• Žiak


    • Konzultačné hodiny

     Potrebujete sa s Vaším učiteľom stretnúť mimo vyučovania, chcete sa dozvedieť viac o vyučovanom predmete alebo potrebujete viac informácii k preberanému učivu? Učitelia školy sa s Vami radi stretnú a zodpovedia Vaše odborné otázky aj počas svojich konzultacných_hodiny (pdf).


     Informácie k stravovaniu v školskej jedálni

     Výdaj obeda: od 11.45 – 14.45 hod.

     Upozornenie:

     • neodhlásený obed prepadá!!
     • Ak nemá stravník pri výdaji obeda ISIC-kartu, obed mu bude vydaný až po odkontrolovaní v systéme u ved.šj.

     Stravné za mesiac September 2019 musí byť uhradené do 12. 9. 2019

     Prihlášku na stravovanie je potrebné odovzdať  do 16. 9. 2019

     Odhlasovanie a prihlasovanie obedov:

     1. telefonicky : 0917 264 139  od 7.15 – 14.45 hod.
     2. počas výdaja obeda u ved.šj, alebo priamo pri výdajnom okienku
     3. osobne priamo u ved.šj od 7.15 – 14.45 hod.
     4. Odhlásiť sa z obedov môžete aj cez stránku školy počas celého dňa. Na daný deň je možné sa odhlásiť, alebo prihlásiť na obed do 8.00hod.


     Oznam pre stravníkov ŠJ

     Cena obeda: 1,26 €
     Každý stravník musí mať vyplatené stravné do 8.dňa v mesiaci.

     • Platbu po termíne je potrebné zdokladovať u ved.šj./platby vykonané cez slov.poštu sú pripísané na účet šj až 4 dni po zaplatení/
     • Doporučujeme ako najvhodnejšiu formu platby cez internet banking, alebo trvalým príkazom. /všetky náležitosti potrebné k vykonaniu týchto platieb sú uvedené na lístku, ktorý obdrží každý stravník/
     • V prípade, že stravné nebude uhradené včas  bude ISIC-karta zablokovaná a obed nebude výdaný./stravník za obed neplatí/

     Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedecko-výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Najskôr sa v októbri uskutočnia krajské kolá, z ktorých tí najúspešnejší postúpia na celoštáne finále súťaže.

     Žiaci v dvojčlenných tímoch alebo individuálne prezentujú svoje vedecko-výskumné projekty odbornej komisii, vedcom a pedagógom v jedenástich súťažných kategóriách. Celoštátne finále súťaže sa uskutoční v dňoch 7. – 8. novembra 2019 v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislave


     Predlženie platnosti ISIC preukazu, cena sms - 3€

     Podrobný postup na predlženie platnosti ISIC preukazu nájdete na stránke transdata.sk.


     Slovenské slovníky

     http://slovniky.juls.savba.sk


     Aktualizované 18. 11. 2019