• Po stopách Karpatských Nemcov

     • V stredu 24. 10. 2018 sa napriek vetru a dažďu (miestami aj snehu) vybralo 40 žiakov – nemčinárov po stopách Karpatských Nemcov – „Zipser Deutschen“– pôvodných nemeckých obyvateľov, ktorí osídľovali oblasť Spiša. Mnoho zaujímavých artefaktov na nás čakalo pri obhliadke Kežmarského hradu, no veľmi nás zaujala najmä Lyceálna knižnica, v ktorej sme videli mimoriadne vzácne knihy a dozvedeli sme sa niečo o živote študentov tunajšieho lýcea, medzi ktorými bol aj Pavol Országh Hviezdoslav.

     • Exkurzia

     • V stredu 17. 10. sa študenti 3.A triedy zúčastnili exkurzie v čističke odpadových vôd v Kokšov - Bakši. Po úvodnom oboznámení sa s miestnou arómou sa študenti oboznámili aj s celým areálom a aj s princípmi na ktorých čistička funguje. Prednáška zaujala celý kolektív a výsledkom toho bolo hrobové ticho pri slovách erudovaného majstra. Dozvedeli sa niekoľko zaujímavých a užitočných informácii a tak sa napokon rozpŕchli do svojich príbytkov s pocitmi krásne stráveného dopoludnia a s očakávaniami, kde povedie ich najbližšia poznávacia exkurzia.
      Celý kolektív 3.A túto exkurziu vrelo odporúča aj ostatným triedam.

      Jakub Nemčík

    • Spoznaj regióny Španielska a Mexika
     • Spoznaj regióny Španielska a Mexika

     • Dňa 5. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnili prezentácie španielskych a latinskoamerických regiónov. Študenti nášho gymnázia sa zhostili úlohy sprievodcov a svojim spolužiakom priblížili kultúru, históriu a gastronómiu regiónov Asturias, Andalúzie, Kastílie-León, Madridu a kultúru a gastronómiu Mexika. Vďaka zanietenej práci všetkých lektorov sa študenti bilingválnej sekcie naučili pripraviť niektoré z typických jedál španielskej a mexickej gastronómie. Areál školského dvora sa v piatok naplnil rozmanitými vôňami, smiechom, tancom, hudbou a hrami. Všetci študenti nášho gymnázia tak mali možnosť nasať autentickú atmosféru hispánskeho sveta. Fotografie

    • Košické „EL CLÁSICO“
     • Košické „EL CLÁSICO“

     • Futbalový turnaj o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstvao pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal,VIP, Španielski učitelia..) sa uskutočnil v Športovej hale SOŠ železničná, Palackého 14, Košice. Fotografie

    • Omša celebrovaná v španielčine
     • Omša celebrovaná v španielčine

     •      Kostol Ducha Svätého na Južnej triede bol miestom, kde sa dňa 3. októbra konala tradične svätá omša v španielskom jazyku, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou Dní španielskej kultúry. Svätú omšu celebroval brat Andrej Valent z Radu bosých Karmelitánov, ktorému ako miništrant vypomáhal Oliver Pahulyi z II.SA triedy.

           Nádherný duchovný zážitok obohatili  hudbou a spevom  Jozef Mikloš, Lea Cápová, Tamara Kriváková a Jakub Ṻberlauer. Naši študenti sa tiež aktívne zapájali čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov. Fotografie

    • La Rambla
     • La Rambla

     •      Začiatok októbra v Košiciach je už nerozlučne spätý s emblémovou akciou DŠK, a tou je naša milovaná La Rambla. Na Hlavnej ulici bolo rušno ako na pravej barcelonskej promenáde, po ktorej sme akciu pred trinástimi rokmi pomenovali. Apropo, trinástka! Priniesla nám trochu smoly, skúšala našu vytrvalosť aj odhodlanie, vyháňala nás z ulice do sucha a do tepla. Ale nezlomila nás ani chladom, ani dažďom, zostali sme až do konca, hoci pod dáždnikmi.

            Košická La Rambla bola napriek zlým poveternostným podmienkam vydarenou akciou. Viac ako 600 študentov v maskách a kostýmoch sa hmýrilo v útrobách samotného centra nášho mesta. Prišli ako rozprávkové či iné fantastické bytosti, u okoloidúcich vzbudzovali pobavenie aj strach. Nie jedno dieťa sa schovávalo za maminu sukňu a vytriešťalo ustráchané oči. Niet divu, veď pristátie mimozemšťanov na Hlavnej sa nedeje každý deň.

