• Zasadnutia RŠ

        • Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach, sa uskutočnilo dňa 19.10.2020.

          Aktualizované 26. 10. 2020