• O predmetoch


    •  

     Predmetová komisia TEV a šport v šk.r.2010/2011 okrem športových krúžkou / florbal, volejbal, športových a loptových hier/ sa zapája do súťaží poriadané Kšuke, SAŠ, VÚC Ke, a má aj vlastné športové aktivity ako sú školské kola vo volejbale, streetbasketbale,futbale, vianočný turnaj vo florbale, stolnom tenise, silná ruka.

      

      

     V mimoškolských aktivitách navazujeme na minulý  školský rok, v ktorom sme tretia najlepšia škola v športe zo všetkých stredných škôl v Košiciach.

     Už v I. štvrťroku šk.r.2010/2011 naši študenti dosiahli v športe veľmi krásne výsledky.          V cezpoľnom behu družstvo  dievčat z regiónu postúpili na kraj z 1.miesta. V krajskom kole sa umiestnili na 3.mieste./foto/

      V slovenskej lige školských družstiev v orientačnom behu SŚ sa dievčatá - Sokolová Ľudmila 3SB, Koľveková Miroslava 2B, Drábiková Lýdia 1C po 7.kole umiestnili na vynikajúcom 2.mieste a z prvého miesta sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v apríli roku 2011 v Taliansku.

     Florbalistky z regiónu postúpili na kraj -  ročník 1994a ml. sa  umiestnili na 2.mieste a starší ročník- 1991 a ml. skončili na 4.mieste.

     Dievčatá sú úspešnejšie aj v bedmintone, postúpili z regionálneho aj krajského kola z prvého miesta až na majstrovstvá Slovenska.  8.decembra 2010 im držíme palce a veríme, že sa im v Piešťanoch bude dariť, družstvo dievčat tvorí – Výrosteková Dominika 4SB, Korpová Petra 1D, Ondrejová Pamela  3SB.

     V stolnom tenise sa dievčatám tiež darí, vybojovali si postup na kraj z 3.miesta.

     Naši reprezentanti v plávaní majú za sebou  regionálne kolo a postup na krajské kolo si vyplávali Markovič  1 SA v dvoch disciplínach, Baláž 1 SA a Feilhauerová 1SA v jednej, štafeta chlapcov získala 2.miesto v polohovke a 3.miesto vo voľnom spôsobe.

     V decembri skončili základné kolá dlhodobých súťaží, ktoré organizuje VÚC . Do semifinálového kola postúpili chlapci aj dievčatá vo florbale, basketbale,volejbale a chlapci vo futsale.

     V decembri 21. v utorok   v telocvični našej školy  organizujeme  IV. Ročník vianočného turnaja vo florbale medzi  ročníkmi. Účastnia sa ho študenti aj študentky, ktorí v každom ročníku vytvoria družstvo a bojujú medzi sebou. Vianočná nálada prispeje k dobrému priebehu turnaja,  víťazí obdržia putovný pohár a sladkú odmenu každý účastník.