•  

     Program Dní španielskej kultúry

     Dni španielskej kultúry 2017/18
     sa uskutočnili
     v dňoch 1. - 7. októbra 2017

     Program na stiahnutie v Slovenčine(PDF) a Španielčine(PDF).

      

      


     Program dní španielskej kultúry 2017

     1. október
     (Nedeľa)

     16:30 POTULKY AJ PO ŠPANIELSKY
     Tematická slovensko-španielska prehliadka
     Miesto: Zraz pre Vedeckou knižnicou, Hlavná 10, www.potulka.sk)

     2. október (Pondelok)

     16:00 Vernisáž výstavy fotografií
     Tematická prehliadka fotografií na tému: „Púť do Santiago de Compostela“
     (Miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice)

     3. október (Utorok)

     15:00 KOŠICKÁ „LA RAMBLA“
     Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej v podaní študentov španielskeho gymnázia
     (Miesto: Hlavná ulica, Košice)

     4. október (Streda)

     10:00 VAMOS A LA PLAY
     Turnaj v plážovom volejbale
     (Miesto: Plážové ihrisko, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice)

     5. október (Štvrtok)

     16:00 Svätá omša v španielčine
     (Miesto: Kaplnka sv. Michala, Hlavná 21, Košice)

     6. október (Piatok)

     10:00 CAMINO DE COMPOSTELA
     Premietanie filmu spojené s besedou s priamymi účastníkmi púte.
     (Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5,  Košice)

     13:00  Dialógy o podnikaní
     Stretnutie predstaviteľov španielskych firiem so študentmi GPM
     (Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5,  Košice)

     7. október (Sobota)
     9:00 - 12.00 Deň otvorených dverí Gymnázia, Park mládeže 5, Košice
     Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou na Slovensku. Od školského roku 2017/2018 aj so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou. Španielski, latinskoamerickí lektori, vedenie školy, učitelia i študenti sú Vám k dispozícii. Simulované prijímacie pohovory, kultúrny program.
     (Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice)

      


     Potulky aj po španielsky

          Prvá akcia, ktorá sa konala v rámci dní španielskej kultúry bola už v nedeľu popoludní. Všetkým záujemcom o mesto jej históriu aj v španielčine sa venoval Milan Kolcún. Fotoalbum


     VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z PUTOVANIA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA

          V pondelok 2. októbra 2017 sme sa o 16. hodine stretli v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici v Košiciach a boli sme svedkami krásneho stretnutia predstaviteľov našej školy, nášho mesta, múzea a autorov vernisáže fotografií o putovaní do Santiaga de Compostela.
     Výstava je výpoveďou o tradícii Svätojakubskej cesty v Európe. Autormi fotografií sú samotní pútnici, ktorí túto cestu osobne absolvovali. Kurátorom výstavy je cestovateľ a fotograf Peter Pekarčík a jeho spolupracovníčkou je jeho manželka Andrea. Oboch sme na vernisáži stretli a sme im za ňu vďační.
         Svätojakubskú cestu na Slovensku buduje a zastrešuje OZ Camino de Santiago in Slovakia. Prácu OZ nám bližšie predstavila jeho členka Eva Kocáňová.
     Na slávnostnom otvorení vernisáže sme mohli stretnúť našich študentov aj učiteľov, z ktorých niektorí pripravili veľmi pôsobivý kultúrny výstup. Zároveň sa na ňom zúčastnilo veľa významných hostí ako napr. Soňa Hanzlovičová (poradca pre vzdelávanie MV SR), Renáta Lenártová (viceprimátorka Košíc), Jozef Lazar (prednosta OÚ v Košiciach), Jozef Javorka (vedúci odboru školstva na OÚ v Košiciach) a Mário Heréra Ramírez (zástupca honorárneho konzula Španielskeho kráľovstva na Slovensku).
         Zároveň sme vďační vedeniu Slovenského technického múzea, že výstavu fotografií prijalo do svojich priestorov. Svojou prítomnosťou na slávnostnom otvorení nás poctil jeho generálny riaditeľ Eugen Labanič a jeho námestník pre marketing a prezentáciu Ján Melich.
         V závere programu sa k slovu dostala naša pani riaditeľka Alena Bobáková. Jej slová v nás všetkých rezonovali po celý zvyšok večera, keď sme si išli spomínané fotografie poobzerať. Jej zanietenie a energia nás inšpirujú zas a znova. Fotoalbum_1,  Fotoalbum_2


