• Správa

     • Dnes je pre nás výnimočný deň. Správna vec sa podarila.

      Dňa 30.01.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke tabuľku s upraveným počtom žiakov 1.ročníka pre budúci školský rok 2019/2020.

      Žiaci 9. ročníka ZŠ sa týmto môžu prihlásiť na štúdium na našej škole aj do

      4 - ročného študijného odboru 7902 J,

      kde v budúcom školskom roku 2019/2020 otvoríme 2 triedy po 30 žiakov,spolu 60 žiakov.

      Srdečne ďakujeme
      všetkým rodičom, žiakom, učiteľom našej školy, ale aj všetkým priaznivcom, ktorí nás v snahe o zachovanie uvedeného študijného odboru akýmkoľvek spôsobom podporovali a veríme, že tým prispeli k rozhodnutiu MŠVVaŠ SR zmeniť rozhodnutie KSK aj v náš prospech.

      S prianím všetkého dobrého

      RNDr. Alena Bobáková
      riaditeľka školy


      Pre záujemcov o štúdium na našej škole kliknite TU
      Prajeme Vám veľa úspechov pri správnom výbere strednej školy. 

     • Lyžiarsky kurz

     • 21.1. - 25.1. 2019 boli naši prváci a vybraní piataci na lyžiarskom kurze. Počasie nám výnimočne prialo. A všetci budeme spomínať

     • Basketbal dievčat – regionálne kolo

     • Zo 14 družstiev sme suverénne bez prehry obhájili 1. miesto a naše dievčatá postupujú do krajskej súťaže.

      Držíme prsty aj naďalej.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Prihláste sa do súťaže Matematický klokan u svojej učiteľky matematiky alebo v kabinete č. 213 do 6 februára 2019. Súťaž sa uskutoční 21. marca 2019. Podrobnejšie informácie o súťaži sa môžete dozvedieť aj na stránke Matematický klokan. Poplatok za účasť v súťaži je 4 € a je potrebné ho zaplatiť do 6. februára.

     • Odborná práca v angličtine? Áno!

     • Naši anglickí bilingválni druháci sa podujali vypracovať svoju prvú odbornú prácu v živote. Jej  základom boli diela z predmetu English and American Literature. Pri jej obhajobe však neboli len žiakmi, boli aj hosťami našej originálnej talkshow. Pred hodnotiacou komisiou preukázali kritické myslenie, inovatívnosť a stále sa zlepšujúcu angličtinu. Nebolo to len zážitkové vyučovanie, bol to proste zážitok.

      https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
      Mgr. Miroslav Kočiš

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 19. 1. 2019 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Potenciálni budúci  študenti si spolu s rodičmi mohli pozrieť krátky program a vypočuť si príhovor pani riaditeľky s najdôležitejšími informáciami týkajúcimi  sa štúdia. V učebniach boli pre nich pripravené simulované prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky. Návštevníci  si  mohli poobzerať jednotlivé učebne, porozprávať sa so španielskymi lektormi, učiteľmi i žiakmi, ktorí im ochotne poskytli odpovede na všetky ich otázky.

      Ďakujeme, že ste spolu s nami zažili slnečný, príjemný deň v našej škole. Želáme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch.

     • Krajské kolo v plávaní

     • 18.1.2019 v Šaci  na plavárni SOŠ  sa uskutočnilo  krajské kolo v plávaní,  ktoré organizuje RCM  Strojárenska 3. Naše plavkyne  SabolováGajdošová z 1SA brali len popredné miesta v disciplínach ako 200 metrov polohový pretek, 100 prsia, 50 metrov  voľný spôsob. Chlapci , Balog 4A, Kaid 4B, Molnár 5SA, Kapráľ 2C boli druhí najlepší v štafete 4x50vsp .  Róbert Kaid 4B  motýlik zaplával druhý najlepší čas a 50 vsp skončil na  3 mieste,  Molnár 5 SA na 4. mieste a Balog 4A  na 5. mieste. 

      Dúfame , že chlapci tak dobre preplávajú aj  maturitnou skúškou v máji. Držíme im palce.