•  


     Metropola východného Slovenska žije každoročne atmosférou výnimočnej akcie pod názvom Dni španielskej kultúry. Ich plánovanie, príprava a realizácia sa už tradične ponesie v réžii Gymnázia Park mládeže v Košiciach, ktoré sa pýši povestnou bilingválnou slovensko-španielskou sekciou. Idea zorganizovať Dni španielskej kultúry pochádza od súčasnej riaditeľky školy, RNDr. Aleny Bobákovej, a jej blízkych spolupracovníkov.

      

     Obsah Dní španielskej kultúry je každoročne veľmi pestrý a originálny. Nosnou akciou je tzv. La Rambla, t.j. známa barcelonská ulica umelcov “presťahovaná“ na pár hodín na Hlavnú ulicu v Košiciach. Centrum mesta je v tom čase zaplnené živými sochami, spevákmi, tanečníkmi, žonglérmi, mímami, klaunami, kúzelníkmi. A to všetko v podaní
     študentov spomínaného gymnázia, pre ktorých je tento deň už tradíciou a pripravujú sa naň s nadšením vždy od začiatku školského roka.

     Dôležité miesto tu však majú aj iné výnimočné akcie, ako napr. svätá omša v španielskom jazyku, ktorú riaditeľka gymnázia zorganizovala minulý rok vôbec prvykrát v dejinách Košíc.

     Je zjavné, že Dni španielskej kultúry v Košiciach nadobúdajú každým rokom širšie rozmery a stávajú sa skutočnou tradíciou. Riaditeľka Gymnázia Park mládeže vyjadruje presvedčenie, že ich úroveň bude už len rásť a postarajú sa o to práve študenti aj pracovníci školy.

      

     Tohtoročný program Dní španielskej kultúry bol bohatý na množstvo podujatí: 
     Pod záštitou Ivana Gašparoviča, prezidenta SR


     29. 9. 2011 (Štvrtok)
     14.00 - ZAČIATOK POKUSU O GUINNESSOV REKORD. Hráme bedminton 7 dní a 7 nocí (OC OPTIMA Košice) Pod záštitou Zdenka Trebuľu, predsedu KSK. Video - TV NAŠA


     2. 10. 2011 (Nedeľa)
     17:00 - POTULKY MESTOM KOŠICE odteraz aj po španielsky (Hlavná 10)
     Pod záštitou Ľubomíra Gregu, starostu MČ Staré mesto. Foto


     3. 10. 2011 (Pondelok)
     15.00 - KOŠICKÁ "LA RAMBLA" (Hlavná ulica). Atmosféru barcelonskej
     Hlavnej ulice, jej atrakcie a výnimočnosť prenesú do Košíc študenti
     španielskeho gymnázia. Pod záštitou Richarda Rašiho, primátora mesta
     Košice. Foto1
        Foto2  Video - TV NAŠA

     16:30 - PREKRAČOVANIE HORIZONTU - Vernisáž výstavy španielskeho
     maliara PABLA SYCETA (Vsl. galéria Košice) Pod záštitou Josého Ángela
     Lópeza Jorrína, španielskeho veľvyslanca v SR foto


     4. 10. 2011 (Utorok)
     16.30 - GALAVEČER GPM - Program k 20.výročiu vzniku školy (Štátne
     divadlo - historická budova) Pod záštitou Petra Bačkovského, prednostu
     Krajského školského úradu v Košiciach. foto

     Pri príležitosti 20. výročia školy si pozrite krátky film o nás. Réžia: Marko Procházka (študent našej školy) 

     18.00 - KRST BULLETINU O KOŠICIACH V ŠPANIELČINE foto


     5. 10. 2011 (Streda)

     8.00 - 15.00 ŠPORTOVÉ A SPOLOČENSKÉ SÚŤAŽE pre žiakov gymnázií
     (Gymnázium Park mládeže). Pod záštitou Mariána Gaja, starostu MČ Sever

     16.30 - SVÄTÁ OMŠA v španielčine (Dóm svätej Alžbety) foto

     6. 10. 2011 (Štvrtok)

     14.00 - UKONČENIE POKUSU O GUINNESSOV REKORD v hraní bedmintonu (OC OPTIMA Košice) 

