•  

     Metropola východného Slovenska žije každoročne atmosférou výnimočnej akcie pod názvom Dni španielskej kultúry. Ich plánovanie, príprava a realizácia sa už tradične ponesie v réži Gymnázia Park mládeže v Košiciach, ktoré sa pýši povestnou bilingválnou slovensko-španielskou sekciou. Idea zorganizovať Dni španielskej kultúry pochádza od súčasnej riaditeľky školy, RNDr. Aleny Bobákovej, a jej blízkych spolupracovníkov.

      

     Obsah Dní španielskej kultúry je každoročne veľmi pestrý a originálny. Nosnou akciou je tzv. La Rambla, t.j. známa barcelonská ulica umelcov “presťahovaná“ na pár hodín na Hlavnú ulicu v Košiciach. Centrum mesta je v tom čase zaplnené živými sochami, spevákmi, tanečníkmi, žonglérmi, mímami, klaunami, kúzelníkmi. A to všetko v podaní študentov spomínaného gymnázia, pre ktorých je tento deň už tradíciou a pripravujú sa naň s nadšením vždy od začiatku školského roka. Dôležité miesto tu však majú aj iné výnimočné akcie, ako napr. svätá omša v španielskom jazyku, ktorú riaditeľka gymnázia zorganizovala minulý rok vôbec prvykrát v dejinách Košíc. Je zjavné, že Dni španielskej kultúry v Košiciach nadobúdajú každým rokom širšie rozmery a stávajú sa skutočnou tradíciou. Riaditeľka Gymnázia Park mládeže vyjadruje presvedčenie, že ich úroveň bude už len rásť a postarajú sa o to práve študenti aj pracovníci školy.

      

      

     Tohtoročný program Dní španielskej kultúry: 


     Pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho

      

     (15. výročie slovensko-španielskej sekcie)

      7. ročník

      

     Pozrite si prezentáciu z televízneho okruhu školy o Dňoch španielskej kultúry:  vysielanie.ppt

      

     1. 10. 2012 (Pondelok)

       Martin Bies & Flamenco clan (Reina de Saba Tour 2012)

     Koncert španielskeho flamenca v štýle Paca de Lucíu  (Historická radnica, Hlavná 59)

     Pondelkový večer bol krásnym a dôstojným uvedením tohtoročných Dní španielskej kultúry. Magický 7. ročník sme začali ohnivým flamencom v štýle Paca de Luciu. V preplnenej Historickej radnici mesta Košice sme boli svedkami nezabudnuteľného koncertu. Boli tam naši žiaci, ich rodičia aj priatelia, naši učitelia aj iní hostia, napr. starosta MČ Sever Marián Gaj. Účinkujúci umelci vyzerali ako rodení Španieli a v prvom momente sme tomu aj uverili, pretože hrali ako diabli. Martin Bies a skupina Flamenco Clan rozprúdili krv v našich žilách a provokovali nás k tomu, aby sme vyskočili zo sedadiel a tancovali. Bol to krásny zážitok, ktorý nás naladil aj do ďalších aktivít načatého týždňa. 

     Pod záštitou Ľubomíra Gregu, starostu MČ Staré mesto Košice foto

      

     2. 10. 2012 (Utorok)

       Zápisník vraha

     1.slovenský film po španielsky – obnovená premiéra
     (scenár, réžia, účinkujúci – študenti GPM)
     Predfilm: Košice - 1.film o zaujímavostiach Košíc v španielčine
     Pod záštitou Anny Rackovej, prednostky Krajského školského úradu v Košiciach foto

      

      

      

       KOŠICKÁ „LA RAMBLA“ (Hlavná ulica)

      Para bailar la Rambla, se necesita una poca de gracia...! La Rambla už po siedmykrát v našom krásnom meste! A je to naša zásluha. Vyše 500 živých sôch v krásnych kostýmoch a nápaditých maskách na Hlavnej ulici nemôžete vidieť len tak hocikedy. Je to značka Gymnázia na ulici Park mládeže v Košiciach. V utorok, 2. októbra 2012, sme tú značku znova prevetrali a bol to dobrý vietor. A aj keď je pôvodná La Rambla v Barcelone, my sme presvedčení, že tá naša, košická, za ňou vôbec nezaostáva. Práve naopak, je úplne iná – bohatšia, veselšia.

      Spočiatku sme síce mali pochmúrny a daždivý deň, ale neskôr sa polepšil, takže všetci naši žiaci aj učitelia sa mohli smelo usadiť na ulici a spríjemniť popoludnie okoloidúcim Košičanom. Bolo sa na čo pozerať – víly, bohovia a bohyne, vodníci, gejše, anjeli, klauni, žongléri, hudobníci, speváci, tanečníci, rozprávkové bytosti, alegorické postavy... . Cukríky a balóny pre deti. Hudba v rytme španielskych melódií a hodinový kultúrny program na pódiu pri Dolnej bráne. Celé popoludnie sa nieslo v duchu originality a kreativity našich žiakov.

     Ako inak, nechýbali ani vzácni hostia, ktorí prijali naše pozvanie – veľvyslankyňa Kubánskej republiky Loipa Sánchez Lorenzo, viceprimátor mesta Košice Ján Jakubov, starosta MČ Sever Marián Gaj, poslanec NR SR Otto Brixi a prednostka KŠÚ Anna Racková. Všetci sa spolu s vedením našej školy prešli Hlavnou ulicou a vychutnali si atmosféru našej tradičnej Rambly. Zastavili sa na chvíľu aj na pódiu, aby pozdravili nás z Parku, ale aj všetkých obyvateľov mesta.

