• Školské kolo SOČ 2020
     • Školské kolo SOČ 2020

     • V stredu 26. 2. 2020 v našej škole prebehlo školské kolo 42. ročníka prestížnej súťaže SOČ. Prihlásilo sa do nej 40 žiakov s 35 prácami. Súťažili v štyroch komisiách. Celkovo sa súťažilo v 14 odboroch a výsledky sú nasledovné:

      Odbor 01 – Problematika voľného času

      1. miesto: Matúš Fábry a Richard Rzepiel, III.B
      2. miesto: Simona Minčičová, III.SB
      3. miesto: Alexandra Fekete, III.AA

      Odbor 02 – Matematika, fyzika

      1. miesto: Peter Dubecký, III.B
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Laura Alexandra Chomčová, III.SA

      Odbor 03 – Chémia

      1. miesto: Dávid Forgon, III.B
      2. miesto: Šimon Schwarc, III.B
      3. miesto: Radka Kotlárová a Simona Bosnyáková, III.C

      Odbor 04 – Biológia

      1. miesto: Patrícia Kopčová, III.B
      2. miesto: Michaela Bohušová, III.AA

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Lea Turčaníková, III.B
      2. miesto: Viktória Valková, III.B

      Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto: neudelené
      2. Rebecca Miadoková, III.SA

      Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C

      Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      1. miesto: Katarína Janošková, III.SA

      Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto: Ján Kapráľ, III.C

       

      Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Vanesa Sabolová, III.C

      Odbor 11 – Informatika

      1. miesto: Kristián Lengyel a Daniel Kuchár, III.C

      Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Natália Seligová, III.SA
      2. miesto: Simona Horňáková, III.C

      Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Cyntia Vargová, III.C
      2. miesto: Viktória Buchalová, III.AA
      3. miesto: Matej Hudák, III.C

      Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

      1. miesto: Klára Farkašovská, III.B
      2. miesto: Tamara Kovácsová, III.C
      3. miesto: Samuel Šelesták, III.AA

      Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Natália Čižmárová, III.SA
      2. miesto: Sebastián Dzuro, III.B
      3. miesto: Michaela Zajacová, III.SB

       

      Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za ich účasť a aktivitu a postupujúcim do vyššieho kola srdečne gratulujeme. Držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 20. 3. 2020. Z každého odboru postupujú prví dvaja umiestnení, takže nás bude reprezentovať celkovo 25 žiakov s 22 prácami. Tešíme sa na dobré správy.

     • Regionálne kolo v basketbale

     • Naše basketbalistky nás ani tento rok nesklamali. V regionálnom kole sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 7.4.2020 v Košiciach.

      Želáme im veľa športovèho šťastia, nech im to padá.

     • Školské kolo SOČ 2020

     • V stredu 26. 2. 2020 v našej škole prebehlo školské kolo 42. ročníka prestížnej súťaže SOČ. Prihlásilo sa do nej 40 žiakov s 35 prácami. Súťažili v štyroch komisiách. Celkovo sa súťažilo v 14 odboroch a výsledky sú nasledovné:

      Odbor 01 – Problematika voľného času

      1. miesto: Matúš Fábry a Richard Rzepiel, III.B
      2. miesto: Simona Minčičová, III.SB
      3. miesto: Alexandra Fekete, III.AA 

      Odbor 02 – Matematika, fyzika

      1. miesto: Peter Dubecký, III.B
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Laura Alexandra Chomčová, III.SA

      Odbor 03 – Chémia

      1. miesto: Dávid Forgon, III.B
      2. miesto: Šimon Schwarc, III.B
      3. miesto: Radka Kotlárová a Simona Bosnyáková, III.C

      Odbor 04 – Biológia

      1. miesto: Patrícia Kopčová, III.B
      2. miesto: Michaela Bohušová, III.AA

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Lea Turčaníková, III.B
      2. miesto: Viktória Valková, III.B

      Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto: neudelené
      2. Rebecca Miadoková, III.SA

      Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C

      Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      1. miesto: Katarína Janošková, III.SA

      Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto: Ján Kapráľ, III.C

      Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Vanesa Sabolová, III.C

      Odbor 11 – Informatika

      1. miesto: Kristián Lengyel a Daniel Kuchár, III.C

      Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Natália Seligová, III.SA
      2. miesto: Simona Horňáková, III.C

      Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Cyntia Vargová, III.C
      2. miesto: Viktória Buchalová, III.AA
      3. miesto: Matej Hudák, III.C

      Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

      1. miesto: Klára Farkašovská, III.B
      2. miesto: Tamara Kovácsová, III.C
      3. miesto: Samuel Šelesták, III.AA

      Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Natália Čižmárová, III.SA
      2. miesto: Sebastián Dzuro, III.B
      3. miesto: Michaela Zajacová, III.SB

      Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za ich účasť a aktivitu a postupujúcim do vyššieho kola srdečne gratulujeme. Držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 20. 3. 2020. Z každého odboru postupujú prví dvaja umiestnení, takže nás bude reprezentovať celkovo 25 žiakov s 22 prácami. Tešíme sa na dobré správy.

     • 1. východoslovenský regionálny turnaj SDL

     • V dňoch 14. a 15. februára Gymnázium, Park mládeže hostilo 1. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2019 - 2020. Naša škola mala na turnaji dva tímy a veľmi sa tešíme, že aj vo víťaznom tíme POŠPARK sme mali zastúpenie - Simonu Kallovú z III. SA (okrem nej tím tvoria Lucia Koľveková a Simona Vrbová). Blahoželáme všetkým trom - a teší nás, že práve tento tím sa predviedol na našej exhibičnej debate.

      Držíme palce počas nasledujúcich turnajov!

    • FESTIVAL DE TEATRO / DIVADELNÝ FESTIVAL
     • FESTIVAL DE TEATRO / DIVADELNÝ FESTIVAL

     • FESTIVAL DE TEATRO

      "El pasado jueves 13 y viernes 14 de febrero tuvo lugar el festival de teatro de las Secciones bilingües que se celebra cada año, este, en Nové Mesto nad vahóm. Los alumnos: Barbora Gburová, de IISB, Sebastián Kurila, de IIISB, Laura Chomcova, Natalia Cizmarova de IIISA, Livia, Sofia y Alexandra de IVSA y Peter Kuko de VSB hicieron un gran trabajo representando a la escuela. La obra elegida este año está basada en los romances medievales españoles; historias para enseñar valores y divertir al público a través del teatro, por lo que no era fácil recordar los textos. Además de representar la obra, tuvimos la oportunidad de compartir estos días con alumnos de otras secciones. ¡Esperamos que el próximo año el show continúe!"

       

      DIVADELNÝ FESTIVAL

      „Minulý štvrtok 13. februára a piatok 14. februára sa v Novom Meste nad Váhom, tak ako každý rok, konal dvojjazyčný divadelný festival španielskych bilingválnych sekcií. Študenti: Barbora Gbúrová z IISB, Sebastián Kurila, z IIISB, Laura Chomčova, Natália Čizmárová z IIISA, Livia, Sofia a Alexandra z IVSA a Peter Kuko z VSB odviedli skvelú prácu pri reprezentovaní školy. Divadelná hra, ktorú sme si tento rok vybrali je založená na španielskych stredovekých románoch, príbehoch, ktoré poukazujú na  morálne hodnoty a slúžia aj na pobavenie verejnosti prostredníctvom divadla a nebolo vôbec ľahké zapamätať si texty. Okrem predstavenia hry, sme mali možnosť stráviť tieto dni so študentmi z iných sekcií. Dúfame, že show bude pokračovať budúci rok! “

      Fotografie nájdete tu.

    • 14. február 2020
     • 14. február 2020

     • Sviatok všetkých všetkých zamilovaných si pripomenuli aj žiaci na našej škole. Atmosféru zachytil svojím fotoaparátom Samuel Sabol. Ako to teda u nás vyzeralo v piatok 14. 2. 2020 si môžete pozrieť na fotografiách!

    • Innovation Camp
     • Innovation Camp

     • Košice 12. február 2020 Viete si predstaviť, akú veľkú uhlíkovú stopu zanechá za týždeň jedna firma? Alebo koľko kilogramov odpadu vyprodukuje? Predstavili si to stredoškoláci na národnom finále súťaže Innovation Camp medzinárodného projektu Aspire. Ich úlohou bolo vymyslieť, ako motivovať zamestnancov firmy, aby sa správali ekologickejšie.

