• Zelený Andel 2020
     • Zelený Andel 2020

     • Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulty prírodných vied na Unverzite sv. Cyrila a metoda v Trnave doručila certifikát za účasť v súťaži „Zelený Andel 2020“ našim dvom študentkám Lívii Grešovej (III.C) a Viktórii Podolinskej (III.C) za účasť v súťaži o najlepšiu SOČ prácu v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia, v rámci ktorej prezentovali svoju prácu s názvom „Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica“.

      Certifikat_Gresova_Livia, Certifikat_Podolinska_Viktoria

    • Ocenenie našej študentky v debatnom turnaji
     • Ocenenie našej študentky v debatnom turnaji

     • V mesiaci máj sa konal online debatný turnaj. Naša debatná líderka Simona Kallová z III.SA na ňom obsadila 5. miesto v oceňovaní rečníkov na východe.

      Certifikat_Kallova_Simona

      Srdečne blahoželáme!

    • Ekomomická olympiáda - výsledky krajského kola
     • Ekomomická olympiáda - výsledky krajského kola

     • Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávánípartnerskými univerzitami a inštitúciami.

      Na našej škole sa jej zúčastňujú predovšetkým študenti III. ročníka. V školskom roku 2019/20 sa najúspešnejším riešiteľom stal Tomáš Nagy (III.B), ktorý obsadil 5. miesto v krajskom kole, ktoré sa konalo 27. februára 2020 a 25. mája bol škole doručený certifikát o umiestenení: Certifikát_Nagy.pdf.

      Pre všetkých, ktorých zaujíma ekonómia a budúci rok by sa chceli do tejto súťaže zapojiť alebo len sa dozvedieť o tejto oblasti viac dávame do pozornosti stránku  ekonomickej olympiády so študijnými textami: https://ekonomickaolympiada.sk/o-ekonomickej-olympiade/studium/

      Viac informácii a prihlásiť sa môžete aj elektronicky (Ing. Albín Sakal).

    • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ
     • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ

     • Študent nášho gymnázia Peter Dubecký z III.B postúpil do celoslovenského kola SOČ v odbore Matematika, fyzika a umiestnil sa na výbornom 4.mieste.

      Ako autora práce na tému: Hľadanie vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe ho organizátori Študentskej vedeckej konferencie oslovili, aby sa zapojil do konferencie. Za svoju prácu a jej prezentáciu na ŠVK dňa 13. 5. 2020 získal Peter Dubecký Cenu dekana PF UPJŠ.

      Certifikát Peter Dubecky.jpg

      K úspechu Petrovi srdečne blahoželáme!

    • Navštívil nás MINISTER ŠKOLSTVA
     • Navštívil nás MINISTER ŠKOLSTVA

     • 15. 5. 2020 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Spolu so svojim tímom si prezrel priestory našej školy a s riaditeľom ako aj zástupkyňami školy diskutoval o aktuálnych témach (maturitné skúšky a prijímacie konanie na stredné školy).

      Jeho prítomnosť nás veľmi potešila a dúfame, že nás znova navštívi.

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • S hrdosťou oznamujeme, že tri naše študentky uspeli v celoslovenskej súťaži Stredoškolská odborná činnosť pre školský rok 2019/2020. Podarilo sa im to aj napriek neľahkým podmienkam, v ktorých si svoje práce nemohli osobne obhájiť, keďže súťaž prebiehala dištančnou formou.

      1. Lívia Grešová (III.C) a Viktória Podolínska (III.C) – odbor č. 07 (Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) s prácou Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica.
      2. Katarína Janošková (III.SA) – odbor č. 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia) s prácou Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu.

      Z úspechu dievčat máme veľkú radosť a veríme, že bude pozitívnym príkladom aj motiváciou pre ďalších šikovných študentov, ktorých je v našej škole viac než dosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

      Srdečne gratulujeme!

    • Hodnotenie a klasifikácia žiakov maturitných ročníkov
     • Hodnotenie a klasifikácia žiakov maturitných ročníkov

     • ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV MATURITNÝCH ROČNÍKOV
      V 2. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

      Dňa 6. 4. 2020 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

      Následne dňa 23. 4. 2020 vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v snahe zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení žiakov maturitných ročníkov rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, pedagogická rada prijíma nasledujúce zásady hodnotenia:

      2020_05_ZÁSADY_HODNOTENIA_A_KLASIFIKÁCIE_MATURANTOV.pdf