• THE WEEK OF ENGLISH CULTURE

     • Vo štvrtok 22.3.2018 sa uskutočnila záverečná exhibícia najlepších projektových prác, ktoré vytvorili študenti našej školy počas Týždňa anglickej kultúry.

      Učitelia anglického jazyka sa nakoniec rozhodli pre nasledovných víťazov:

      VIDEO PREZENTÁCIA
          1. miesto:    III.A Názov videa: How To Become A Canadian
          2. miesto:    III.A  Názov videa: ABC News
          3. miesto:    I.AA  Názov videa: Facts About England

      INDIVIDUÁLNE PREZENTÁCIE
          1. miesto:    IV.SA Názov prezentácie: New Zealand
          2. miesto:    II.B    Názov prezentácie: High Schools In The USA
          3. miesto:    II.SA  Názov prezentácie: The Battle Of Falkirk

      SKUPINOVÉ PREZENTÁCIE
          1. miesto:    II.B   Názov prezentácie: Normandy Landings
          2. miesto:    neudelené
          3. mies

      to:    neudelenéŽIVÉ SCÉNKY
          1. miesto:    I.C     Názov scénky: St Patrick´s Day
          2. miesto:    II.A    Názov scénky: Madam Tussoud´s Museum (USA)
          3. miesto:    I.AA   Názov scénky: English Tea

      Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za ich kreatívne nápady a tešíme sa na ďalší ročník Týždňa anglickej kultúry.

      PK cudzích jazykov

     • Ocenenie v španielskej olympiáde!

     • V dňoch 20 - 21. 3. 2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku. 3 miesto získala naša študetnka Adriana Schmotzerová!

      Blahoželáme k úspechu!

    • Úspech v geografickej súťaži
     • Úspech v geografickej súťaži

     • Dňa 12.3.2018 získala Vanesa Galčíková z 1.B triedy II. miesto v celoslovenskej súťaži Dobro-družná geografiaza prácu o kanadskom Vancouveri v kategórii 1. ročníkov štvorročných gymnázií (Téma podľa vlastného výberu). Aj ďalší dvaja študenti Bianka Goldiianová a Dávid Forgon, tiež z 1.B,sa zapojili do súťaže a získali diplomy za úspešnú účasť.

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Tatiana Fedorková.