• Ukončenie kurzu spoločenského tanca
     • Ukončenie kurzu spoločenského tanca

     • V pondelok 8. 4. 2019 po skončení vyučovania sa v zasadačke našej školy uskutočnila veľmi milá a príjemná udalosť. Študenti, ktorí dokončili kurz spoločenského tanca nám predviedli ukážky viacerých spoločenských tancov. Pred zástupcami vedenia školy, učiteľov a rodičov sa roztancovali dvojice v rytme valčíka, tanga, čardášu.....

      Kurz tanca aj celý program mal pod palcom p.Poprocký z Tanečnej školy Poprocký. Všetci zúčastnení ukázali, že sa naozaj naučili dobre tancovať. Program ukončila veselá polka.

      Text a foto:Z.Majerčáková.

     • ROTARY klub

     • Vo štvrtok 4. 4. 2019 nás opäť navštívili študenti, ktorí sú v Košiciach na výmennom študijnom pobyte z ROTARY klubu. Svojimi prezentáciami nás obohatili Finn z Austrálie, Lauren z Floridy a Joaquin z Argentíny. Veľmi pekne im týmto ďakujeme.

    • NAŠI ŽIACI ÚČASTNÍKMI SÚDNEHO SPORU!
     • NAŠI ŽIACI ÚČASTNÍKMI SÚDNEHO SPORU!

     • V súčastnej dobe považujeme schopnosť orientovať sa v právnej problematike za nesmierne dôležitú. Aj preto sa na našej škole snažíme poskytnúť žiakom čo najkomplexnejšie informácie z tejto oblasti nielen na hodinách občianskej náuky, ale aj prostredníctvom rôznorodých mimoškolských aktivít.

      Po besedách so sudkyňou, ktoré na našej škole organizujeme už niekoľko rokov a po návštevách reálnych súdnych pojednávaní sa tento týždeň študenti nášho Právnického krúžku stali už po piaty krát hlavnými aktérmi simulovaného súdneho pojednávania, ktoré sa dňa 4.4.2019 uskutočnilo na Okresnom súde  Košice II.

      V neľútostnom argumentačnom súboji si naši študenti overili svoje znalosti z oblasti práva a svoje argumentačné schopnosti pred  skúseným sudcom. Ich protivníkmi boli študenti z Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach a odmenou za ich odvahu, vynaložené úsilie a zodpovednú prípravu bolo získanie Certifikátu o absolvovaní Právnického vzdelávania od Právnickej fakulty UPJŠ.

    • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     • Úžasný štvornásobný strieborný úspech sa podaril našom recitátorom – Barbore Jarabákovej z II. SB, Danielovi Kuchárovi z II. C, Marianne Kušnierovej z III. C a Soni Juhásziovej z III. A.

      Začiatkom apríla nás všetci štyria reprezentovali v regionálnom kole 65. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Všetci štyria sa svorne umiestnili na 2. mieste a rovnako všetci štyria s návrhom na postup do krajského kola súťaže.

      SRDEĆNE BLAHOŽELÁME!!!

     • Krajské kolo florbalu dievčat

     • Naše florbalistky  v  tomto školskom roku mali krásnu šnúru športových úspechov. Cez regionálne kolo sa prebojovali na kraj, ktorý sa konal 2.4.2019,  kde obhájili tretie miesto. Tešíme sa tiež a  dievčatám maturantkám- Ungvolgyiová, Arkaiová 5SA, Krajčiová 4A, Moleková, Fedičová 5SB prajeme šťastnú ruku pri výbere otázok na maturitách.