     Primátor Košíc sa zapojil do pokusu o Guinnessov rekord

      

     Fotografie z pokusu o Guinnessov rekord v OC OPTIMA
      

     7. 10. 2011 (Piatok)
     19.00 - SALSA DICSO (španielske rytmy - Radoslav Kulka a Júlia Píštejová

     pod vedením DJ Josého Garciu (TAPAS BAR, Hlavná 90)


     8. 10. 2011 (Sobota)
     9.00 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (Gymnázium, Park mládeže)

     foto

      

      

      

      Deň otvorených dverí: 

     Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto mnoho inštitúcií organizuje pre verejnosť  “ dni otvorených dverí ” – DOD

     Aj naša škola, Gymnázium,  Park mládeže 5, v Košiciach, patrí medzi ne. Stalo sa pravidlom, že DOD je organizovaný vždy v sobotu, v dopoludňajších hodinách. Zúčastňuje sa ho väčšina pedagógov  a aj desiatky študentov. Takto môžu všetci návštevníci spoznať nielen priestory školy, ale zažiť aj atmosféru, ktorá vládne v našej škole denne počas bežných pracovných dní.

     Program na tento deň  je pripravovaný tak, aby oslovil najmä žiakov 8. a 9. roč. ZŠ a ich rodičov. Dá sa rozdeliť na tri časti:

     1. Stretnutie s vedením školy, na ktorom sú podané základné informácie o škole a tiež zodpovedané otázky prítomných rodičov a žiakov.

     2. Riešenie úloh z testov na prijímacích skúškach z predmetov  matematika, slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk, z predchádzajúceho školského roka. Po vyriešení testových úloh majú žiaci možnosť konfrontovať svoje výsledky so správnymi a oboznámiť sa s bodovým hodnotením. Úlohy, ktoré vyriešili nesprávne alebo riešiť nevedeli, môžu diskutovať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

     3. Prehliadka priestorov školy, odborných učební, kmeňových učební, návšteva internetovej kaviarne, sledovanie programu vnútorného televízneho okruhu alebo len posedávanie v kreslách na chodbe a diskutovanie s pedagógmi , či študentmi gymnázia.   

     Prvýkrát v školskom roku 2011/12 sa uskutočnil DOD 8. októbra. Celkove sa ho zúčastnilo 102 žiakov z väčšiny ZŠ v Košiciach, ale aj z okolia. Keď k tomuto číslu pripočítame aj počet zúčastnených rodičov, prípadne súrodencov, vychádza číslo, s ktorým môžeme byť spokojní.

     Ďalší DOD bude 19. januára 2012 a verím, že bude aspoň tak úspešný ako tento prvý. 

      

     foto

     Mgr. Viera Hronská

      

      

       BADMINTON MARATHON

     Miesto konania: pokus o rekord prebiehal v najväčšom obchodnom centre mesta Košice (cca 250 000 obyvateľov)  „OPTIMA“ za plnej prevádzky, za účasti širokej veľmi početnej verejnosti.

     Termín: začiatok pokusu o rekord bol 29.09.2011 o 14,00 hod., ukončenie bolo 06.10.2011 o 14,00 hod. 20sek.

     Cieľ pokusu:  dosiahnuť najdlhší čas v bedmintone v hraní dvojhry bez prestávky na jednom kurte podľa medzinárodných súťažných pravidiel bedmintonu.

     Výmena hráčov sa konala počas hry bez špeciálnej prestávky v pravidlami stanovenom časovom limite na výmenu strán hráčov  na kurte po odohratí setu.  

     Výsledok :  Pokus trval 168 hodín a 20 sekúnd.

     Zúčastnilo sa ho 434 hráčov, bolo odohratých 491 zápasov, 1073 setov, 38 198 bodov.