     KOŠICKÁ „LA RAMBLA“

          3. 10. 2017 bol deň 12. ročníka Košickej La Rambly. Tradícia sa má dodržiavať, a preto i napriek nepriaznivému počasiu sme sa rozhodli tento ročník nevynechať. Hoci občas z neba padla nejaká tá kvapka, naša Hlavná ulica sa v popoludňajších hodinách zmenila na nepoznanie. Magickú atmosféru známeho barcelonského bulváru navodilo vyše 630 našich študentov, ktorí sa preniesli v čase do 20. či  60. rokov. V naživo ste si mohli pozrieť Pomádu, navštíviť cirkus či stretnúť pirátov priamo v akcii. Ak ste vyhladli, pochutiť ste si mohli na popcorne či iných dobrotách. Priam fascinujúco na okoloidúcich zapôsobil vývin motýľa a milovníci zvierať stretli aj dalmatíncov. Magickosť umocnila prítomnosť duchov, ktorých našťastie skrotili ich lovci. No a kto rád aktívne oddychuje, ten si mohol zahrať kolky a hodiť ľudskou guľou.
          O návštevníkov ani tento rok nebola núdza. V sprievode našej pani riaditeľky a jej zástupcov sa po Košickej La Ramble prešli veľvyslanec španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike, jeho excelencia  D. Luis Belzuz de los Ríos s manželkou, Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre školstvo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Richard Raši, primátor mesta, Renáta Lenártová, viceprimátorka, Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice, Jozef Javorka - vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice a Mario Herrera Ramírez, zástupca honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva v SR. Záštitu nad týmto vydareným podujatím prevzal primátor mesta Košice Richard Raši.
          Vzácni hostia sa napokon pristavili na pódiu pri Dolnej bráne, kde sa prihovorili našim žiakom aj ostatným Košičanom a pozreli si časť kultúrneho programu, v rámci ktorého sme predviedli svoj tanečný či hudobný talent. Fotoalbum


     Vamos a la playa

     Počas Dní španielskej kultúry naša škola nežila len kultúrou, ale aj športom. V stredu 4.10. 2017 sa u nás uskutočnil turnaj v plážovom mix volejbale pod názvom Vamos a la playa. Naše pozvanie prijali gymnáziá Poštová, Opatovská a Trebišovská. Kvôli nepriaznivému počasiu sa turnaj odohrával v telocvični našej školy. Niesol sa v priateľskom duchu a fair play. Prvé miesto obsadilo Gymnázium Trebišovská, druhé Gymnázium Poštová a domáci obsadili tretie miesto. Športu zdar! Fotoalbum


     OMŠA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     Neodmysliteľnou súčasťou Dní španielskej kultúry je aj omša v španielskom jazyku, ktorá sa koná za účasti vedenia školy, pedagógov, študentov a širokej verejnosti. Tohto roku sa konala dňa 5. októbra v Kaplnke sv. Michala. Hlavným celebrantom a kazateľom bol brat Andrej Valent z Rádu bosých Karemiltánov. Omšu obohatili naši študenti svojím spevom (Jozef Mikloš IV. SB, Petra Ružičková III.A, Lea Cápová III.C a Tamara Kriváková I.SA) a hrou na hudobné nástroje (Jakub Ṻberlauer  IV.SB – gitara, Ema Tresová V.SA – cajon). Naši študenti sa tiež aktívne zapájali čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov. Fotoalbum


      

     BESEDA  O PÚTI  DO  SANTIAGA DE  COMPOSTELA

          Pondelková vernisáž výstavy fotografií mala svoju dohru v piatok dopoludnia v priestoroch našej školy. Žiaci dvoch bilingválnych tried sa zúčastnili na besede s Evou Kocáňovou, členkou OZ Camino de Santiago in Slovakia a so samotnými autormi fotografií, teda s pútnikmi, ktorí v minulosti absolvovali Svätojakubskú cestu. Medzi nimi dvojica Pavol Pekarčík a jeho manželka Andrea Pekarčíková či Jarka Pellegrinová, ktorých výklad a obrazová dokumentácia urobili na žiakov veľký dojem. Množstvo zážitkov a technických informácií striedali pôsobivé prezentácie. Žiaci kládli otázky a pôvodne vyčlenený čas sa natiahol na takmer dvojnásobok.
          V závere sa niektorí zo študentov podelili o svoje dojmy s redaktorkou Slovenského rozhlasu Kristínou Bertičovou, mimochodom taktiež pútničkou, ktorá s nimi urobila krátky rozhovor a povypytovala sa ich na to, ako každý rok prežívajú a vnímajú Dni španielskej kultúry. Snáď ich budeme čoskoro počuť z éteru.


     DEŇ OTVORENYCH DVERÍ

          Tradične záverečným a finálnym podujatím Dní španielskej kultúry býva náš obľúbený Deň otvorených dverí. Tentokrát sme ich otvorili v sobotu, 7. 10. 2017, a prešlo nimi viac ako 160 budúcich uchádzačov o štúdium na našej škole. Spolu s mnohými z nich prišli aj ich rodičia a keďže je toto podujatie obľúbené aj u našich aktuálnych žiakov, v sobotu naša škola praskala vo švíkoch. Po chodbách sa premávali davy súčasných aj budúcich žiakov, vyhrávala kapela, všetci mali dobrú náladu.
          Najskôr si prítomní vychutnali v telocvični školy veľmi milé privítanie v podaní školskej kapely a novovznikmutej dievčenskej tanečnej skupiny a potom sa im prihovorila naša pani riaditeľka.
     No a následne sa už všetci rozpŕchli do tried, kde si s väčšou i menšou úspešnosťou skúšali naše vlaňajšie prijímačkové testy do klasických i bilingválnych tried. Samozrejme, nič nie je stratené, času di prijímačiek ostáva veľa a kto by chcel, môže nás navštíviť počas ďalšieho Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v januári 2018. Fotoalbum


     Aktualizované 18. 10. 2017