• Členovia

    •  

     Predmetová komisia humanitných predmetov v školskom roku 2017/2018

     Zloženie predmetovej komisie:

     1. Mgr. Eva Lacková, SJL – NEJ, triedna III.SA, predseda PK,
     2. Mgr. Jana Fečková, DEJ – OBN, triedna III.C
     3. Mgr. Zlata Hužvárová, OBN – FIL, triedna III.A
     4. Mgr. Zuzana Krajcárová, SJL – PED, triedna I.SA, výchovný poradca
     5. Mgr. Renáta Škárová, DEJ – OBN, triedna I.B
     6. Mgr. Darina Tomková, DEJ – SJL
     7. Mgr. Martina Šoltysová, SJL – ESV, triedna V.SA
     8. JCDr. Marek Ondrej, NAV

      

     Aktualizované 28. 10. 2017

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo