozáznam. A tak sa triedy zmenili na kasíno, wellness, mobilnú odberovú jednotku. V niektorých sa dalo absolvovať španielsku omšu, svadbu či módnu prehliadku, vrátiť do rozprávok či do čias Nežnej revolúcie.


      Jednotlivé videá následne budú prístupné na webovej stránke školy a tak naše živé sochy môžu vidieť aj žiaci iných tried, rodičia, kamaráti a aj verejnosť.


      A ktorí vzácni hostia nás tento rok poctili svojou prítomnosťou? Boli to veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku D. Luis Belzuz de los Rios, primátor mesta Jaroslav Polaček, viceprimátorka Lucia Gurbáľová, prednosta Okresného úradu v Košiciach Jozef Lazár, technický poradca pre vzdelávanie na španielskom  veľvyslanectve v Bratislave Rubén López Pérez, vedúci odboru školstva Okresného úradu Jozef Javorka i zástupca honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva v SR Mario Herrera Ramírez. Po triedach ich sprevádzali  pán riaditeľ školy Milan Marinčák, zástupkyne riaditeľa Zuzana Furárová a Zuzana Krajcárová a naše farby ešte stále háji aj bývalá pani riaditeľka Alena Bobáková.
       

     • Fotografická súťaž

     • Po minuloročnom úspešnom 1. ročníku fotografickej súťaže „Bol som v Španielsku“ sa v rámci Dní španielskej kultúry uskutočnil 2. ročník tejto súťaže s rovnomenným názvom. Mohli sa do nej zapojiť žiaci, ktorí navštívili Španielsko alebo inú hispánsku krajinu a z jej návštevy si priniesli vlastné fotografie, ktoré mohli posielať do troch kategórií: pamiatky, príroda a momentky.  Súťaž sa opäť stretla s veľkým záujmom našich študentov.

      Dňa 5.10.2020 sa v zasadačke našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie. Päťčlenná komisia vybrala najpútavejšie fotografie v každej kategórii. Autori víťazných fotografií si z rúk pána riaditeľa školy Milana Marinčáka a vedúceho odboru školstva pána Jozefa Javorku prevzali diplomy a zaujímavé finančné odmeny. Slávnostnú atmosféru spríjemnila svojim vystúpením školská kapela.

      Víťazné fotografie už zdobia chodby našej školy a dúfame, že o rok k nim budeme môcť pridať ďalšie skvelé kúsky zachytávajúce zážitky našich žiakov.

       

      Ocenení žiaci:

      Kategória Pamiatky:

      1. Miesto: Emma Viznerová IV.SA „ Mezquita-Catedral de Córdoba“
      2. Miesto: Katarína Koťová I.SA „Granada“
      3. Miesto: Barbora Madarasová I.SA „Bludisko“

       

      Kategória Momentky:

      1. Miesto: Ema Capková IV.SA „Druhý domov“
      2. Miesto: Ema Capková IV.SA „ Hurikán v Barcelone“
      3. Miesto: Maxina Isabel Lučkanič I.SA „Alicante“

       

      Kategória Príroda:

      1. miesto: Júlia Koncová IV.SA „Vista del jardín botánico, Blanes.“

      (AD)

     • Bol som v Španielsku

     • Dňa 5. 10. 2020 sa na našej škole v rámci Dní španielskej kultúry uskutočnila vernisáž fotografickej súťaže pod názvom Bol som v Španielsku.

      Do súťaže sa mohli zapojiť študenti, ktorí strávili dlhšie či kratšie obdobie v Španielsku a svoje stretnutie s touto nádhernou krajinou zvečnili na fotografiách.

      Po minuloročnom prvom ročníku, pri zrode ktorého stála vtedajšia pani riaditeľka Alena Bobáková a  ktorý sa u našich študentov stretol s veľkým záujmom, bolo tento rok do súťaže prihlásených 26 fotografií. Z nich napokon porota vybrala tie najlepšie v kategóriách Momentka, Príroda a Architektúra.

      Víťazi si prevzali hodnotné ceny z rúk pána riaditeľa Mgr. Milana Marinčáka a zástupcu odboru školstva Okresného úradu Košice pána Jozefa Javorku a ich práce, tak ako tie minuloročné, zdobia priestory našej školy.

      (SK)

     • Ocenenie pre naše študentky

     • Naše dve “Dofáčky” Veronika Dlugošová ( 3AA) a Laura Genčúrová (3B) boli včera slávnostne ocenené bronzovým certifikátom Ceny Vojvody z  Edinburgu riaditeľom programu Mariánom Zacharom a manažérom programu pre Východné Slovensko Jankom Smolkom. Cenu im odovzával pán riaditeľ Mgr. Milan Marinčák spolu s koordinátorkou programu pre našu školu Mgr.Jarmilou Šimonovou.

      Dievčatám srdečne blahoželáme a hor sa na striebro! ;)