      

     V tomto roku oslavuje naša škola 20 výročie vzniku. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spropagovať školu, mesto ale aj štát pokusom o zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

     Zvolili sme športový pokus, aby sme hlavne mladých ľudí dostali od počítačov na športoviská. Pokus naša škola organizovala v rámci 6.ročníka Dni španielskej kultúry, nad ktorými mal záštitu prezident Slovenskej republiky. Záštitu nad samotným pokusom mal predseda Košického samostatného kraja. Pokus bol zároveň súčasťou  sprievodných  akcií Medzinárodného maratónu mieru (najstarší maratón v Európe). Začiatku a ukončenia pokusu o rekord sa zúčastnili ako hostia významní zástupcovia štátu, kraja a mesta, zástupcovia Slovenského zväzu bedmintonu, ako aj zástupcovia rôznych firiem a médií. (Počas priebehu pokusu boli hosťami aj veľvyslanec Španielskeho kráľovstva a veľvyslanec Kuby na Slovensku.)           

     Do pokusu sa zapojili študenti našej školy, študenti iných stredných a vysokých škôl ako aj profesionálni aktívni a rekreační hráči bedmintonu (reprezentanti, majstri republiky, rôzne celebrity..., posledným hráčom maratónu bol bývalý minister zdravotníctva Slovenskej republiky a súčasný primátor mesta Košice).

     Hralo sa na profesionálnom kurte zapožičanom SZBe (Slovenským zväzom bedmintonu). Úprava kurtu prebiehala počas výmeny strán hráčov po skončení setu. (Kurt nebolo potrebné žiadnym spôsobom upravovať, okrem zametania vypadávajúcich pierok z košíkov.)

     Postup organizovania hráčov:  Do pokusu o rekord sa mohli prihlásiť hráči na základe mediálnej kampane pred začiatkom rekordu prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne u organizátorov na našej škole, alebo cez poverené osoby na iných školách                a v bedmintonových kluboch. Rozpis hráčov a zápasov bol vytvorený pred začiatkom rekordu a bol zverejnený. Všetci hráči po príchode na zápas boli zapísaní do Evidencie hráčov, dostali balíček s upomienkovými predmetmi s reklamou pokusu o rekord a občerstvením a boli zapísaní do knihy záznamov na svoj zápas. Potom sa išli pripraviť do šatne a čakali na ukončenie predošlého zápasu. Pred svojím zápasom sa odfotili pred oficiálnou časomierou, odohrali zápas, po ktorom sa opäť odfotili pred časomierou. Podpísali zápis o zápase v knihe záznamov a prebrali „pamätný list“ o účasti na pokuse o Guinnessov rekord.

     Nerušený priebeh zo strany organizátora zabezpečovali non-stop – 2 pedagógovia  so 9-10 pomocníkmi v 4-8 hodinových službách.

     Niektorí hráči, ktorí hrali počas viacerých dní, sa zapísali do evidencie hráčov duplicitne. To spôsobilo, že počet zapojených hráčov do rekordu 434 je o 28 nižší ako poradové číslo 462 v „Evidencii hráčov“.  

     Občas sa stalo, že sa niektorí hráči napriek tomu, že už boli zapísaní v knihe záznamov na svoj zápas, zdržali v šatni, alebo mali chvíľkovú nevoľnosť a nestihli ukončenie predchádzajúceho zápasu. V takom prípade za nich nastúpila niektorá z náhradných dvojíc, ktoré boli vždy pripravené pri kurte pre prípad problému, aby sa pokus neprerušil.  Tým chceme zdôvodniť škrtanie a prepisovanie v knihe záznamov.      

     Vzhľadom na predošlý rekord, ktorý ste nám oznámili a ktorý vykonali dvaja hráči, predpokladáme a veríme,  že tento bude uznaný pre väčší počet hráčov.

     Našich 434 hráčov a my ako organizátori sme vynaložili veľké úsilie a nadšenie a urobili sme maximum pre to, aby sme splnili podmienky pre zápis rekordu do Guinnessovej knihy rekordov. Veľmi by sme si preto priali, aby sme uspeli vo Vami vykonanej kontrole a aby ste nám rekord v zatiaľ najdlhšej hre bedmintonu priznali.

