• Ak sa hlásim k Vám na bilingválne štúdium, môžem si vybrať termín sám, alebo ho určuje Vaša škola?

     Odpoveď:
     Žiak, ktorý sa hlási na bilingválne štúdium na našej škole, si vyberie: LEN  1 TERMÍN prijímaciej skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a to vo všetkých troch prípadoch:
     1.prípad: že sa hlási na slovensko-španielske štúdium
     2.prípad: že sa hlási na slovensko-anglické štúdium
     3.prípad: že sa hlási na slovensko-španielske  aj slovensko-anglické štúdium

     Ako mám oznámiť jednotlivé termíny prijímacích skúšok, ktoré som si vybral?

     Odpoveď:
     Termíny uveďte do „Prihlášky...“, riadok č. 20, podľa Pokynov na vypĺňanie prihlášky.

     Môžem absolvovať 2. časť prijímacích skúšok, t.j. z anglického jazyka aj talentovú skúšku v jeden deň?

      Odpoveď:
     Žiak si vyberie LEN JEDEN TERMÍN na talentovú skúšku pre štúdium slovensko-španielske;
     prípadne      LEN JEDEN TERMÍN na skúšku z anglického jazyka pre štúdium slovensko-anglické.
     Obe skúšky môže absolvovať v jeden deň.

     Prijímacie skúšky do bilingválnej sekcie – 1.časť (SJL+MAT) aj 2.časť (TAL, ANJ), musím absolvovať v jeden deň?

     Odpoveď:
     Žiak NEMUSÍ, (ale môže) v jeden deň absolvovať obidve časti prijímacích skúšok.

     Môžem vyplniť prihlášku rukou?

     Odpoveď:
     Všetky údaje v „Prihláške...“, ktoré sa nedajú vyplniť elektronicky, vyplňte RUKOU.

      

     Aktualizované 25. 1. 2019