• Zasadnutia RŠ

    • Zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach, sa uskutočnilo dňa 18.10.2018 - štvrtok o 14:00 hod.

      

     Aktualizované 21. 10. 2018