           Ako každý rok doteraz, aj v utorok 2. októbra 2018 sa na našu La Ramblu prišli okrem obyvateľov mesta pozrieť aj nami pozvaní hostia: zastupujúci primátor mesta Košice Martin Petruško, poradkyňa ministra vnútra pre vzdelávanie Soňa Hanzlovičová, prednosta OÚ Jozef Lazár, vedúci odboru školstva OÚ Jozef Javorka a zástupca španielskeho konzulátu v SR Mário Herrera Ramírez. Všetci menovaní sa spolu s našou pani riaditeľkou a jej zástupcami prešli po Hlavnej ulici, zastavili sa pri každej soche a so zaujatím aj pobavením reagovali na to, čo si naši študenti pripravili.

           Celé podujatie malo mať pôvodne veľké finále na pódiu pri Dolnej bráne, kde sa väčšina účinkujúcich a všetci hostia napokon aj stretli. Finále bolo z dôvodu neutíchajúceho dažďa skresané na minimum, ale aj tak stálo za to. Po krátkych, ale o to srdečnejších príhovoroch hostí sa na pódiu roztancovalo množstvo študentov a zopár učiteľov. Dancing in the rain... Úžasné! Zase raz sme na seba hrdí. A pani Trinástka nech si trhne nohou! Fotografie

    • Popoludnie so španielskou kultúrou
     • Popoludnie so španielskou kultúrou

     •      Úvodné podujatie 13. ročníka Dní španielskej kultúry sa nieslo najmä v znamení hudby a tanca. Žiaci, učitelia, rodičia a hostia našej školy si v priestoroch SOŠ automobilovej pozreli pestrý program, v ktorom zazneli španielske piesne v podaní školskej kapely aj sólistov. Zároveň však publikum videlo aj latinskoamerické tance či flamenco. Zazneli aj španielske básničky a ukážka z tvorby nášho úspešného divadelného súboru.

      V programe sme privítali aj hosťujúcich účinkujúcich – hispánsku kultúru si prišli svojím vystúpením uctiť členovia Dychového orchestra mladých, ktorý pôsobí pri ZUŠ Bernolákova, a svojimi choreografiami aj členky tanečného súboru ABC, rovnako pod krídlami ZUŠ Bernolákova.

      Všetkých divákov privítala a pozdravila naša pani riaditeľka, Alena Bobáková, ktorá zároveň otvorila 13. ročník DŠK. Podporiť nás prišli aj vzácni hostia v publiku – Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice, Marián Gaj, starosta mestskej časti Košice-Sever, ktorý nad celým podujatím prevzal záštitu, Jozef Javorka, vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice a ďalší zástupcovia Okresného úradu Košice.

      Účinkujúci aj diváci si toto popoludnie naozaj veľmi užili a na atmosféru, ktorá v sále vládla vo finále programu, budú určite všetci dlho spomínať. Fotografie

    • Otvorenie anglickej knižnice
     • Otvorenie anglickej knižnice

     • V stredu, 26. septembra, bola otvorená nová anglická knižnica, ktorá sa nachádza na druhom poschodí vedľa učebne č. 258. Všetci ste srdečne vítaní, aby ste si vybrali z knižných titulov ako je napríklad Krstný otec od Maria Puzza, Hra o tróny od G.R.R Martina, ale i klasiku Othello od Shakespeara. Vybratú knihu je potrebné po prečítaní vrátiť.

      On Wednesday, September 26, came the long awaited opening of the new English library located on the second floor next to the classroom 258. You are all welcome to come and choose from many interesting titles such as Godfather by Mario Puzzo, A Game of Thrones by G.R.R. Martin but also classics including Othello by Shakespeare. All you have to do is R&R; read and return.

    • Fyzikálna exkurzia
     • Fyzikálna exkurzia

     • V utorok 25.septembra 2018, sa žiaci II.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Vo vedecko-technickom centre si vyskúšali 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou, ktorá prezentuje základy vedy a techniky, mechaniku, magnetizmus  a zmyslové vnemy.

      Taktiež ich zaujali optické a akustické javy, zákonitosti a experimenty. Nadobudli veľa  nových poznatkov z oblasti fyziky a určite by si to prišli vyskúšať ešte raz.

      Text a foto: Š.Balážová