• BUDAPEŠŤ – Maďarsko 17. – 24. 03. 2019 - 2. fáza

     • Strategické partnerstvá v sektore vzdelávania a odbornej prípravy, so súhlasom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej Agentúry pre program Erasmus+

      Logo_projektu_Erasmus_.jpg​​​​​​​

      Hostiteľskou školou bolo Maďarsko-španielske bilingválne gymnázium Kispesti Károlyi Mihály, Budapest 

      Projektu sa zúčastnili opäť žiaci druhého ročníka bilingválnej slovensko – španielskej sekcie, ktorých úlohou bola fotografická dokumentácia navštívených miest zameraných na vodné bohatstvo a kultúru krajiny. Žiaci svoje fotografie ukladajú na špeciálne vytvorený web, tzv. „Digitálna mapa“.

      Na projekte participovali  školy:

      IES San Roque, Badajoz – hlavný koordinátor projeketu

      Portugalské gymnázium Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covihla

      Dorozumievací a komunikačný jazyk:        španielsky jazyk

      V poradí 3. fáza cirkulácie projektu ERAZMUS + bude na jeseň 2019 v októbri, kedy naša škola pripraví bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého predstavíme prírodné bohatstvo východoslovenského regiónu.

      Koordinátor projektu:            PhDr. Pavol Andrejčák

      PG dozor so žiakmi:             RNDr. Alena Bobáková, Mgr. Tomáš Chromčo, Mgr. Iveta Nemcová

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 14. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci najmä spomedzi prvákov a druhákov predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      KONEČNÉ VÝSLEDKY:

      POÉZIA                                                                               

      1. miesto - Daniel Kuchár II. C                          
      2. miesto - Veronika Dlugošová I. AA               
      3. miesto - Ela Palaščáková I. SA                      

      PRÓZA

      1. miesto - Barbora Jarabáková II. SB
      2. miesto - Natália Krupárová I. SA
      3. miesto - Barbora Buchnerová II. SA

      V regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 3. apríla, nás budú reprezentovať Daniel Kuchár a Barbora Jarabáková a zároveň aj skúsené recitátorky Soňa Juhásziová a Marianna Kušnierová, ktoré si minuloročnými výkonmi vybojovali priamy postup.

      DRŽÍME PALCE!

     • XIII. ročník školského kola matematickej olympiády

     • V stredu 13. 3. 2019 na našej škole uskutočnil XIII. ročník školského kola matematickej olympiády v španielčine pre študentov bilingválnej sekcie na Slovensku.

      Táto súťaž sa koná každý rok. Školské kolo na jednotlivých bilingválnych sekciách, ktorých je spolu sedem na celom Slovensku je prvým v poradí. Traja najlepší z prvých miest, z každej školy postupujú do národného kola, a tento rok majú česť byť organizátorom práve naše Gymnázium v Košiciach. Bude sa konať 12 apríla, a našu školu a naše mesto navštívia osemnásti mladí študenti z ostatných škôl a tiež šiesti španielski učitelia.

      Na školské kolo sa prihlásilo 8 študentov - milovníkov matematiky:

      • Tomaš Hlucly  II.SA
      • Simona Kallová   II.SA
      • Oliver Pahulyi  II.SA
      • David Guman  II.SB
      • Sebastián Kurila II.SB
      • Nina Mravčáková III.SA
      • Jaroslav Pajkoš III.SA
      • Ema Ruñaninová III.SA

       

      Z nich sa umiesnili na:

      1. mieste: Sebastián Kurila II.SB
      2. mieste: Ema Ruňaninová III.SA
      3. mieste: Tomáš Hluchý  II.SA

      Hlavný organizátor profesor Eduardo a profesorka matematiky Margarita postupujúcim gratulujú a želajú im úspech na národnom kole.

    • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike
     • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike

     • Dňa 13.03.2019 sme sa zúčastnili na prednáške o jadrovej a subjadrovej fyzike, ktorá sa konala v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa napríklad o tom, že protóny nie sú elementárne častice, pretože sú zložené z ešte menších častíc – leptónov a kvarkov.

      Po obede sme sa venovali praktickej časti, v ktorej sme pozorovali zrážku 2 protónov v urýchľovači častíc v Cerne. Našou úlohou bolo nájsť mióny, fotóny, elektróny a nakoniec aj Higgsov bozón. Prednáška bola ukončená videohovorom priamo z Cernu.

      Akcia bola súčasťou medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“.

      M.Šuranová, L. Daniel-Szabóová, V. Krzáková, R. Helcmanovský.

     • Русское слово

     • 8. marca 2019 sa naši študenti zúčastnili súťaží - Ruské slovo v  prednese prózy, poézie a speve v ruskom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika  v Košiciach.

      Lucia Takáčová (III.A) obsadila 2. miesto v kategórii  „Próza – študenti stredných škôl“

      Daniel Kuchár  (II.C)  obsadil 2. miesto v kategórii „Poézia – študenti stredných škôl“

      Angelika Sofia Selepková vyhrala 1. cenu v kategórii „Sólový spev“ a postupuje do celoslovenského kola.

      Gratulujeme naším študentom k víťazstvám a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

      В Международный женский день 8 Марта, который широко празднуют в России, здесь в Кошице проходил областной тур конкурса Русское слово. Трое наших студентов приняли в нем участие и очень успешно!

      Ангелика София Селепкова (2.Б) выиграла первое место в категории «Сольное пение» и будет участвовать в республиканском конкурсе в апреле.  Луция Такачова (3.А) и Даниел Кухар (2.Б) заняли 2- е места в категориях «Проза» и «Поэзия» среди студентов средних школ.

      Мы гордимся нашими студентами и желаем им дальнейших успехов в школе и в жизни!

     • Basketbal - krajské kolo u nás

     • V školskom roku 2018/2019 naša škola organizuje basketbal dievčat stredných škôl regionálne aj krajské kolo / nič nové, pretože  už minimálne 5 rokov organizujeme tieto kolá/.

      Vyhlasovateľom je Okresný úrad Košice – odbor školstva. Regionálne kolo už prebehlo vo februári a naše reprezentantky postúpili z prvého miesta do krajského kola.

      6. 3. 2019 v stredu sa v INFINITI  ARÉNE  v Košiciach uskutoční  krajské kolo,  kde nebudú chýbať naše dievčatá. Majú ťažkú úlohu „obhájiť prvenstvo z minulého roku“. Podarí sa?

      Dievčatám prajeme veľa športových úspechov, nech im to padá.

      Príď aj ty povzbudiť, všetci ste vítaní!

     • Vyučovanie histórie

     • Vo februári roku 2019 sa stretli študenti našej školy s históriou trochu inak. Klasické vzdelávanie aspoň na jednu vyučovaciu hodinu vystriedala autentická ukážka minulosti v podaní nášho študenta Mateja Bakšiho z III.SA, ktorý dokázal na hodine dejepisu vykúzliť nefalšovanú atmosféru tridsaťročnej vojny.