      

     Primátor Košíc sa zapojil do pokusu o Guinnessov rekord

      

     Fotografie z pokusu o Guinnessov rekord v OC OPTIMA

      

      

      

       Košická "La Rambla" 

     3.10. 2011 (pondelok ) sa uskutočnil 6.ročník Košickej „ La Rambly “ pod záštitou  Richarda Rašiho, primátora mesta Košice.478 študentov nášho gymnázia spolu so svojimi triednymi učiteľmi prenieslo  atmosféru barcelónskej Hlavnej ulice na Hlavnú ulicu nášho mesta. Medzi 15.00 – 17.00 hodinou popoludní ste sa v meste mohli stretnúť s čertom, anjelom, mímom, čarodejnicami, letuškami, mušketierkami, indiánkami, 4 živlami prírody, pirátmi, Mickey Mousom, včelím úľom, teletubies či Egypťankami. Vašej pozornosti určite neunikli ani vodníci, ktorí si strážili svoje Košické vodstvo, Slovenská dedina, „Park“ s style birthday Party, farma, divožienky, Hawai, strašidelné postavičky alebo paleta krásnych farieb. Pre obyvateľov mesta a samozrejme pre tých najmenších boli pripravené rôzne aktivity ako maľovanie na tvár, Tatoo salón, Dreams and Teams – aktivity s deťmi, stánok červeného kríža – kde ste si mohli vyskúšať ako viete podať prvú pomoc a mnoho iných súťaží ako streľba na bránku, hod obručou na fľašu a mnoho iného.

     Fantáziu, tvorivosť a dôvtip s ktorou si naši študenti pripravovali svoje nádherné kostýmy mohli oceniť všetci okoloidúci.  Výsledky ich práce ocenila a zhodnotila aj delegácia, ktorá prešla mestom a ktorá mala tiež za úlohu vybrať najkrajšiu tohtoročnú živú sochu či súsošie.

     Tvorilo ju vedenie našej školy RNDr. Alena Bobáková, RNDr. Zuzana Furárová, Mgr. Milan Marinčák, ale aj Naši vážení hostia José Ángel López Jorrin- veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, Luis Pardiňas Béjar – pridelenec španielskej vlády pre vzdelávanie v Slovenskej republike, David Pavlovich Escalona – veľvyslanec Kuby na Slovensku, MUDr. Richard Raši – primátor mesta Košice, Mgr. Peter Bačkovský – prednosta KŠÚ, Marián Gáj – starosta mestskej časti Košice – Sever a nechýbali ani učitelia našej školy.

      Na záver ešte jedno poďakovanie:

     Jedno veľké ĎAKUJEM všetkým študentom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a realizácii tejto akcie, ich rodičom v ktorých mali veľkú podporu a samozrejme aj triednym učiteľom ktorí pomohli zabezpečiť hladký priebeh tejto akcie.

     Foto1   Foto2  Video - TV NAŠA

     RNDR. Františka Tarabčáková

      

      GALAVEČER  GYMNÁZIA

     Výnimočné dni si určujeme sami. Ale sú aj také, ktoré nám pripomína kalendár. A v našom školskom kalendári je jeseň 2011 zapísaná tučnými písmenami - naše gymnázium oslávilo 20 rokov! V krásnom prostredí Štátneho divadla v Košiciach sme si 4. októbra dopriali narodeninový darček v podobe veľkého galaprogramu.

     Veľmi nás teší, že pozvanie na túto slávnosť prijali aj vzácni hostia. Prišiel medzi nás veľvyslanec španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike, jeho excelencia  José Ángel López Jorrin, pridelenec pre vzdelávanie Španielskeho kráľovstva na Slovensku Luis Pardiňas Béjar,  viceprimátorka mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová a prednosta Krajského školského úradu Mgr. Peter Bačkovský.Všetci menovaní v priebehu večera postupne vystúpili na pódium, aby sa s nami podelili o svoje dojmy zo zážitkov z celého týždňa Dní španielskej kultúry a aby gymnáziu zaželali úspech aj do ďalších rokov.

     Riaditeľka školy, RNDr. Alena Bobáková, predstúpila pred plné hľadisko, aby hrdými a zároveň dojemnými slovami vzdala hold všetkým tým, ktorí stáli pri zrode školy a všetkým tým, ktorí pracujú či študujú na jej palube v súčasnosti. Zároveň slávnostnú príležitosť využila na to, aby udelila čestné ocenenia vybraným učiteľom a jednému študentovi školy.

