• Cieľové požiadavky pre maturantov z biológie nájdete na stránke STATPEDU.


        Aktualizované 27. 9. 2017