      Za našu školu sa súťaže zúčastnili 5 študenti: Bianka Bálintová - III.SB, Daniel Kuchár - III.C, Peter Dubecký - III.B, Samuel Sabol - III.B, Lenka Marcinová III. SA. Všecti pracujú v študentskej firme - Ej Bysťu Ja Firma, ktorá v tomto školskom roku pôsobí na našej škole.

      https://www.firma.jaslovensko.sk/aspire-ic/

      Junior Achievement spolu s AT&T podporujú kreativitu a cieľavedomosť u žiakov po celom Slovensku. Každý rok pri tvorbe zadania na túto súťaž berieme do úvahy aktuálne témy, ktorým sa naša spoločnosť venuje. Vždy ma však prekvapí nadhľad a znalosť mladých ľudí, ktorí prídu s kreatívnymi a zaujímavými riešeniami na spoločenské problémy. Som veľmi rada, že táto spolupráca podporuje kreativitu a činnosť všetkých mladých na Slovensku.“, povedala Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko. Súčasne dodala, že súťaž Innovation Camp vspolupráci s AT&T Aspireje pre študentov skvelá príležitosť na lepšie pochopenie toho, aké problémy rieši medzinárodná firma.

      Výsledky súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire nájdete aj na stránke https://www.firma.jaslovensko.sk/aspire-ic/.

      Ďalšie fotografie je možné nájsť na stránke tu.

    • Naša Lucka na Majstrovstvách Slovenska v Aerobicu
     • Naša Lucka na Majstrovstvách Slovenska v Aerobicu

     • Po postupe z regionálneho, následne z krajského kola Lucka Reisová (III.B) reprezentovala GPM aj košický kraj na Majstrovstvách SVK v Trenčíne 10. februára 2020.

      Po piatich náročných hodinovkách - 1. Basic aerobik, 2. Piloxing, 3. Salsation, 4. Zumba, 5. Yoga Aysii sa síce neumiestnila na stupňoch víťazov, ale podala pekný výkon a bojovala ako levica. Podľa záznamov SAŠŠ sa všetkých kôl zúčastnilo 510 súťažiacich na celom Slovensku v drvivej väčšine aktívnych aerobičiek a aerobikov.

      Ďakujeme Lucke za vzornú reprezentáciu GPM.

    • Pretek v slalome
     • Pretek v slalome

     • Na lyžiarskom kurze konaného 10.02.2020 v Tatranskej Lomnici sa konal pretek v slalome začiatočníkov aj pokročilých.

      Výsledky u začiatočníkov:

      1. miesto Matej Tomčo 1.AA
      2. miesto Júlia Michaliková 1.SA
      3. miesto Matej Bamburák 1.SA

      Výsledky u pokročilých dievčat:

      1. miesto Drábová Paula 1.SA
      2. miesto Daduľáková Kristína 1.SB
      3. miesto Gorecká Romana 1.SA

      Výsledky u chlapcov:

      1. miesto Takáč Juraj 1SB
      2. miesto Krajcar Matúš 1.AA
      3. miesto Lindvay Matej 1.SB

       

    • VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • 10. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Pozrite si výsledky za jednotlivé kategórie:

      Kategória A

      1. Rochová Adriána Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
      2. Ondriašová Júlia Gymnázium Park mládeže 5, Košice
      3. Poľáková Rita SSOŠ, Postupimská 37, Košice

      Kategória B

      1. Čiefová Klára Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

      2. Jakubová Lucia Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

      3. Sabol Samuel Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      Kategória C

      1. Mackovjaková Andrea Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

      2. Kubinová Paulína Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      3. Kušnierová Marianna Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      Kategória D

      1. Čižmárová Natália Gymnázium Park mládeže 5, Košice
      2. Kopkášová Jana Gymnázium Park mládeže 5, Košice

      30. ročník Olympiády v španielskom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční na základe Organizačného poriadku Olympiády v španielskom jazyku č. 2017-13229:7-10B0 s účinnosťou od 1. januára 2018 a v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.