     Samotný program bol veľmi pestrý a mal vysokú úroveň. Začal sa hymnou našej školy, ktorú nám prišiel zaspievať jej autor, náš bývalý študent Vlado Železňák. Navyše, svojím krásnym spevom nás poctila ďalšia z našich bývalých študentov - v súčasnosti operná speváčka, sólistka operného súboru Štátneho divadla v Košiciach, Lucia Knoteková.

      Celý zvyšok programu už však bol len a len v réžii súčasných študentov a učiteľov. V priebehu celého večera sme hosťom predstavili naše gymnázium kúsok po kúsku. Postupne sme zložili celú skladačku plnú lásky k vzdelaniu, k umeniu a vzájomného priateľstva. Naši študenti sa na pódiu predviedli ako profesionálni umelci – spievali, hrali, tancovali. Bolo ich dohromady 80 a ich nadšenie a radosť boli viditeľné až do poslednej minúty. Mozaika vystúpení pozostávala zo scénických tancov, rock and rollu, orientálnych aj slovenských ľudových melódií. Študenti bilingválnej sekcie potešili španielsky hovoriacich hostí piesňami a tancami temperamentného juhu a Latinskej Ameriky. Súčasťou programu boli aj prezentácie o škole a krátky študentský film o živote v nej. Film bol vyrobený špeciálne pre túto príležitosť a bol dielom oceneného študenta Marka Procházku. Noblesnú a zároveň bezprostrednú atmosféru večera umocnilo aj takmer profesionálne moderovanie programu v podaní študentov Igora Michalčíka a Viktórie Čisárikovej.

     Záverečné finále bolo euforické a dojemné. Hostia v hľadisku stáli a tlieskali všetkým účinkujúcim, ktorí sa zhromaždili na javisku, aby spoločne zaspievali posledný refrén emotívnej piesne. V tej chvíli sme boli všetci hrdí na to, že sa učíme alebo učíme práve na tejto škole. Celý program bol dielom našich študentov a učiteľov. Ešte dlho budeme spomínať na to, ako nám na pokožke hrali zimomriavky vzrušenia a šťastia. Veríme, že to zažijeme aj pri ďalšom jubileu.

      

      

     Zoznam žiakov, ktorí účinkovali v programe GALAVEČERA:

     Michal Demjan, Ján Baláž, Radovan Tomčo, Petra Parnayová, Michaela Hudačková, Daniel Dubinský, Filip Dančanin, Samuel Balázs, Eva Mária Mráziková, Marianna Pjechová, Dávid Bobb, Dagmar Čuňová, Michal Šimaľ, Tomáš Kosť, Mirka Koľveková, Gita Mižičová, Terézia Papierníková, Marcel Vološin, Ema Kerekešová, Viktória Čisáriková, Dávid Malecký, Richard Helcman, Nguyen Thi Thanh Binh, Alexandra Dupláková, Petra Kleinová, Romana Kachničová, Gabriela Eliášová, Veronika Mikulášiková, Lenka Mokányová, Jana Ujjobbágyová, Júlia Šušnyáková, Ivana Gavalcová, Lenka Kleinová, Táňa Andrašková, Katarína Ďuríková,, Michala Gašparíková, Zuzana Kandríková, Dymytrina Kožejová, Katarína Magočová, Katarína Bernátová, Igor Michalčík, Michal Mako, Dávid Gabera, Slávka Štibraná, Barbara Tóthová, Zuzana Papalová, Alexandra Daniššová, Júlia Pištejová, Bianka Terneiová, Marko Procházka, Michaela Gregušová, Silvia Caisová, Veronika Petrášová, Petra Mitróová, Nikola Zinková, Michaela Nemečková, Jana Tóthová, Katarína Kalmárová, Mária Demečková, Edita Hilgártová, Miroslava Jacková, Aneta Šimičeková, Iveta Ondová, Petra Cibuľová, Natália Marusinová, Lucia Rusinková, Adriana Slivková, Ozimaničová, Butkovská, Urbánová, Cifrová, Forgáčová, Štítová, Výrosteková, Ivanišová, Oľha Shtefan, Horňáková, Žuková, Grejtáková

     foto

     Organizačné zabezpečenie, dramaturgia a réžia programu:

     • Mgr. Martina Šoltysová
     • Mgr. Zuzana Krajcárová
     • Mgr. Eva Lacková