     Tohtoročná La Rambla sa naozaj vydarila a sme na ňu pyšní. Ak ste ju zmeškali a chcete vidieť aspoň malý úryvok z nej, príďte v sobotu na Deň otvorených dverí. Ste srdečne vítaní!      

     Pod záštitou veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR Félixa Valdésa

     foto 

      

       OTVORENIE „CASA DE LA MUSICA“ – HAVANA CLUB

       Orientovaný na hispánske tradície

       Pod záštitou Veľvyslankyne Kubánskej republiky Loipy Sánchez Lorenzo foto

      

      

      

      

     3. 10. 2012 (Streda)

       Európsky deň jazykov

     V stredu, 3. októbra 2012, sa 10 našich študentov pod vedením Mgr. Šoltysovej zúčastnilo na oslavách Európskeho dňa jazykov 2012 v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Išlo o akciu zastrešenú Európskou komisiou na Slovensku a SAAIC (Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania) v spolupráci so spomínaným CVČ. Spolu s ďalšími 7 školami sme boli vybratí spomedzi všetkých košických základných a stredných škôl, aby sme sa zapojili do vedomostného kvízu o EÚ a aby sme tam vystúpili s naším kultúrnym programom. Podujatie prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Každá škola zapojila do kvízu svoje 3-členné družstvo, ktoré súťažilo v 5 disciplínach. Všetky otázky sa týkali Európskej únie. Hlavné ocenenie sme nezískali, ale to nemení nič na tom, že naši študenti sú výborní. Šťastena sa len trochu zatúlala. Navyše sme zožali obrovský potlesk za naše vystúpenie. Tanec v rytme salsy v podaní dievčat zo IV.SA a španielska pieseň žiakov I.A, II.SA, IV.A a IV.B naozaj zapôsobili a silno vygradovali atmosféru vrcholiacej súťaže. Reprezentovali sme jeden z európskych jazykov – španielčinu a boli sme tam jediní. Naši študenti po celý čas komunikovali, vystupovali a našu školu predstavili práve v tomto jazyku. Sme radi, že sme boli pozvaní a že sme mohli ukázať, čo v nás je. Reprezentácia školy na takomto type podujatí je pre nás veľkým prínosom aj skúsenosťou. Ak to bude možné, pôjdeme aj nabudúce. 

     Za účasti eurokomisára pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, foto

      

      Svätá omša v španielčine 

     Každý rok k Dňom španielskej kultúry neodmysliteľne patrí sv. omša.Tohto roku sa konala 3. októbra v kostole Ducha Svätého. Omšu v španielskom jazyku celebroval p. Juraj Pigula, ktorý ju obohatil spevom a hrou na gitare. Naši študenti sa jej aktívne zúčastnili modlitbami, prosbami, miništrovaním, nesením darov.       

      (Kostol Ducha svätého, Južná trieda 4), foto

      

      

      

     4. 10. 2012 (Štvrtok)

       Vernisáž výstavy 2 španielskych fotografov

     (Le Bistro, OC Optima)
     Pod záštitou Mariána Gaja, starostu MČ Sever foto
     Vo štvrtok 4.10. 2012 sa v kaviarni Le Bistro v Optime prezentovalo viac než 20 fotografií španielskych fotografov. Pred príhovorom pani riaditeľky RNDr. Aleny Bobákovej a starostu mestskej časti Sever – Mariána Gaja ste si mohli vypočuť gitarové a spevácke vystúpenie študentov našej školy. Ak ste to nestihli, fotografie sú vystavené v kaviarni Le Bistro celý mesiac.  

      

      

     5. 10. 2012 (Piatok)

       Olympiáda PARK

       Športové súťaže študentov bilingválnych gymnázií (Telocvičňa GPM)  foto

      

      

      

     Výsledky:

     • VOLEJBAL           víťaz - španielska sekcia               
     • FUTSAL               víťaz - CH španielska sekcia , víťaz - D klasická sekcia
     • BASKETBAL         víťaz- klasická sekci
     • STOLNÝ TENIS   víťaz-CH  klasická sekcia, víťaz - D španielska sekcia

      

     Celkový stav:  1.ročník PARK OLYMPIÁDY žiakov Gymnázia Park mládeže sa skončil nerozhodne 3:3

      

     6. 10. 2012 (Sobota)

      Deň otvorených dverí (Gymnázium Park mládeže 5)

      Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou na Slovensku – španielski, americkí a latinskoamerickí lektori, vedenie školy, slovenskí učitelia i študenti sú Vám k dispozícii, simulované prijímačky, kultúrny program

      V sobotu sme otvorili dvere pre všetkých záujemcov o štúdium u nás. Od rána bolo na chodbách, v triedach aj v telocvični rušno, lebo hostí prišli privítať a našu školu predstaviť nielen učitelia, ale aj naši študenti. V priebehu dopoludnia nás navštívilo viac ako 120 záujemcov, ktorí si pozreli program v telocvnični, prešli sa po chodbách aj triedach, porozrpávali sa s našimi učiteľmmi aj žiakmi a napokon si sadli do lavíc a vyskúšali si minuloročné testy z prijímacích pohovorov na klasické aj bilingválne štúdium. Sme veľmi radi, že hoci počasie prialo skôr výletu do prírody, vybrali si radšej návštevu u nás. 

       DOD_plagát_2012.pdf foto

      

     7. 10. 2012 (Nedeľa)

      Potulky mestom Košice po španielsky

      Téma: Tajomstvá Mlynskej ulice

      Začiatok pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, www.potulka.sk  foto