• Učíme na diaľku

     • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

      https://www.ucimenadialku.sk/

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí študenti, rodičia a kolegovia, naša škola sa zapojila do projektu Gesto pre mesto.

      Radi by sme Vás poprosili o hlasovanie za náš projekt „Zelená strecha v parku“.Výherný bude projekt, ktorý získa najväčší počet hlasov. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. marca do 31. marca 2020.Hlasovať môže každý len raz, k hlasovaniu potrebujete vek 18 rokov a viac, overenie Vášho hlasu mobilným telefónom.

      Veríme, že do hlasovania sa zapoja nielen študenti školy, ale aj rodičia a verejnosť, ktorá chce podporiť tento projekt.

      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/7421

    • Oznam k prijímacím skúškam do bilingválnej sekcie
     • Oznam k prijímacím skúškam do bilingválnej sekcie

     • Vedenie Gymnázia, Park mládeže, Košice oznamuje záujemcom o štúdiu v bilingválnej sekcii, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa v plánovanom termíne (24. - 25. marec 2020) neuskutočnia. Nové termíny Vám budú oznámené.

      Ďakujeme za porozumenie. Vedenie GPM

      Košice, 13. marec 2020

     • Konzultácie

     • Dňa 14. marca 2020 (sobota) sa konzultácie neuskutočnia. Súčasne oznamujeme prihlaseným na Konzultácie z MAT a SJL, že sú do odvolania pozastavené.

      Košice, 13. marec 2020

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY - OZNAM

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 rušíme voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice v termíne 10. 3. 2020.

      Nový termín a miesto volieb vám budú oznámené.

    • Koronavírus 2019 (COVID – 19)
     • Koronavírus 2019 (COVID – 19)

     • Informácia v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019 (COVID – 19)

      Žiadame všetkých študentov, ktorí sa počas prázdnin zdržiavali mimo územia SR (alebo boli v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila z územia ohrozeného „koronavírusom“), aby to neodkladne oznámili triednym profesorom.

      Zároveň  žiadame študentov, aby sa po návrate z prázdnin do školy, vyhýbali podávaniu rúk a objímaniu sa.

      Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu, ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplta nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Vedenie GPM