• Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“
     • Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“

     • 8.ročník celoškolskej súťaže „3P“ sa konal 21.3.2018. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov s  19 prácami. Súťažiacich pripravovali p. Majerčáková, p. Nemcová,  p. Čurková a jednou prácou prispela aj p. Šimková. 

      Oceňujeme, že sa do súťaže zapojili aj prváci a získali cenné skúsenosti. 

      Súťažiaci v dotazníku kladne hodnotili, že práce mali:

      -  dôležitý osvetový a informačný charakter

      - dozvedeli sa veľa poznatkov, ktoré im môžu pomôcť k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali lepšie

      - aby vnímali fyzikálne, chemické a biologické deje ako súčasť bežného života.

       

      K súťaži sa vyjadrovali veľmi kladne. Ocenili dobrú organizáciu, milú porotu, príjemnú atmosféru a možnosť zúčastniť sa hodnotenia. Súťaž bola pre nich inšpiratívna a boli by radi, keby sa podobné súťaže konali  z prírodovedných predmetov aj častejšie.

      Na hodnotení prác sa podieľali aj žiaci. Hodnotenie žiakov brala porota na vedomie.

       

      Výherná listina (umiestnenie):

      I.miesto:   Michal STRIČKO  III.A,  Má kyselina mliečna vplyv na svalovú hmotu? (p. Nemcová)

                       Natália ŽELEZNÍKOVÁ  III.SB,   Ako docieliť hypertrofiu svalovej hmoty (p. Nemcová)

      II. miesto: Jozef MIKLOŠ a Erik JAŠKO  IV.SB, Zvuk hudobných nástrojov (p. Čurková)

      III.miesto: Lesia SCHREIBEROVÁ III.SB,  Biotechnologický potenciál endofytických húb (p. Nemcová)

       

      Špeciálne ocenenia:

      Mariana KUŠNIEROVÁ   II.C,  Prvých 1000 minút v živote dieťaťa  (Význam pre celý ďalší život)                                                                    (p. Nemcová)

      Dávid FORGON  I.B,  Raketové motory  (Význam pre programy NASA a spoznávanie vesmíru) (p. Čurková)

      Zuzana HENNELOVÁ  II.B, Doba plastová  (Životné prostredie a budúcnosť našej planéty) (p. Čurková)

      Marek GAĽA a Viktor SLÁVIK  IV.SA,  Fonograf   (Prvé záznamy zvuku, vzťah fyzikálnych závislosti a techniky) (p. Čurková)

      Michal STRIČKO a Peter MAKLARY III.A,    Halogénderiváty  (Rub a líc chemických látok) (p. Čurková)

        

      Garantom prírodovednej súťaže „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková

       

    • Rotary klub
     • Rotary klub

     • 10. apríla navštívili našu školu dve študentky, Sara z Kolumbie a McCathney z Pensylvanie, aby nás informovali o výmennom študijnom programe, ktoré zastrešuje Rotary klub. Ich prezentácie a následné diskusie si naši študenti vypočuli v anglickom a španielskom jazyku.

    • Úspechy našej študentky
     • Úspechy našej študentky

     • Blahoželáme Angelike Sofii Selepkovej, študentke 1. C triedy k  vynikajúcemu  prvému miestu na krajskom aj celoslovenskom kole súťaže  Ruské slovo (marec 2018) v kategórii : solo spev.

      PK cudzích jazykov

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Aj v tomto školskom roku sme sa potešili veľkej a kvalitnej účasti našich žiakov v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy. Všetci účastníci urobili kus práce pri výbere, dramaturgii a napokon samotnom prednese svojich textov. Sme hrdí na všetkých účastníkov a tu sú mená víťazov jednotlivých kategórií:

       

       

       

      POÉZIA:

      1. miesto            Nina Lalkovičová, I. AA

      2. miesto            Dávid Popovič, I. SA

      3. miesto            Laura Fedičová IV. SB, Dávid Forgon, I. B

       

      PRÓZA:

      1. miesto            Daniel Kuchár, I. C

      2. miesto            Peter Kuko, III. SB

      3. miesto            Barbora Jarabáková, I. SB


                     

      Okrem víťazov Niny Lalkovičovej a Daniela Kuchára nás v regionálnom kole budú reprezentovať aj naše druháčky Soňa Juhásziová, Marianna Kušnierová a Jana Kopkášová, ktoré si vlaňajšou účasťou v krajskom kole zabezpečili priamy postup.

      PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA!!!

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • V utorok 20. 2. 2018 v našej škole prebehlo školské kolo prestížnej odbornej súťaže SOČ. Prihlásilo sa do nej 14 žiakov so svojimi prácami. Súťažili v dvoch komisiách, pričom jedna sa zameriavala na humanitné a druhá na prírodné vedy. Celkovo sa súťažilo v 8 odboroch a výsledky sú nasledovné:

       

       

      Odbor 01 – Problematika voľného času

      1. miesto: Viktória Divoková, III.C
      2. miesto: Filip Miroslav Kucka, III.SA
      3. miesto: Petra Mikulová, III.C

      Odbor 02 – Matematika, fyzika

      1. miesto: Miriam Šuranová, III.SB

      Odbor 04 – Biológia

      1. miesto: Lesia  Schreiberová, III.SB
      2. miesto: Natália  Železníková, III.SB

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Matej Bakši, II.SA

      Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto: Michal Stričko, III.A

      Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      1. miesto: Daniele Baraldi, III.SA

      Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

      1. miesto: Nina Majorošová, III.SA
      2. miesto: Adam Dvořák, III.SB

      Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Lea Zelizňáková, III.SA
      2. miesto: Gabriela Jobbágyová, III.A
      3. miesto: Viktória Horňáková, III.A

      Všetkým súťažiacim úprimne gratulujeme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 16. 3. 2018. Z každého odboru postupujú prví dvaja umiestnení, takže nás bude reprezentovať celkovo 12 žiakov. Tešíme sa na dobré správy.

    • KRAJSKÉ KOLO Olympiády zo SJL
     • KRAJSKÉ KOLO Olympiády zo SJL

     •  

      Úžasný výsledok sa podarilo dosiahnuť našim žiačkam, ktoré nás v silnej konkurencii žiakov z 27 škôl reprezentovali v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

       

      Alexandra Geročová zo IV. A obsadila krásne 3. miesto,

      Jessica Onuferová z II. B obsadila tiež skvelé 6. miesto.

       

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!